OnkoNytt
Barcelona
Møterapporter

ESMO 2018 – et overblikk ESMO 2018 Gastro-intestinale cancere ESMO 2018 Mammacancer ESMO 2018 Lungecancer ASCO Mai 2018 – Nyheter innen kolorektal kreft Lys i mørket 15. Landskonferanse i palliasjon, Bodø, ...

LYS I MØRKET 15. Landskonferanse i palliasjon, Bodø, september 2018

Av Mathilde Haraldsen Normann, fagutviklingsstråleterapeut, Oslo Universitetssykehus. Email: matjo@ous-hf.no 12 – 14 september 2018 ble den femtende landskonferansen i palliasjon holdt i Bodø. Konferansen var fulltegnet lang tid i forveien. Arrangørene Norsk ­forening for ­palliativ medisin og Norsk palliativ forening hadde sammen med lokal­komiteen ­v/leder Ellinor Haukland fra Nordlandssykehuset Bodø et ­program hvor fore­lesninger og ...

Chicago by day
ASCO Mai 2018 – Nyheter innen kolorektal kreft

Av Hanna Abrahamsson, cand. med og PhD-kandidat, Institutt for Klinisk Medisin, Campus Ahus Kreftforskning, Universitetet i Oslo. Immuno-onkologisk presisjonsmedisin: hvordan skal man velge ut de ­rette ­pasientene for immunterapi innen kolorektal kreft? Når årets ASCO 2018 gikk av stabelen i slutten av mai på McCormick Place i Chicago – USAs største messe-senter – møttes mer enn 35 ...

München med Alpene i det fjerne.
ESMO 2018 Lungecancer

Av Henrik Horndalsveen, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Med oksygen i lungene, EGFR-hemmere på innerlomma og immunterapi i tankene var spenningen stor knyttet til hvilke nye medisinske fremskritt som skulle legges frem innen behandling av lungekreft. Og skulle vi få se Marienplatz i strålende sol? Flomlysene over Allianz Arena? Og kanskje skimte Alpene ...

ESMO 2018 Mammacancer

Av Trygve Lofterød, konstituert overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Etter 3 suksessive år på konferanse i brystkreftlegenes Mekka, San Antonio (SABCS), var det i år første gang denne brystkreftlegen deltok på ESMO. Det ble en meget ­positiv opplevelse. ESMO har mange gode up-to-date oversiktsforelesninger med dyktige foredragsholdere. I tillegg ble det på årets ...

Barcelona
ESMO 2018 Gastro-intestinale cancere

Av Hanne Hamre, overlege PhD, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus World GI-møtet, arrangert av ESMO, avvikles i Barcelona siste uka i juni hvert år. Møtet oppleves lite og intimt sammenlignet med sin enorme storebror ASCO. Man kan på dette møtet bare lene seg tilbake og ta imot gode oversiktsforelesninger om aktuelle GI-cancere, naturlig ispedd nye viktige funn ...

ESMO 2018 – et overblikk

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Oktoberfesten var akkurat avsluttet da München ble invadert av 26 000 ESMO deltagare. 19.oktober kunne Joseph Tabernero, president for European Society of medical onocology (ESMO), åpne årets konferanse – den største kreftkonferansen innen medikamentell kreftbehandling i Europa. Han gjorde det i et auditorium på ...

Figur 10: Skjelettscintigram som viser metastasering, men utenom fokuset i høyre acetabulum og et fokus i nedre del av sacrum er det ingen sikre funn andre steder i ­bekkenet eller lumbalt.
Ikke glem å tenke selv: 4 kasuistikker.

Av René van Helvoirt, overlege, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Med jevne mellomrom mottar stråleterapiavdelinger henvisninger som ­inne­holder en nokså konkret bestilling for hva som skal bestråles. I en ­travel hverdag er det fare for at en slik konkret bestilling tas for god fisk og at ­pasienten ­behandles deretter. I de fleste av disse ...

Leger tar livet sitt

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Leger har høyere risiko for selvmord enn alle andre ­yrkesgrupper, inkludert andre høyt utdannede. Dette har vi visst i mange år og det er et gjennomgående funn på tvers av verdensdeler, uten at man fullt ut har forstått årsakene bak det. Det finnes ...

– Vi prøver å finne markører, enten i svulst eller fra blod, slik at vi, ut fra alle som har samme karakteristika og har fått et gitt medikament tidligere, kan si hvem som vil og hvem som ikke vil ha nytte av et bestemt legemiddel. Foto: Nicki Twang
Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018 til Vessela Kristensen

Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen Av Øyvind Rolland, kommunikasjonsrådgiver Kreftforeningen – Det meste ligger foran meg – Jeg tror en god forsker må ha det en god borger må ha: Nysgjerrighet på hvordan ting egentlig er, og evnen til å se gjennom flere lag av sannheter og muligheter til man forstår hvordan det hele virkelig ...