OnkoNytt
ASCO 2019: Uro-onkologi – hva er nytt?

Katarina Puco. Overlege. Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus Som hvert år er slutten av mai / begynnelsen av juni reservert til verdens største kreftkonferanse i Chicago, ASCO Annual Meeting. Over 40 000 kreftinteresserte strømmer inn i byen og det er lett å gjenkjenne hundrevis av «jetlaggede» Europeere som jogger langs Lake Michigan klokken fem om morgenen. Alle har ...

ASCO 2019, Mammacancer

Sunil Xavier Raj. Seksjonsoverlege. Kreft poliklinikk, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital Her er en oppsummering av de viktigste sakene innen mamma-onkologi som ble presentert på ­ASCO’s 2019 møtet i Chicago, 31. mai – 4. juni. Atezolizumab Peter Schmid, MD, PhD presenterte oppdaterte resultater fra Impassion 130 studien 1. Denne studien var en randomisert fase III i ...

Hode/hals-kreft for 100 år siden: 3 kasuistikker med kjente menn

Jan Folkvard Evensen. Onkolog, dr. med. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet For noen år siden skrev jeg i Onkonytt om Robert Oppenheimer og hans larynx/pharynx-cancer (1). Jeg fikk en del hyggelige tilbakemeldinger, mange kollegaer syntes det var interessant. Det ga meg ideen om å følge opp med 3 andre notabiliteter og deres hode/hals-kreft: Ulysses S Grant, Grover ...

Hav, is og polare områder forandres dramatisk som følge av klimaendringer. Foto: Erlend Hermansen, CICERO
Den krevende klimautfordringen

Hege Fantoft Andreassen. Senior kommunikasjonsrådgiver, CICERO Senter for klimaforskning FNs klimapanel har lagt frem tre spesialrapporter det siste året. De viser at verden må ­gjennom ­endringer i et omfang vi aldri før har sett, hvis vi skal klare å begrense global oppvarming. ­Helsearbeidere kan også gjøre sitt. Spesialrapportene som kommer fra FNs klimapanel, er en ...

Frykt for tilbakefall: Når du blir syk av bekymring

KATHRINE VANDRAAS. Spesialist i onkologi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Har du noen gang tenkt på hvor avhengig du er av «å stole kroppen din»? Å kunne tolke ulike signal, og avfeie uskyldige symptomer som nettopp det, nærmest på instinkt? Hva om du gikk med en kreftsvulst på størrelse med en tennisball i brystet uten ...

Fra venstre: Knut Stavem, Gudrun E. Rohde, Mari Klokkerud, Anita Tollisen, Cecilie D. Amdal, Guro L. Astrup, Kristin Bjordal, Marit Slaaen, Tone R. Enden, Marit H. Andersen, Stein Arne Rimehaug, Ragnhild S. Falk, Tomm Bernklev
Spør pasienten på en strukturert måte: bruk pasientrapporterte utfallsmål (PROM)!

Cecilie Delphin Amdal. MD, PhD, Prosjektleder PROMiNET, Regional Forskningsstøtte, Helse Sør-Øst. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Å måle er en fundamental del av kunnskapsbasert medisin. Resultatene gir nødvendig grunnlag for å fatte beslutninger om pasientbehandling. Tradisjonelt sett har tumorrespons og overlevelse vært brukt som mål på effekt i klinisk kreftforskning. De siste ti-årene er ...

Bilde 1 En pasient med inkurabelt BCC før ­behandling med vismodegib
Non-Melanom hudkreft (NMSC). Temaer fra ESTRO kurset «Multidisciplinary management of non-melanoma skin cancer», 2019.

Sigrun Dahl. OUS HF, Radiumhospitalet Non-Melanom hudkreft (NMSC) omfatter i prinsippet all hudkreft som ikke er melanom, men termen brukes vanligvis om basalcellekarsinomer (BCC), platepitelkarsinomer (SCC), Merkelcellekarsinom (MCC), dermatofibrosarcomer (DFSP), adnexale svulster og vaskulære svulster. Soleksponering er ­hovedårsaken til utvikling av NMSC. Innledning NMSC er den hyppigst forekommende kreftformen globalt. Verdens helse­organisasjon har estimert en ...

Radical Non-surgical Treatment of Stage III Non-small Cell Lung Cancer

René van Helvoirt. Senior Consultant Oncology, Senter for kreftbehandling / Center for cancer treatment, Sørlandet sykehus, Kristiansand From the discovery of X rays to the therapeutic use of radiation in lung cancer Within a year after Wilhelm Conrad Röntgen’s 1895 publication on X-rays, Emil Grubbe reported on using these rays for a recurrent breast tumor. ...

Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser

Øyvind Bruland. Professor, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus René van Helvoirt. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Hovedparten av symptomgivende metastaser befinner seg i skjelettet. Ved de store cancer-gruppene som brystkreft og prostatakreft er skjelettmetastaser til stede hos opp til trekvart av pasientene med avansert sykdom. Smerter er det hyppigst forkommende symptom, men man ...

Bakre rekke, fra venstre: Torstein Hagen Michelet, Akershus universitetssykehus; Anne Fasting, Helse Møre og Romsdal, Kristiansund Sykehus; Hans van der Werff, Akershus universitetssykehus; Asbjørg Mindnes, St. Olavs hospital /Lukas Hospice, Betania Malvik. Fremre rekke fra venstre: Nadine Lorentzen, Haraldsplass Diakonale Sykehus; Maren Anne Berglund, Sykehuset Innlandet; Victoria Gjerpe, Lovisenberg Diakonale Sykehus; Bjørg Sjøblom og Anne Kari Knudsen, begge Oslo Universitetssykehus. Olav Magnus Fredheim, Akershus universitetssykehus, var ikke til stede da bildet ble tatt.
Palliativ Medisin anno 2019

Anne Kari Knudsen. Overlege, ph.d. Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for lindrende behandling, Oslo universitetssykehus Bjørg Sjøblom. Overlege, ph.d. Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for lindrende behandling, Oslo universitetssykehus Pasienten bør stå i sentrum – både med fokus på sykdommen for best mulig tilpasset ­kreftbehandling og med fokus på livskvalitet og mestring av egen situasjon. I fellesskap ...