OnkoNytt
Tidlig klinisk erfaring med «röntgenbehandling» etter 1895

Mitt forrige bidrag i jakten på røttene til norsk onkologi i Onkonytt 2-2023 dokumenterte at röntgenbehandling av leukemi i Bergen startet allerede i 19041. I denne artikkelen kommer analyse av internasjonale publikasjoner som kan ha vært av betydning for å bringe «röntgenbehandling» til Norge allerede 9 år etter oppdagelsen av röntgenstråling. Dette var mange år ...

ESMO 2023: Nytt om uro-onkologisk kreft

Maria Nyre Vigmostad, Spesialist i onkologi, Avdeling for blod- og ­kreftsjukdommar, Stavanger Universitetssjukehus Introduksjon: ESMO 2023 var konferansen då me fekk oppleve plystring, ståande applaus og tårer på hovudsesjon for ein urologisk cancer. Dei fantastiske blærekreftresultata fekk sindige onkologar til å reagere med glade tilrop og optimisme på vegne av ei ofte underbehandla gruppe ­pasientar ...

ESMO 2023: Studier innen brystkreft

Bjørn Naume, Avdelingsoverlege, Oslo Universitetssykehus, avdeling for kreftbehandling sesjon brystkreft, professor ved Universitetet i Oslo, institutt for klinisk medisin Ikke praksisendrende, men en styrkning av ­dagens behandling Oppsummert vil neppe ­studiene som ble lagt frem på årets ESMO-kongress være praksisendrende, men data som ble lagt frem styrker det vi i dag mener er god behandling, og ...

ESMO 2023: Lungekreft

Nye studier på lungekreft ble viet stor plass på årets ESMO-kongress. Nesten 500 abstracts totalt hvorav 7 fant veien til den største scenen med den konsekvens at 46.7 % av presentasjonene på presidential-sesjonene omhandlet lungekreft. Søkelyset ble særlig rettet mot neoadjuvant immunterapi, antistoff-legemiddel-konjugater (ADCer) og forbedret målrettet terapi ved velkjente aktiverende mutasjoner.  Henrik Horndalsveen,  Spesialist ...

ESMO 2023: Nedre GI kreft

Etter flere år med pandemi og digitale konferanser var gleden stor over å få delta på ESMO 2023 i Madrid. Jeg så fram til faglig påfyll, nye behandlingsmuligheter og interessante diskusjoner med gamle og nye kollegaer iblandet tapas og D-vitamin. Konferansen ble derimot innledet med overraskende store mengder regn, i overkant selv for en bergenser, ...

ESMO 2023: Nytt om «midtre GI-kreft» 

Den europeiske årskonferansen i onkologi i Madrid bød på realt «norsk» sommervær – tross 35 grader uka før var det styrtregn ankomstdagen og småkaldt de neste dagene. Enda verre var det for stakkarene som ikke fikk bagasjen ved ankomst og måtte gå i våte klær! Selv utenom turistsesongen myldret det av folk. Lettest var det ...

Musikverein Wien
ESTRO 2023: From innovation to action Palliativ omsorg i en ny tid – refleksjoner og møtereferat

Det var mange år siden jeg hadde vært på ESTRO og gledet meg som et barn. Kongressen svarte til forventningene med utrolig mange flotte foredrag, hyggelige møter med kollegaer fra inn- og utland, også avtaler og besøk i utstillingshallen ga utbytte. Tross regnvær var Wien en fantastisk by og et vell av kulturelle opplevelser. Liv ...

INSPIRE – Utprøving og integrasjon av palliativ rehabilitering for kreftpasienter i Europa

Morten Thronæs, Overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital og Førsteamanuensis, Senter for ­krise­psykologi, Universitetet i Bergen.Forsker, Institutt for Klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Line Merethe Oldervoll,Professor, Senter for krisepsykologi, ­Universitetet i Bergen og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklings­hemming (NAKU), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Guro Birgitte Stene, Førsteamanuensis, Senter for krisepsykologi, ...

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer dødelighet etter testikkelkreft

Lene Thorsen, PhD, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Hege S. Haugnes,Prof. MD, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Institutt for klinisk medisin, Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet Helene F.S. Negaard,PhD MD, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Sophie D. Fosså, Prof. em. MD, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Overlevere etter testikkelkreft har økt risiko for tidlig død. Regelmessig fysisk aktivitet har vist å ­redusere total dødelighet etter brystkreft, prostatakreft ...

Figur 1: Illustrasjonen viser implantasjon av HAI-pumpe peroperativt hvor pumpen er plassert ­subkutant med kateter til arteria gastroduodenalis. Med ­tillatelse fra [5,6]
Hepatisk intraarteriell kjemoterapi ved kolorektale levermetastaser og intrahepatisk kolangiokarsinom -Excalibur og TOMCAT

Tor Magnus Smedman, Overlege, Seksjon for gastrointestinal onkologi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Anne M. Longva, Legespesialist, Seksjon for HPB kirurgi, Avdeling for gastro-og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus Kristoffer Lassen, Overlege/seksjonsleder, Seksjon for HPB kirurgi, Avdeling for gastro-og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus Bakgrunn Hepatisk intraarteriell kjemo­terapi (Hepatic Arterial Infusion/HAI) har gjennom flere tiår vært et etablert behandlings­tilbud ved sentre i USA for pasienter med kolorektale levermetastaser (CRLM). Flere studier ...