OnkoNytt
Palliativ strålebehandling av hjernemetastaser

Olav Erich Yri. Postdoktor avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Innledning Hjernemetastaser blir ansett som en dramatisk diagnose assosiert med dyster prognose. Tatt i betraktning omfanget av kreftpasienter som får påvist hjernemetastaser er det overraskende få kliniske studier av tilstrekkelig størrelse og kvalitet som ligger til grunn for behandlingsretningslinjer som er utarbeidet internasjonalt. Denne artikkelen baserer seg i ...

Strålebehandling av levermetastaser

Jan Boris Stene. Overlege, St. Olavs hospital, Trondheim Lever er et vanlig organ for metastasering fra en rekke kreftsykdommer, og levermetastaser kan gi betydelig morbiditet og forkortet levetid. Ved levermetastaser gis det oftest systemisk behandling, men i noen situasjoner kan det være aktuelt med strålebehandling. Stereotaktisk strålebehandling (SBRT) av solitære metastaser eller oligometastaser kan forlenge tid ...

Palliativ strålebehandling av pancreascancer

René van Helvoirt. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Christian Kersten. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Innledning 80 – 90 % av pasientene med pancreascancer har ved diagnosetidspunkt for avansert sykdom til å kunne bli potensielt kurert med operasjon, enten fordi tumoren er for lokalavansert eller fordi det er fjernspredning (M1). Omkring 30 % av pasientene ...

Bilde 2: Strålebehandling - doseplan
Palliativ strålebehandling ved ­ øre-nese-hals (ØNH) kreft

Einar Dale. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Åse Bratland. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Strålebehandling er en effektiv behandling av kreft i hode-hals området. Lokoregional palliativ stråling tilbys pasienter med: Lokalavansert ØNH kreft der muligheten for kurasjon anses som urealistisk. Redusert allmenntilstand og komorbiditet som gjør det vanskelig å gi behandling med kurativ intensjon. Fjernmetastaser ...

CT-bilder med post-SBRT lungeforandringer
Stereotactic body radiation therapy of colorectal cancer metastases – an overview

Karin Lindberg. MD, PhD, Karolinska Institutet, HHLH-sektionen, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm Stereotactic body radiation therapy (SBRT) has been a major leap in the treatment of cancer. SBRT is a radiation therapy technique in which a few high-dose fractions are delivered to a well-defined ­target in the body, rendering extremely high biological doses. In metastasized patients, ...

Figur 1: Hva er trygghet for deg?
Åpenhetskultur – en viktig fellesnevner

KATHRINE F. VANDRAAS. Lege i spesialisering, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus I de siste utgavene av Onkonytt har vi hatt et særlig fokus på psykiske helse, blant annet legers økte ­risiko for utbrenthet og selvmord, sammenlignet med andre arbeidsgrupper. Dette er sider ved ­jobben vår som virker å være like tilstedeværende som de er taushetsbelagt, paradoksalt nok. ...

Figur 1. En tenkt utvikling i pasientens autonome kapasitet i forbindelse med sykdom. I møte med legen kan mange forhold (ellipsen) ­påvirke ­hvordan det går med kapasiteten i det videre forløpet. Figuren er ­forfatterens egen, publisert på engelsk 21.
Pasientmedvirkning – lettere sagt enn gjort?

Pål Gulbrandsen. Professor, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Seniorforsker, Akershus universitetssykehus Pasient- og brukerrettighetslovens § 3 fastslår pasientenes rett til å være informert slik at de kan være med å ta beslutninger knyttet til helsen, det være seg undersøkelser, behandling eller omsorgs­tjenester. Loven har legene fått i fanget uten at noen har gitt dem opplæring, og det ...

Hvordan formidle usikre overlevelsesprognoser til kreftpasienter på en realistisk og håpefull måte?

Professor Geir Kirkebøen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Hver dag blir mange sjokkert over å få en livstruende kreftdiagnose. Jeg opplevde selv dette noen år tilbake. Jeg ville da, som de fleste andre, vite hva jeg kunne forvente, ikke minst hvor lenge jeg kunne forvente å ha igjen å leve. Min egen erfaring motiverte meg ...

Hjernevibrasjoner – et nytt vindu for å studere hjernekreft?

Siri Fløgstad Svensson. Avdeling for diagnostisk fysikk, Oslo universitetssykehus Kyrre Eeg Emblem. Avdeling for diagnostisk fysikk, Oslo universitetssykehus Hvorfor reagerer noen hjernesvulster så dårlig på kreftbehandling? Forskningsgruppen ‘MRI in Clinical Cancer Therapy’ ved Avdeling for diagnostisk fysikk, Oslo universitetssykehus (OUS) har tatt i bruk en ny avbildningsteknikk hvor man kombinerer magnetisk resonans (MR) og vibrasjoner ...

Figur 1. Glioblastom i høyre temporallappsregion. MR-bilde i T1-vektet sekvens med kontrast som viser utseende av et glioblastom med en kontrastladende svulst med sentralt henfall. Copyright forfatterne.
Mot nye behandlinger for hjernekreft – kunsten å utnytte heterogenitet i svulsten

Kirsten Kierulf-Vieira. LiS1, Båtsfjord kommune Erlend Skaga. LiS1, Sykehuset Østfold Einar Osland Vik-Mo. Seksjonsoverlege, Hjernesvulstseksjonen /Ass. gruppeleder , Vilhelm Magnus-laboratoriet, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus Glioblastom er den vanligste og mest aggressive formen for hjernekreft. Allerede ved diagnose­tidspunktet befinner det seg kreftceller over hele hjernen. Kreftceller med stamcelle-lignende egenskaper utgjør en del av disse cellene, og disse er resistente mot vanlig behandling. En ...