OnkoNytt
Leger tar livet sitt

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Leger har høyere risiko for selvmord enn alle andre ­yrkesgrupper, inkludert andre høyt utdannede. Dette har vi visst i mange år og det er et gjennomgående funn på tvers av verdensdeler, uten at man fullt ut har forstått årsakene bak det. Det finnes ...

Programkomitéen for Stråleterapimøtet 2018, fra høyre: Turi Danielsen, Linda H. Djupvik, Ingvil Mjaaland, Sverre G. Levernes, ­Theo Baas, Kristin V. Reinertsen, Jomar Frengen og Mari H. B. Hjelstuen. Helt til venstre i bildet er Birgitte O. Skeistrand fra arrangementskomitéen. Foto: Ståle Ølberg
Norsk Stråleterapimøte 2018 – tema brystkreft

Av Kristin V. Reinertsen, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus og Ingvil Mjaaland, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Stavanger Universitetssykehus (i samarbeid med KVIST gruppen). I september i år møttes 122 onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter i Oslo til det årlige Stråleterapimøtet – den eneste nasjonale arena der disse tre yrkesgruppene i stråleterapi er samlet. Årets ...

Brystkreftens historie(r)

Erik Wist, Lars Ottestad og Terje Risberg Vi tre tilårskomne onkologer med mer enn 110 år onkologisk ­erfaring, og som står bak denne artikkelen, satte hverandre stevne og presenterte flaneriet ”Fra 5000 år gamle papyrus­ruller til i dag. En reise i brystkrefthistorien. Historier, anekdoter, ­erfaringer og framtidstanker” for kolleger innen brystonkologien på vårparten 2018. Det ...

Leger gjør feil

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avd. for kreftbehandling, Kreftsenteret, Ullevål, Oslo universitetssykehus Å være lege er ikke bare en jobb, det er noe man er, det er en del av vår identitet. Jobben er krevende men i høyeste grad også meningsfull. I onkologi kan lidelsestrykket være høyt, og vi må gi mye av ...

Gjør kloke valg, «choosing wisely»
Gjør kloke valg, «choosing wisely»

Av Stein Sundstrøm, Leder Norsk Onkologisk Forening «Choosling wisely» kampanjen startet i USA i 2012, som en  reaksjon på at ikke alt som gjøres i helsevesenet nødvendigvis er til pasientens beste. Kampanjen har spredt seg til mer enn 15 land, hvorav USA/ASCO og Canada, Australia og England ved de nasjonale onkologiske foreninger deltar. Den norske ...

Mutasjoner, arv og miljø

Av Åsmund Flobak, lege i spesialisering i onkologi, St. Olavs hospital, Trondheim, postdoc NTNU Hvorfor har høye mennesker større sjanse for å få kreft enn lave mennesker? Hvorfor har vi mer basalcellekarsinom enn malignt melanom, når begge kreftformer er knyttet til UV-bestråling? Og hvorfor får mennesker med medfødt kreftfremmende mutasjon i APC-genet oftere tykktarmskreft enn ...

Jeanne Louise Calment, verdens eldste person
Onko-terapeutiske milepæler

Av Erlend Tenden Øverbø, konst.overlege OUS Jeanne Louise Calment ble født 21 februar i 1875. Hun innehar, følge Guinness Rekordbok, verdensrekorden i antall leveår. Året etter hun ble født ble Tolstoy`s Anna Karenina publisert og Alexander Bell patenterte telefonen. Fru Calment (hun giftet seg med en slektning med samme etternavn) var også vitne til konstruksjonen ...

Finnes det håp i håpløsheten?

Av Vibeke Lohne, professor i akuttsykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledningsvis et tankekors: Det er ikke nødvendigvis en styrke å kunne mye om håp. Selv har jeg en dr grad i håp. Likevel strevet jeg daglig med håpet da min mann ble diagnostisert med Glioblastom grad IV. Liv og lære går ikke alltid ...

Når Hippokrates går på helsa løs

Av Kathrine F. Vandraas, Lege i spesialisering, Radiumhospitalet Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste er et mantra vi kjenner godt. Så var det kanskje ikke Hippokrates som sa det, men uansett opphavsmann så er meningsbyrden for onkologer særlig stor. Vi jobber i skjæringspunktet mellom liv og død, blant mennesker i livskrise og lidelsen kan være ...

Røykeslutt ved kreftsykdom og kreftbehandling- en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler

Astrid Nylenna, Fungerende avd. direktør, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet. astrid.nylenna@helsedir.no Anna Naume Solem, Rådgiver, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Tobakksrøyk er den viktigste enkeltårsak til kreftsykdom i verden. Røyking øker risiko for en rekke kreftformer og har negativ effekt på behandling og prognose ved allerede etablert kreftsykdom. Veiledning kombinert med godkjente legemidler øker sjansen for å ...