OnkoNytt
Leger gjør feil

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avd. for kreftbehandling, Kreftsenteret, Ullevål, Oslo universitetssykehus Å være lege er ikke bare en jobb, det er noe man er, det er en del av vår identitet. Jobben er krevende men i høyeste grad også meningsfull. I onkologi kan lidelsestrykket være høyt, og vi må gi mye av ...

Gjør kloke valg, «choosing wisely»
Gjør kloke valg, «choosing wisely»

Av Stein Sundstrøm, Leder Norsk Onkologisk Forening «Choosling wisely» kampanjen startet i USA i 2012, som en  reaksjon på at ikke alt som gjøres i helsevesenet nødvendigvis er til pasientens beste. Kampanjen har spredt seg til mer enn 15 land, hvorav USA/ASCO og Canada, Australia og England ved de nasjonale onkologiske foreninger deltar. Den norske ...

Mutasjoner, arv og miljø

Av Åsmund Flobak, lege i spesialisering i onkologi, St. Olavs hospital, Trondheim, postdoc NTNU Hvorfor har høye mennesker større sjanse for å få kreft enn lave mennesker? Hvorfor har vi mer basalcellekarsinom enn malignt melanom, når begge kreftformer er knyttet til UV-bestråling? Og hvorfor får mennesker med medfødt kreftfremmende mutasjon i APC-genet oftere tykktarmskreft enn ...

Jeanne Louise Calment, verdens eldste person
Onko-terapeutiske milepæler

Av Erlend Tenden Øverbø, konst.overlege OUS Jeanne Louise Calment ble født 21 februar i 1875. Hun innehar, følge Guinness Rekordbok, verdensrekorden i antall leveår. Året etter hun ble født ble Tolstoy`s Anna Karenina publisert og Alexander Bell patenterte telefonen. Fru Calment (hun giftet seg med en slektning med samme etternavn) var også vitne til konstruksjonen ...

Finnes det håp i håpløsheten?

Av Vibeke Lohne, professor i akuttsykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledningsvis et tankekors: Det er ikke nødvendigvis en styrke å kunne mye om håp. Selv har jeg en dr grad i håp. Likevel strevet jeg daglig med håpet da min mann ble diagnostisert med Glioblastom grad IV. Liv og lære går ikke alltid ...

Når Hippokrates går på helsa løs

Av Kathrine F. Vandraas, Lege i spesialisering, Radiumhospitalet Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste er et mantra vi kjenner godt. Så var det kanskje ikke Hippokrates som sa det, men uansett opphavsmann så er meningsbyrden for onkologer særlig stor. Vi jobber i skjæringspunktet mellom liv og død, blant mennesker i livskrise og lidelsen kan være ...

Røykeslutt ved kreftsykdom og kreftbehandling- en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler

Astrid Nylenna, Fungerende avd. direktør, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet. astrid.nylenna@helsedir.no Anna Naume Solem, Rådgiver, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Tobakksrøyk er den viktigste enkeltårsak til kreftsykdom i verden. Røyking øker risiko for en rekke kreftformer og har negativ effekt på behandling og prognose ved allerede etablert kreftsykdom. Veiledning kombinert med godkjente legemidler øker sjansen for å ...

Røyking dreper!

Kristin Byrkje, spesialrådgiver i Kreftforeningen Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge både blant kvinner og menn. Røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft, men også for tidlig død og tap av friske leveår i Norge. Stort forebyggingspotensiale Hovedparten av lungekrefttilfellene kan forebygges – røyking er årsak til om lag 85 ...

Brev fra NOF styret til Legeforeningen

Stein Sundstrøm (leder), Andreas Stensvold, Anne Turid Bjørnevik, Arne Stenrud Berg og Thomas Kilvær Alternativt forslag fra Norsk Onkologisk Forening (NOF) om vinkling på den helsepolitiske debatt; fokus på ”Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten”. ”Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten” har fått en sentral rolle i utviklingen av ...

Røyking hos kreftpasienter: langt større negative konsekvenser enn opprinnelig antatt

R.P. van Helvoirt, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Kristiansand. Bjørn Henning Grønberg, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim Tobakkrøykingens historie På forskjellige utskjæringer i gamle templer i Mexico og Sentral Amerika som dateres tilbake til 900-tallet kan man se prester som røyker (figur 1). Forgjengere til dagens ...