OnkoNytt
Kroppsbildet – et nyttig begrep for onkologer?

«Nå ligger håret ditt i dotter – overalt. I sengetøyet, i vasken, på kjøkkenet. Du gråter stille, det blir mer og mer synlig. Parykken vil du ikke gå med, du foretrekker skaut. Og baseball-lue ligger klar på nattbordet ditt … Du er full av sorg over det håret. – Jeg er så stygg, hvisker du ...

Hav, is og polare områder forandres dramatisk som følge av klimaendringer. Foto: Erlend Hermansen, CICERO
Den krevende klimautfordringen

Hege Fantoft Andreassen. Senior kommunikasjonsrådgiver, CICERO Senter for klimaforskning FNs klimapanel har lagt frem tre spesialrapporter det siste året. De viser at verden må ­gjennom ­endringer i et omfang vi aldri før har sett, hvis vi skal klare å begrense global oppvarming. ­Helsearbeidere kan også gjøre sitt. Spesialrapportene som kommer fra FNs klimapanel, er en ...

Figur 1: Hva er trygghet for deg?
Åpenhetskultur – en viktig fellesnevner

KATHRINE F. VANDRAAS. Lege i spesialisering, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus I de siste utgavene av Onkonytt har vi hatt et særlig fokus på psykiske helse, blant annet legers økte ­risiko for utbrenthet og selvmord, sammenlignet med andre arbeidsgrupper. Dette er sider ved ­jobben vår som virker å være like tilstedeværende som de er taushetsbelagt, paradoksalt nok. ...

Figur 1. En tenkt utvikling i pasientens autonome kapasitet i forbindelse med sykdom. I møte med legen kan mange forhold (ellipsen) ­påvirke ­hvordan det går med kapasiteten i det videre forløpet. Figuren er ­forfatterens egen, publisert på engelsk 21.
Pasientmedvirkning – lettere sagt enn gjort?

Pål Gulbrandsen. Professor, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Seniorforsker, Akershus universitetssykehus Pasient- og brukerrettighetslovens § 3 fastslår pasientenes rett til å være informert slik at de kan være med å ta beslutninger knyttet til helsen, det være seg undersøkelser, behandling eller omsorgs­tjenester. Loven har legene fått i fanget uten at noen har gitt dem opplæring, og det ...

Hvordan formidle usikre overlevelsesprognoser til kreftpasienter på en realistisk og håpefull måte?

Professor Geir Kirkebøen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Hver dag blir mange sjokkert over å få en livstruende kreftdiagnose. Jeg opplevde selv dette noen år tilbake. Jeg ville da, som de fleste andre, vite hva jeg kunne forvente, ikke minst hvor lenge jeg kunne forvente å ha igjen å leve. Min egen erfaring motiverte meg ...

Leger tar livet sitt

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Leger har høyere risiko for selvmord enn alle andre ­yrkesgrupper, inkludert andre høyt utdannede. Dette har vi visst i mange år og det er et gjennomgående funn på tvers av verdensdeler, uten at man fullt ut har forstått årsakene bak det. Det finnes ...

Programkomitéen for Stråleterapimøtet 2018, fra høyre: Turi Danielsen, Linda H. Djupvik, Ingvil Mjaaland, Sverre G. Levernes, ­Theo Baas, Kristin V. Reinertsen, Jomar Frengen og Mari H. B. Hjelstuen. Helt til venstre i bildet er Birgitte O. Skeistrand fra arrangementskomitéen. Foto: Ståle Ølberg
Norsk Stråleterapimøte 2018 – tema brystkreft

Av Kristin V. Reinertsen, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus og Ingvil Mjaaland, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Stavanger Universitetssykehus (i samarbeid med KVIST gruppen). I september i år møttes 122 onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter i Oslo til det årlige Stråleterapimøtet – den eneste nasjonale arena der disse tre yrkesgruppene i stråleterapi er samlet. Årets ...

Brystkreftens historie(r)

Erik Wist, Lars Ottestad og Terje Risberg Vi tre tilårskomne onkologer med mer enn 110 år onkologisk ­erfaring, og som står bak denne artikkelen, satte hverandre stevne og presenterte flaneriet ”Fra 5000 år gamle papyrus­ruller til i dag. En reise i brystkrefthistorien. Historier, anekdoter, ­erfaringer og framtidstanker” for kolleger innen brystonkologien på vårparten 2018. Det ...

Leger gjør feil

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avd. for kreftbehandling, Kreftsenteret, Ullevål, Oslo universitetssykehus Å være lege er ikke bare en jobb, det er noe man er, det er en del av vår identitet. Jobben er krevende men i høyeste grad også meningsfull. I onkologi kan lidelsestrykket være høyt, og vi må gi mye av ...

Gjør kloke valg, «choosing wisely»
Gjør kloke valg, «choosing wisely»

Av Stein Sundstrøm, Leder Norsk Onkologisk Forening «Choosling wisely» kampanjen startet i USA i 2012, som en  reaksjon på at ikke alt som gjøres i helsevesenet nødvendigvis er til pasientens beste. Kampanjen har spredt seg til mer enn 15 land, hvorav USA/ASCO og Canada, Australia og England ved de nasjonale onkologiske foreninger deltar. Den norske ...