OnkoNytt
INSPIRE – Utprøving og integrasjon av palliativ rehabilitering for kreftpasienter i Europa

Morten Thronæs, Overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital og Førsteamanuensis, Senter for ­krise­psykologi, Universitetet i Bergen.Forsker, Institutt for Klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Line Merethe Oldervoll,Professor, Senter for krisepsykologi, ­Universitetet i Bergen og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklings­hemming (NAKU), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Guro Birgitte Stene, Førsteamanuensis, Senter for krisepsykologi, ...

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer dødelighet etter testikkelkreft

Lene Thorsen, PhD, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Hege S. Haugnes,Prof. MD, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Institutt for klinisk medisin, Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet Helene F.S. Negaard,PhD MD, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Sophie D. Fosså, Prof. em. MD, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Overlevere etter testikkelkreft har økt risiko for tidlig død. Regelmessig fysisk aktivitet har vist å ­redusere total dødelighet etter brystkreft, prostatakreft ...

Figur 1: Illustrasjonen viser implantasjon av HAI-pumpe peroperativt hvor pumpen er plassert ­subkutant med kateter til arteria gastroduodenalis. Med ­tillatelse fra [5,6]
Hepatisk intraarteriell kjemoterapi ved kolorektale levermetastaser og intrahepatisk kolangiokarsinom -Excalibur og TOMCAT

Tor Magnus Smedman, Overlege, Seksjon for gastrointestinal onkologi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Anne M. Longva, Legespesialist, Seksjon for HPB kirurgi, Avdeling for gastro-og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus Kristoffer Lassen, Overlege/seksjonsleder, Seksjon for HPB kirurgi, Avdeling for gastro-og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus Bakgrunn Hepatisk intraarteriell kjemo­terapi (Hepatic Arterial Infusion/HAI) har gjennom flere tiår vært et etablert behandlings­tilbud ved sentre i USA for pasienter med kolorektale levermetastaser (CRLM). Flere studier ...

POSITIVE-studien: Hva har vi lært så langt?

Anna Sætersdal, Overlege ved Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus POSITIVE-studien har hatt som mål å undersøke om det er trygt for pasienter å ta en pause fra adjuvant endokrin behandling for å prøve å bli gravide. Dette er en internasjonal studie (IBCSG 48-14/BIG 8-13/Alliance A221405: POSITIVE Trial) som Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) har deltatt i, og ­studien ...

Kroppsbildet – et nyttig begrep for onkologer?

«Nå ligger håret ditt i dotter – overalt. I sengetøyet, i vasken, på kjøkkenet. Du gråter stille, det blir mer og mer synlig. Parykken vil du ikke gå med, du foretrekker skaut. Og baseball-lue ligger klar på nattbordet ditt … Du er full av sorg over det håret. – Jeg er så stygg, hvisker du ...

Kognitiv dysfunksjon hos livmorhalskreftoverlevere – kan kognitiv remediering være løsningen på «chemobrain»?

Dette doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for gynekologisk kreft og Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektet gjennomføres takket være en generøs donasjon fra Jan-Kåre Heiberg og Marthe Vildåsen samt tildelingen av Brambanis kreftforskningsstipend på Onkologisk forum i november 2022. ELISABETH WANG AREKLETT, PhD-kandidat/konstituert overlege, Seksjon for ...

Immunterapi kan fungere for tarmkreftpasienter uten kjent biomarkør

Tykk- og endetarmskreft var med sine 4550 nye tilfeller i 2021 den nest hyppigste kreftformen i Norge (kreftregisteret.no). Norge er i tillegg i verdenstoppen for insidens av tarmkreft (GLOBOCAN), og på tross av screening og folkehelsetiltak øker insidensen, spesielt blant yngre og kvinner.(1) SEBASTIAN MELTZER, Lege i spesialisering, Ph.D. og postdoktor Kreftavdelingen, Ahus MIKROSATELLITT INSTABIL ...

MyPath – The digital solution to patient-centred cancer care

Et innovasjons- og implementeringsprosjekt finansiert gjennom EU og Forskningsrådet/Kreftforeningen STEIN KAASA, MARIANNE JENSEN HJERMSTAD, NINA AASS , TRINE HOGSTVEDT GRAVLI , TONJE LUNDEBY European Palliative Care Research Centre (PRC), Department of Oncology, Oslo University Hospital, and Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway MyPath (1) er et innovasjons- og implementeringsprosjekt utgående fra European ...

Hvordan kvalitetsregister for lymfoide maligniteter bidrar til bedre kreftomsorg

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter samler inn detaljerte opplysninger om utredning og behandling og er ett av 11 kvalitetsregistre i Kreftregisteret. Under samlebegrepet lymfoide maligniteter finner vi lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose. I 2021 fikk 2281 personer over 18 år en lymfoid malignitetsdiagnose i Norge. LISE ENERSTVEDT, Kvalitetsregisteransvarlig, Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter, Kreftregisteret, Oslo ...

PRO-GLIO: PROton versus photon therapy in IDH-mutated diffuse grade II and III GLIOmas

LIV CATHRINE HEGGEBØ, PhD stipendiat/konst. overlege, Seksjon for nevroonkologi ved Radiumhospitalet IDA MARIA HENRIKSEN BORGEN, Nevropsykolog og PhD, Oslo universitetssykehus PETTER BRANDAL, Onkolog, fagansvarlig overlege, Seksjon for nevroonkologi ved Radiumhospitalet Sammendrag PRO-GLIO er en multisenter, randomisert fase III studie for pasienter med IDHmuterte diffuse gliomer grad 2-3; astrocytomer og oligodendrogliomer. Studien er et samarbeid mellom ...