OnkoNytt

Velkommen til onkonytt

OnkoNytt #1 2020 er her!

Siste artikler

Korona / Corona: Draft guidelines for radiotherapy in the Covid-19 pandemic situation, Peter Mac, Australia

Hverdagen på hver eneste onkologiske avdeling I landet er berørt av den pågående pandemien. Vi må allerede nå ta prioriteringsvalg. Innenfor stråleterapi er det behandlingssituasjoner som kan avstås fra eller settes på vent og er det ...

Figur 3. Behandling av en leverlesjon med ett 270°-felt avlevert med passiv spredning (venstre bilde) og aktiv skanning (høyre bilde) [3].
Protonbehandling; muligheter og utfordringer

Taran Paulsen Hellebust. Fysiker, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Om fire til fem år vil protonbehandling være etablert som et behandlingstilbud i Norge. Hva skiller denne strålebehandlingen fra tradisjonell strålebehandling, ...

Figur 1: Byer i Norge med stråleterapisenter. Byer med hvite punkter markerer nye sentra som ble etablerte etter Norsk Kreftplan (1997). Antall ­linacer ved hver senter per 2010 er indikert i ­parentes: Tromsø (4), Bodø (1), Trondheim (4), Ålesund (2), Bergen (5), Stavanger (2), ­Kristiansand (2), Oslo (17) og Gjøvik (2).
Stråleterapi i Norge – fortsatt ­betydelige ulikheter i tilgang og bruk. Hvorfor?

Linn Merete Åsli, Overlege avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Stråleterapi utgjør en viktig del av både kurativ og palliativ kreftbehandling. Det er estimert at om lag halvparten av alle kreftpasienter vil ha behov for ...

Palliativ strålebehandling av hjernemetastaser

Olav Erich Yri. Postdoktor avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Innledning Hjernemetastaser blir ansett som en dramatisk diagnose assosiert med dyster prognose. Tatt i betraktning omfanget av kreftpasienter som får påvist ...


Tidligere utgaver

 

Møt Redaksjonen

  • René van Helvoirt Redaktør
  • Eva Hofsli Redaktør
  • Kathrine F. Vandraas
    Kathrine Flørenes Vandraas Redaktør
  • Erlend Tenden Øvtrebø
    Erlend Tenden Øverbø Medvirkende redaktør
  • Åsmund Flobakk Medvirkende redaktør