OnkoNytt

Velkommen til onkonytt

OnkoNytt #2 2022 er her! Sjekk også program for OnkoLIS 2022.

Siste artikler

«Den norske komité for Kræftforskning» hadde representasjon fra alle landsdeler allerede i 1907. Starten av norsk onkologi?

ODD R. SCHIBSTED MONGE, Onkolog, Fana, Bergen I min forrige artikkel i Onkonytt – “Strålebehandling I Norge før og etter 1932 – historisk kontekst” refererte jeg til en bok av journalist Henrik Haugstøl om Radiumhospitalets ...

Hvordan kvalitetsregister for lymfoide maligniteter bidrar til bedre kreftomsorg

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter samler inn detaljerte opplysninger om utredning og behandling og er ett av 11 kvalitetsregistre i Kreftregisteret. Under samlebegrepet lymfoide maligniteter finner vi lymfom, lymfoide ...

PRO-GLIO: PROton versus photon therapy in IDH-mutated diffuse grade II and III GLIOmas

LIV CATHRINE HEGGEBØ, PhD stipendiat/konst. overlege, Seksjon for nevroonkologi ved Radiumhospitalet IDA MARIA HENRIKSEN BORGEN, Nevropsykolog og PhD, Oslo universitetssykehus PETTER BRANDAL, Onkolog, fagansvarlig overlege, Seksjon for ...

Immunterapi ved gastroøsofageal kreft: hva er nytt?

Gastroøsofageal (GØ) kreft utgjør en heterogen gruppe av svulster som varierer sterkt i forekomst, histologi, molekylærbiologi og respons på behandlinger. De to viktigste histologiene i GØ kreft er plateepitelkarsinom (PEK) og ...


Tidligere utgaver

 

Møt Redaksjonen

  • René van Helvoirt Redaktør
  • Kathrine Flørenes Vandraas Redaktør
  • Eva Hofsli Redaktør
  • Mohsan Ali Syed Medvirkende redaktør
  • Henrik Horndalsveen Medvirkende redaktør