OnkoNytt

Velkommen til onkonytt

OnkoNytt #1 2024 er her!

Siste artikler

Ekspertpanelet, ikke-etablert behandling og forsvarlig helsehjelp

Halfdan Sørbye. Overlege, avdeling for Kreftbehandling, Haukeland Universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen. Leder, ekspertpanelet Ekspertpanelet erfarer at råd om ikke-etablert behandling i økende grad ikke følges av ...

Cellegift hjemme til ungdom og unge voksne med sarkom

Hilde Bøgseth, Kreftsykepleier med koordinerende ansvar for ungdom. Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Ingunn H. Sandven, Kreftsykepleier, Quality manager. Avdeling for Kreftbehandling Oslo Universitetssykehus Ivar ...

Systembehandling som ledd i multimodal behandling av hepatocellulært karsinom (HCC) i Norge anno 2023

Arne Westgaard. Seksjon for mage- og tarmkreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Olav Faisal Dajani. Seksjon for mage- og tarmkreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Seksjon for lindrende ...

Framskriving av kapasitetsbehovet for stråleterapi i HSØ

Jan Rødal. Avdelingsleder. Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo universitetssykehus Estimering av framtidig stråle­terapibehov er en usikker øvelse. Kapasitetsbehovet påvirkes av flere faktorer, hvor de viktigste er demografi- og ...


Tidligere utgaver

 

Møt Redaksjonen

  • René van Helvoirt Redaktør
  • Kathrine Flørenes Vandraas Redaktør
  • Eva Hofsli Redaktør
  • Mohsan Ali Syed Medvirkende redaktør
  • Henrik Horndalsveen Medvirkende redaktør