OnkoNytt

Velkommen til onkonytt

OnkoNytt #2 2017 er her!

Siste artikler

Diskusjon i auditoriet. Første rad fra venstre: Nina Aas, professor ved OUS. Til hennes høyre: Augusto Caraceni, en av to co-directors i PRC.
PALLIATIV FORSKNING I SØKELYSET: «7th International Seminar of the PRC and EAPC RN” Oslo 5.–7. oktober 2017

Av Erlend Tenden Øverbø (konst. overlege OUS) og Ragnhild Green Helgås (forskningskoordinator, Kreftklinikken, St. Olavs hospital) Palliativ, eller lindrende behandling, er en formalisering av et gammelt fagområde innen medisin. Nye ...

9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017
9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017

Av Jarle Karlsen, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim og René van Helvoirt, overlege,  Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Den niende melanom verdenskonferansen ble lagt til kontinentet som topper forekomsten av ...

WCLC 2017
Møterapport: 18th World Conference on Lung Cancer

Av Åslaug Helland, onkolog, DNR, Oslo Universitetssykehus og René van Helvoirt, onkolog, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Verdenskonferansen for lungekreft var i 2017 i Yokohama i Japan. Det er alltid både hyggelig ...

Figur 1. Immunogen celledød. Cytotoksisk celleskade gjennom til dømes oxaliplatin (1) fører til utslepp av tumorantigen frå døyande tumorceller (2). Desse antigena blir tekne opp av dendrittiske celler (3) og presenterte for cytotoksiske T-celler (4), som blir aktiverte. Dette resulterer i klonal proliferasjon av aktuelle T-cellepopulasjonar (5), som i prinsippet kan gå til åtak på systemiske tumormanifestasjonar (6).
Ny studie ved metastatisk colorectal cancer (mCRC): METIMMOX: Colorectal Cancer METastasis – Shaping Anti-Tumor IMMunity by OXaliplatin

Av Anne Hansen Ree, overlege ved Avdeling for onkologi, Akershus universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Kontakt: a.h.ree@medisin.uio.no Samandrag Omtrent halvparten av CRC-pasientar opplever ...


Tidligere utgaver

 

Møt Redaksjonen

  • René van Helvoirt Redaktør
  • Eva Hofsli Redaktør
  • Erlend Tenden Øvtrebø
    Erlend Tenden Øverbø Redaktør
  • Kathrine F. Vandraas
    Kathrine Flørenes Vandraas Redaksjonsmedlem
  • Åsmund Flobakk Redaksjonsmedlem