OnkoNytt

Velkommen til onkonytt

OnkoNytt #1 2021 er her!

Siste artikler

Helsekompetanse – et nøkkelbegrep

KATHRINE VANDRAAS, Spesialist i onkologi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Den 9.november holdt Helsedirektør Bjørn Guldvog pressekonferanse der han detaljert forklarte hvordan helseforvaltningen rent praktisk går frem ...

Ablativ strålebehandling ved prostatacancer og radiobiologiske betraktninger

WOLFGANG LILLEBY, Overlege dr.med. OUS-Radiumhospitalet, Oslo BAKGRUNN:  Strålebehandling har spilt en sentral rolle som standardterapi for menn med lokalisert prostatakreft i en årrekke. Tekniske forbedringer i avsettingen av stråling har ...

Palliativ strålebehandling av blærekreft

RENÉ VAN HELVOIRT, Onkolog, Senter for kreftbehandling (SFK), Sørlandet sykehus Kristiansand Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant norske menn med 1350 tilfeller per år som utgjør cirka 7 % av alle krefttilfeller. Forekomsten ...

Palliativ strålebehandling av endetarmskreft

LINN KRUSE TETLIE, Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Lokalavanserte svulster i rektum eller i rektosigmoideum overgangen kan føre til betydelig bekkenplager. De vanligste symptomene er smerte, obstipasjon, ...


Tidligere utgaver

 

Møt Redaksjonen

  • René van Helvoirt Redaktør
  • Eva Hofsli Redaktør
  • Kathrine Flørenes Vandraas Redaktør
  • Henrik Horndalsveen Medvirkende redaktør
  • Anniken Jørlo Fuglestad Medvirkende redaktør