OnkoNytt
Møterapport Tema Mamma Oslo 2016

På vegne av program komiteen, Stephanie Geisler og Randi R. Mathiesen Den 25. oktober gikk Tema Mamma Oslo av stabelen for fjerde gang. Møtet organiseres i samarbeid mellom fem legemiddelfirmaer (Amgen, Astra Zeneca, Novartis, Pierre Fabre og Roche) og brystkreft-miljøet i Oslo/Akershus. Møtet tar sikte på å samle alle som er involvert i håndtering av ...

European Hematology Association´s kongress

Av Hanne Bersvendsen, UNN European Hematology Association, EHA er den største hematologiske kongressen i Europa. I år ble den avholdt 9.-12. juni i Bella Center København som er det største kongress senteret i Skandinavia. Hva gjør en onkolog på hematologisk kongress…Norge er i en særstilling da vi har plassert ansvaret for behandling av lymfompasienter til ...

ESTRO kurs, Firenze 2016: Hode-hals-kreft

Av Thuy-Tien Maria Huynh, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Det årlige ESTRO-kurset innen behandling av hode-hals-kreft ble i år lagt til idylliske Firenze i det nordlige Italia, juni 2016. Regionhovedstaden i Toscana bød på strålende sol i behagelige temperaturer. Dyktige og engasjerte forelesere bidro til en særdeles velorganisert, strukturert og nyansert gjennomgang av behandlingsprinsipper, med ...

Møterapport fra World Conference 2016: Lung Cancer (WCLC)

Av Kjersti Hornslien, Lungeonkolog.Avdeling for kreftbehandling-Ullevål. Oslo Universitetssykehus HF WCLC 2016 ble arrangert for 17 gang i Wien av IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer). Fra nå av er dette en årlig konferanse som i år samlet over 7000 deltakere fra mer enn 100 land. Neste års konferanse er i Japan. Jeg var ...

ESTRO kurs, Wien 2016 «Hematological malignancies»

Av Trine Husby og Andreas Haaland, St. Olavs Hospital Dagens lymfombehandling er multimodal og skreddersydd for den enkelte pasient. Strålebehandling er fortsatt en viktig modalitet i både kurativ og palliativ behandling. Med økt bevissthet om seneffekter, samtidig som man vil opprettholde god kurasjonsrate, har moderne strålebehandling tatt i bruk nye teknikker for å begrense både ...

Vinneren av Onkologisk Forum Ung Forsker pris 2016

Av Per Eystein Lønning, Professor, Haukeland universitetssjukehus Vi gratulerer Stian med prisen! Stian Knappskog, f. 1977, ble tildelt «Ung Forsker»-prisen på Onkologisk Forum 18/11-2016. Han er utdannet molekylærbiolog fra Universitetet i Bergen (UIB) i 2003, og tok dr-graden samme sted i 2007. Etter dette har han vært postdoktor, og senere seniorforsker. Fra 2009 har han ...

Æresmedlem NOF 2016

Styret og NOF gratulerer Steinar Aamdal! Steinar har sin grunnutdanning fra Østerrike og Tyskland. Han begynte på Radiumhospitalet i 1976, og har vært der siden, med unntak av noen år utenlands. Doktor graden ble tatt i 1986 ved OUS. Han ble spesialist i onkologi fra 1987. De første år hadde han ansvar for lungekreft, men hele ...

Årets Onkolog 2016

Prisen for 2016 ble tildelt Ingvil Mjaaland, Universitetssykehuset i Stavanger. Ingvil er utdannet i Tyskland, Universitetet i Würzburg, og tok sin spesialitet i Tyskland med hovedfokus innen stråleterapi, «Strahlentherapie und Onkologie». Hun avla også sin doktorgrad i Tyskland. Ingvil er en av få i Norge som har en solid stråleterapi bakgrunn, hvilket hun tok med seg ...

Referat: Faggruppemøtet i nevroonkologi

Av Tora Skeidsvoll Solheim, St. Olav Faggruppemøtet i nevroonkologi var i år godt besøkt, og både onkologer, nevrokirurger, endokrinologer, nevrologer, patologer, radiologer og sykepleierevar tilstede. Hovedtemaet i år var det Nasjonale handlingsprogram for behandling av hjernesvulster. Dette handlingsprogrammet har vært under bearbeidelse i noen tid og forventes ferdigstilt i ila første halvår av 2017. Torstein ...

Referat: Faggruppemøte Norsk Bryst Cancer gruppe (NBCG)

Av Steinar Lundgren, overlege, St. Olavs Hospital, professor, NTNU Hanne Dillekås fra Haukeland sykehus presentert spennende data fra deres studie (Dillekås H 2016) som analyserte faren for residiv, muligens provosert avbrystrekonstruksjon (stimulering av ”dormant” mikrometastaser) hos brystkreft pasienter. Det kunne se ut som at tidligere rekonstruksjon var bedre enn sen rekonstruksjon (også vist av Isert ...