OnkoNytt
ESMO 2023: Nytt om uro-onkologisk kreft

Maria Nyre Vigmostad, Spesialist i onkologi, Avdeling for blod- og ­kreftsjukdommar, Stavanger Universitetssjukehus Introduksjon: ESMO 2023 var konferansen då me fekk oppleve plystring, ståande applaus og tårer på hovudsesjon for ein urologisk cancer. Dei fantastiske blærekreftresultata fekk sindige onkologar til å reagere med glade tilrop og optimisme på vegne av ei ofte underbehandla gruppe ­pasientar ...

ESMO 2023: Studier innen brystkreft

Bjørn Naume, Avdelingsoverlege, Oslo Universitetssykehus, avdeling for kreftbehandling sesjon brystkreft, professor ved Universitetet i Oslo, institutt for klinisk medisin Ikke praksisendrende, men en styrkning av ­dagens behandling Oppsummert vil neppe ­studiene som ble lagt frem på årets ESMO-kongress være praksisendrende, men data som ble lagt frem styrker det vi i dag mener er god behandling, og ...

ESMO 2023: Lungekreft

Nye studier på lungekreft ble viet stor plass på årets ESMO-kongress. Nesten 500 abstracts totalt hvorav 7 fant veien til den største scenen med den konsekvens at 46.7 % av presentasjonene på presidential-sesjonene omhandlet lungekreft. Søkelyset ble særlig rettet mot neoadjuvant immunterapi, antistoff-legemiddel-konjugater (ADCer) og forbedret målrettet terapi ved velkjente aktiverende mutasjoner.  Henrik Horndalsveen,  Spesialist ...

ESMO 2023: Nedre GI kreft

Etter flere år med pandemi og digitale konferanser var gleden stor over å få delta på ESMO 2023 i Madrid. Jeg så fram til faglig påfyll, nye behandlingsmuligheter og interessante diskusjoner med gamle og nye kollegaer iblandet tapas og D-vitamin. Konferansen ble derimot innledet med overraskende store mengder regn, i overkant selv for en bergenser, ...

ESMO 2023: Nytt om «midtre GI-kreft» 

Den europeiske årskonferansen i onkologi i Madrid bød på realt «norsk» sommervær – tross 35 grader uka før var det styrtregn ankomstdagen og småkaldt de neste dagene. Enda verre var det for stakkarene som ikke fikk bagasjen ved ankomst og måtte gå i våte klær! Selv utenom turistsesongen myldret det av folk. Lettest var det ...

ESMO 2023: Nytt på øvre-GI kreft

I perioden fra 20. til 24. oktober 2023 ble den årlige ESMO-kongressen i Madrid besøkt av over 30 000 deltakere fra ulike spesialområder. Blant de mange feltene som ble representert, var øvre-gastrointestinale (GI) kreftformer spesielt interessante. Vi vil nå oppsummere de mest betydningsfulle funnene innen dette feltet, som kan komme til å påvirke vår daglige praksis. ...

ESMO 2023: Rapport fra ESMO World GI

ESMO World GI-konferansen som fant sted i Barcelona i 28/6-1/7 2023. Konferansen organiseres av det europeiske fagmiljøet innen GI-cancer, og er kjent for å tiltrekke seg deltakere fra både Asia, Afrika og USA. Som takknemlig mottaker av NOF-stipend har jeg skrevet følgende rapport fra møtet.  Hanne Hamre, Overlege, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus Målrettet behandling Felles for ...

Musikverein Wien
ESTRO 2023: From innovation to action Palliativ omsorg i en ny tid – refleksjoner og møtereferat

Det var mange år siden jeg hadde vært på ESTRO og gledet meg som et barn. Kongressen svarte til forventningene med utrolig mange flotte foredrag, hyggelige møter med kollegaer fra inn- og utland, også avtaler og besøk i utstillingshallen ga utbytte. Tross regnvær var Wien en fantastisk by og et vell av kulturelle opplevelser. Liv ...

ASCO 2019: Uro-onkologi – hva er nytt?

Katarina Puco. Overlege. Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus Som hvert år er slutten av mai / begynnelsen av juni reservert til verdens største kreftkonferanse i Chicago, ASCO Annual Meeting. Over 40 000 kreftinteresserte strømmer inn i byen og det er lett å gjenkjenne hundrevis av «jetlaggede» Europeere som jogger langs Lake Michigan klokken fem om morgenen. Alle har ...

ASCO 2019, Mammacancer

Sunil Xavier Raj. Seksjonsoverlege. Kreft poliklinikk, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital Her er en oppsummering av de viktigste sakene innen mamma-onkologi som ble presentert på ­ASCO’s 2019 møtet i Chicago, 31. mai – 4. juni. Atezolizumab Peter Schmid, MD, PhD presenterte oppdaterte resultater fra Impassion 130 studien 1. Denne studien var en randomisert fase III i ...