OnkoNytt
Hilsen fra Onkologisk Forum (OF)

Av Åslaug Helland, på vegne av styret i Onkologisk Forum Hanne Dillekås fra Haukeland sykehus presentert spennende data fra deres studie (Dillekås H 2016) som analyserte faren for residiv, muligens provosert av brystrekonstruksjon (stimulering av ”dormant” mikrometastaser) hos brystkreft pasienter. Det kunne se ut som at tidligere rekonstruksjon var bedre enn sen rekonstruksjon (også vist ...

Årets Onkolog 2015

Av S. Sundstrøm Prisen for 2014 ble delt ut til Tor Jensen, Sykehuset Telemark, avdeling Skien under årets Onkologisk Forum. Tor har gjort en enestående jobb med å etablere og drive onkologisk service i Telemark Fylke siden årtusenskiftet. Han har drevet med onkologi siden slutten av -90 tallet, den første tiden innenfor Medisinsk avdeling der ...

Æresmedlemmer NOF 2015

Av S. Sundstrøm Styret foreslo 2 nye æresmedlemmer i NOF, som ble vedtatt av Årsmøtet i relasjon til Onkologisk Forum i Stavanger 2015. Styret og NOF gratulerer! Erik Wist  Erik utnevnes for sitt mangeårige virke i norsk onkologi. Han begynte sin spesialistutdanning på Radiumhospitalet på tidlig -80 tall og tok doktorgraden på samme sted. I 1985 dro ...

Vinneren av Onkologisk Forum Ung Forsker pris 2015

Helga B. Salvesen og Line Bjørge Vinneren av Onkologisk Forum Ung Forsker pris 2015 ble MD, PhD Henrica Werner (1976). Hun er et meget godt eksempel på en kliniker som fra sitt pasientnære ståsted bygger bro mot basalforskning. Dette har resultat i et stort antall forskningspublikasjoner, der flere er av særlig høy kvalitet. Hun siste ...

Resymé fra Onkologisk Forum 2014 (utvalgte foredrag): Individualized systems medicine (ISM)

Av Olli Kallioniemi, Institute for Molecular Medicine University of Helsinki, Finland (FIMM) Resymé skrevet av Stephanie Geisler Professor Olli Kallioniemi, M.D., Ph.D. er professor og direktør av Institute for Molecular Medicine Finland. Han ble M.D. i 1984, Ph.D. i 1988 ved Universitetet Tampere in Finland. Han var postdoc ved UC San Francisco i 1990-1992 og var ...

Resymé fra Onkologisk Forum 2014 (utvalgte foredrag): Immunotherapy in cancer, what we have learned and perspectives

Resymé skrevet av Stephanie Geisler. Professor Alexander .M. Eggermont er direktør av Institutt Gustave Roussy, Villejuif, Frankrike hvor han leder et av Europas fremste kreftforsknings senter med over 400 forskere. Han har tidligere innehatt stillingen som leder av avdelingen for kirurgi ved Erasmus Universitetet, Rotterdam, og var ECCO president fra 2007 til 2009. Han er nåværende president av “European ...

Til Onkonytt fra Styret i Onkologisk Forum

Onkologisk Forum er Norges viktigste samlingspunkt for alle relevante fagmiljøer innen kreftomsorgen, fra utredning og behandling av pasienter med kreftsykdommer til basal- og klinisk forskning. Også i år var mer enn 500 personer samlet for å delta på det 32. OF som ble avholdt på ærverdige Holmenkollen Parkhotell i Oslo. Styret i OF er veldig ...

Ung forskerpris 2014

Av Tom Dønnem, Arne Wibe, Andres Sundan Professor Emmet McCormack, Department of Clinical Science, Haukeland Universitetssykehus Emmet McCormack (født 1977) peker seg ut blant de nominerte til prisen. McCormack har vist en imponerende publikasjonsaktivitet med flere arbeider i høyet ansette onkologiske og hematologiske tidsskrifter slik som blant annet i Blood, Cancer Research og Cell Stem ...

Årets Onkolog 2014

Prisen for 2014 ble delt ut til René van Helvoirt, Sørlandet Sykehus under årets Onkologisk Forum. René har gjort et fortjenestefullt arbeid for norsk onkologi. Som innflytter til Norge fra Nederland med bakgrunn i radiotherapy er han en av få onkologer i Norge med rendyrket stråleterapibakgrunn. Denne kompetansen har vært sentral og viktig for Sørlandet ...

Resymé fra Onkologisk Forum 2014 (utvalgte foredrag): Partikkelterapi i Norge

Av Olav Mella, professor og avdelingsoverlege ved kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Bergen Det har lenge vært kjent at energiavgivelsen fra elektrisk ladede partikler var annerledes enn for fotoner. På 1940-tallet ble det foreslått at protoner kunne utnyttes til pasientbehandling, gjennom å utnytte at energideponeringen var lavere enn for fotoner både i forkant og etterkant av ...