OnkoNytt
Hode/hals-kreft for 100 år siden: 3 kasuistikker med kjente menn

Jan Folkvard Evensen. Onkolog, dr. med. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet For noen år siden skrev jeg i Onkonytt om Robert Oppenheimer og hans larynx/pharynx-cancer (1). Jeg fikk en del hyggelige tilbakemeldinger, mange kollegaer syntes det var interessant. Det ga meg ideen om å følge opp med 3 andre notabiliteter og deres hode/hals-kreft: Ulysses S Grant, Grover ...