OnkoNytt
Tidlig klinisk erfaring med «röntgenbehandling» etter 1895

Mitt forrige bidrag i jakten på røttene til norsk onkologi i Onkonytt 2-2023 dokumenterte at röntgenbehandling av leukemi i Bergen startet allerede i 19041. I denne artikkelen kommer analyse av internasjonale publikasjoner som kan ha vært av betydning for å bringe «röntgenbehandling» til Norge allerede 9 år etter oppdagelsen av röntgenstråling. Dette var mange år ...

Fra lepra til onkologi i Norge

Her kommer oppfølging av historien om norsk onkologi i 3 deler. Del 1 omtaler status i jakten på karakteriserende oljeportretter av initiativtagerne til og sentrale aktører i Den norske komité for kræftforskning1, som ble omtalt i Onkonytt 2, 2022. Del 2 omtaler forutsetninger for utvikling fra lepramedisin i Bergen til norsk onkologi. Del 3 omtaler ...

«Den norske komité for Kræftforskning» hadde representasjon fra alle landsdeler allerede i 1907. Starten av norsk onkologi?

ODD R. SCHIBSTED MONGE, Onkolog, Fana, Bergen I min forrige artikkel i Onkonytt – “Strålebehandling I Norge før og etter 1932 – historisk kontekst” refererte jeg til en bok av journalist Henrik Haugstøl om Radiumhospitalets historie32. Stusset den gangen på formuleringen om “Den norske kreftfondkomité” (figur 1). Selv om jeg kjente boken til Henrik Haugstøl ...

Jack Fowler og lineær-kvadratisk (LQ)-modell

I mine to foregående artikler har jeg redegjort for empiriske modeller for effekt av fraksjonert strålebehandling, og deres opphavsmenn (1, 2). Fowler anførte at den viktigste innvending mot empiriske modeller er at formelverket avsporer klinikeren fra å tenke på hvilke biologiske faktorer om egentlig er involvert (3). Fowler har vært en foregangsmann i å anvende ...

Frank Ellis og hans NSD-formel

I forrige Onkonytt skrev jeg om Strandqvist og hans fraksjonerings-diagram (1). En naturlig oppfølger er Frank Ellis og hans NSD-formel. Spør man i dag en nyutdannet onkolog om hvem Frank Ellis var, vil jeg tro at mange svarer: Vet ikke. Følgende artikkel kan i så måte være opplysende. JAN FOLKVARD EVENSEN, Onkolog, dr. med. Oslo universitetssykehus, ...

Magnus Strandqvist og hans fraksjoneringsdiagram

Min eldste lærebok i stråleterapi er «Strålterapi – En nordisk lärobok», (Fig. 1) med S. Feigenberg, E. Poppe(*) og R. Romanus i redaksjonskomitéen (1). En av bidragsyterne til den nordiske læreboken var Magnus Strandqvist. Han rapporterte her om sine fraksjoneringsforsøk og la fram sitt fraksjoneringsdiagram, emnet for denne artikkelen. JAN FOLKVARD EVENSEN Onkolog, dr. med. ...

Hode/hals-kreft for 100 år siden: 3 kasuistikker med kjente menn

Jan Folkvard Evensen. Onkolog, dr. med. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet For noen år siden skrev jeg i Onkonytt om Robert Oppenheimer og hans larynx/pharynx-cancer (1). Jeg fikk en del hyggelige tilbakemeldinger, mange kollegaer syntes det var interessant. Det ga meg ideen om å følge opp med 3 andre notabiliteter og deres hode/hals-kreft: Ulysses S Grant, Grover ...