OnkoNytt
– Vi prøver å finne markører, enten i svulst eller fra blod, slik at vi, ut fra alle som har samme karakteristika og har fått et gitt medikament tidligere, kan si hvem som vil og hvem som ikke vil ha nytte av et bestemt legemiddel. Foto: Nicki Twang
Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018 til Vessela Kristensen

Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen Av Øyvind Rolland, kommunikasjonsrådgiver Kreftforeningen – Det meste ligger foran meg – Jeg tror en god forsker må ha det en god borger må ha: Nysgjerrighet på hvordan ting egentlig er, og evnen til å se gjennom flere lag av sannheter og muligheter til man forstår hvordan det hele virkelig ...

How doctors die. It’s not like the rest of us, but it should be

Av Ken Murray, MD This article was written for Zócalo Public Square and reprinted with their permission. This hard-hitting blogpost by Ken Murray, a retired Los Angeles family doctor, helped open up discussions about why doctors routinely administer treatments to dying patients that they would adamantly refuse for themselves. Years ago, Charlie, a highly respected ...

Nasjonale retningslinjer for kreftbehandling & Swarm-based medicine

Av Jan Oldenburg,Avd for onkologi,Ahus, Lørenskog jan.oldenburg@medisin.uio.no «Eminence-based medicine» dvs. generelle anbefalinger på grunnlag av noen eksperters kliniske erfaringer er på vei ut. «Evidence-based medicine»(EBM) definert av David Sackett som ”the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients” skal vise veien frem.[1] Prof. Sacket ...

Arne Wibe: ”Hands on” på screening-programmet for tykktarmskreft i Norge

Arne Wibe ble intervjuet av Eva Hofsli Norge er ett av landene i Europa med flest dødsfall som skyldes tramkreft. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten besluttet 22.09.2016 at det under gitte forutsetninger bør innføres et nasjonalt screening-program for tykk- og endetarmkreft i Norge. Vi har spurt professor og gastrokirurg Arne Wibe hva beslutningen ...

Skandinavisk møte for en bedre kreftbehandling

Stein Sundstrøm ble intervjuet av Eva Hofsli Fagseminar, Stockholm, 27. oktober 2016. Arrangør: Dagens Medisin Dagens Medisin i Norge, Sverige og Danmark inviterte – for andre året på rad – til et skandinavisk kreftmøte i Stockholm med formål om å diskutere hvordan vi best kan møte utfordringer for fremtidens kreftbehandling. Leder av NOF, Stein Sundstrøm, ...

Intervju med Jan Boris Stene – onkolog og krimforfatter

Av Eva Hofsli Onkolog Jan Boris Stene ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, debuterte som krimforfatter i fjor med boka «Nådegiveren», utgitt på forlaget Vigmostad og Bjørke. I og med at det ikke er hverdagskost at onkologer skriver krimbøker, ble redaksjonen i Onkonytt nysgjerrig på hvem denne Jan Boris Stene er. – Jeg studerte ved Det ...

Intervju med Halfdan Sørbye

Intervjuet av Eva Hofsli ’’Det må legges bedre til rette for at klinikere  kan drive forskning” Halfdan Sørbye, onkolog ved Haukeland Universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Bergen Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg studerte medisin i Bergen, og hadde planer om å ta preklinikken i Bergen for deretter å dra videre til Trondheim og ...

Mestringskurs i Hålandsdalen

Mona Friberg Da Kjell Tore Solvang, foredragsholder og eventyrer, planla å ro Norge på langs var det forskjellige årsaker. Det første var at han hadde vært utsatt for en bilulykke med skader i nakke og armer og at han trente for å komme tilbake til sitt normale liv. Det andre var at han ville ro for en ...

Mannen på broen

Kong Olav Vs kreftforskningspris tildelt Rolf Bjerkvig / Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen   I 1993 ble det sagt seks ord til Rolf Bjerkvig som fikk avgjørende betydning for hans karriere: «Rolf, vi vil satse på deg». 20 år senere er det samme stemmen som tildeler ham kreftforskningsprisen. Institutt for biomedisin og Haukeland sjukehus er forbundet med en innbygget glassbro. ...

Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen Sykehuset i Østfold og nestleder NOF: «Det er vanskelig å akseptere at ett av verdens rikeste land ikke vil prioritere helse som et satsningsområde, tross at det nevnes i festtalene.»

Intervjuet av Stephanie Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg begynte å studere Medisin i Halle an der Saale i Tyskland og avsluttet i Umeå i Sverige. Etter noen år med indremedisin i Telemark kom jeg i 2004 til Radiumhospitalet, hvor jeg hadde min spesialist utdanning. Jeg disputerte (PhD) innen uroonkologi i 2012. I tillegg ...