OnkoNytt
Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe på pancreaskreft

I januar 2020 ble Kreftforeningens nasjonale ekspertgruppe på pancreaskreft (KNEP) opprettet. Med den generøse tildelingen – 15 millioner kroner for femårsperioden 2020-2024 – setter Kreftforeningen søkelys på en sykdom som har et sårt tiltrengt behov for fremskritt i utredning og behandling gjennom dedikert forskning. Samtidig betyr dette et betydelig løft til pancreaskreftmiljøet i Norge, som ...

Onkologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Ole Kristian D. Andersen, seksjonsoverlege 1. April 1997 med opprettelsen av seksjon for onkologi, hadde jeg gleden av å bli den første onkolog ved den gang Vestfold sentralsykehus. Onkologisk kreftbehandling hadde inntil da blitt ivaretatt av overlege Blichfeldt, hematolog og revmatolog i samarbeide med infeksjonsmedisisner Per Bjark, og med besøk fra DNR ved Herman Høst ...

Hilsen fra Avdeling for Kreftbehandling og Medisinsk fysikk, HUS

Anne Turid Bjørnevik, overlege Vi arbeider ved den regionale onkologiske avdelingen i Helse Vest som er hovedsenter for ikke-kirurgisk kreftbehandling for en befolkning på ca. 1 090.000. Kreftavdelingen oppleves som en travel, men god og meningsfull arbeidsplass, med god trivsel hos medarbeiderne. Avdelingen har 2 sengeposter med til sammen 62 senger, i helger 42 senger. Ved ...

Avd. for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset HF, Bodø

Astrid Dalhaug, avdelingsleder,konstituert avdelingsoverlege Da er det virkelig på tide med en situasjonsrapport fra oss i Bodø! Vår avdeling består av 4 enheter: Enhet for blodsykdommer og kreft, Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vi er organisert i Medisinsk klinikk. Innen onkologi gir vi et tilbud til pasienter tilhørende Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, dvs nedslagsfelt ...

Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Olav Erich Yri, onkolog, avdelingssjef Akershus universitetssykehus (Ahus) har et opptaksområde på nærmere 490 000 mennesker og dekker kommunene i Romerike og Follo samt 3 bydeler i Oslo. Det er derfor kanskje overraskende at den første fast ansatte onkologen på Ahus kom først i 2007. Da begynte Anne Hansen Ree som professor i onkologi ved Ahus ...

Avdeling for blod og kreftsykdommer – Sykehuset Telemark

Telemark fylke er et geografisk stort fylke som strekker seg fra Kragerøskjærgården i sør til Vinje og Hardangervidda i nord-vest. Sentralt i fylket ligger det relativt befolkningstette (ca 110.000 innbyggere) området Grenland bestående av kommunene Skien-Porsgrunn-Siljan og Bamble. Det bor til sammen 175.000 mennesker i fylket. Vår avdeling har ansvar for utredning og behandling av ...

Stråleenheten/kreftenheten Gjøvik

Anna Katharina Lederer, stråleterapiansvarlig overlege Det er alltid spennende å høre fra andre avdelinger – spesielt i et så familiært fagmiljø som onkologi er i Norge. Vi ble bedt om tilbakemelding vedrørende de nyeste utviklinger på kreftenheten/stråleenheten Gjøvik – noe vi gjerne etterkommer. Aktivitet og pasienter Et viktig steg for oss, i det siste, var ...

Stråleterapi i Ålesund

Tatiana Abramova, overlege, Kreftavdelingen, Helse Møre og Romsdal HF Christoffer Lervåg, medisinsk fysiker, Kreftavdelingen, Helse Møre og Romsdal HF Introduksjon Kreftavdelingen i Helse Møre og Romsdal feiret i fjor sitt 10-års jubileum. Dette var en stor begivenhet for alle ansatte som er stolt over det kreftavdelingen har fått til i sine første leveår. Fra først ...

Nytt fra KVIST-gruppen

Av Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør, avdeling strålebruk, Statens strålevern Sommeren 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant sykehusansatte med tilknytning til en stråleterapienhet. Hensikten med undersøkelsen var å evaluere effekten av KVIST-arbeidet og kartlegge behovet for en fortsatt nasjonal koordinering og støtte til kvalitetssikringsarbeidet i stråleterapi. Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at stråleterapimiljøet kjenner godt til KVIST-arbeidet ønsker ...

Universitetssykehus Nord Norge – Hilsen fra mørketidslandet

Av fungerende avdelingsoverlege Magnar Johansen Her på Avdeling for sykdom som spiser opp i Tromsø er det godt å være. De unge lovende går i 8-delt vakt, mens vi godt voksne går 10-delt. Vi skulle gjerne vært flere, men de som styrer mener vi er mange nok. Folk lever ikke lenger med hua i handa, ...