OnkoNytt
Resymé av Oslo Cancer Cluster’s møte om Nyrekreft

Av Jon Reidar Iversen, overlege, Avd. for kreftbehandling, OUS Ullevål Oslo Cancer Cluster arrangerte 10.april 2013 R&D Network:”Renal cell carcinoma-treatment and future challenges” i Oslo. Det var invitert både norske og utenlandske foredragsholdere. GSK var sponsor for møtet. Undertegnede var møteleder og har blitt oppfordret til å gi et lite referat fra møtet. Det var ...