OnkoNytt
ASCO
ASCO 2018 – Påfyll fra noen av lungekreftsesjonene

Av Mette Sprauten, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Med ca. 40 000 deltakere, leger, sykepleiere, utstillere og media medregnet, er ASCO en liten by i seg selv, med egne «trafikkonstabler» som dirigerer til høyre og venstre når tilstrømningen til de mest populære sesjonene tetner til. Konferansen kan til tider være en overveldende opplevelse. ...

Roma
European Congress of Head and Neck Oncology 2018, Roma

Av Hanne Tøndel, overlege i onkologi, Avdeling for stråleterapi, St. Olavs Hospital. Leder i Norsk forening for hode-og halskreft (NFHHK) ECHNO (European Congress of Head and Neck Oncology) arrangeres hvert andre år og var denne gangen lagt til Roma 11.-14. april. Kongressen er multidisiplinær og inviterer både onkologer, kirurger og annet helsepersonell som jobber med ...

Vellykket nevroonkologimøte i Trondheim

Av Petter Brandal, onkolog, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus Scandinavian Neuro-Oncology Group (SNOG) arrangerer møter hvert andre år. Tredje til femte mai i år ble møtet arrangert i Trondheim. Flere internasjonale storkanoner som foredragsholdere, høy vitenskapelig kvalitet og multidisiplinæritet gjorde at møtet ble faglig interessant. Effektiv organisering og gode konferanselokaler bidro til at møtet som helhet ble ...

Del 1 LM-06
Ny spesialistutdanning

Av Mari Ystgaard, lege ved Avdeling for Kreftbehandling, Ullevål, Oslo universitetssykehus Det vil fra mars 2019 innføres ny spesialistutdanning fra leger. Deler av denne er allerede implementert (LIS 1). Her gis det en kort innføring i hva den nye ordningen innebærer, av det vi vet så langt i prosessen.  HISTORIE/BAKGRUNN Det har gjennom mange år ...

Diskusjon i auditoriet. Første rad fra venstre: Nina Aas, professor ved OUS. Til hennes høyre: Augusto Caraceni, en av to co-directors i PRC.
PALLIATIV FORSKNING I SØKELYSET: «7th International Seminar of the PRC and EAPC RN” Oslo 5.–7. oktober 2017

Av Erlend Tenden Øverbø (konst. overlege OUS) og Ragnhild Green Helgås (forskningskoordinator, Kreftklinikken, St. Olavs hospital) Palliativ, eller lindrende behandling, er en formalisering av et gammelt fagområde innen medisin. Nye medikamentelle behandlingsalternativer og nye stråleterapi-teknikker har medført at flere pasienter lever lengre med sin kreftsykdom. Til tross for denne gledelige nyheten medfører denne utviklingen også ...

9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017
9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017

Av Jarle Karlsen, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim og René van Helvoirt, overlege,  Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Den niende melanom verdenskonferansen ble lagt til kontinentet som topper forekomsten av melanom, Australia. Den ble organisert sammen med Society for Melanoma Research som dermed fikk sitt 14e internasjonale møte. Det var cirka 1000 deltagere (75 ...

WCLC 2017
Møterapport: 18th World Conference on Lung Cancer

Av Åslaug Helland, onkolog, DNR, Oslo Universitetssykehus og René van Helvoirt, onkolog, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Verdenskonferansen for lungekreft var i 2017 i Yokohama i Japan. Det er alltid både hyggelig og inspirerende å delta på disse møtene. Flere tusen lungekreftinteresserte fagfolk møtes både på forelesningen og ved posterne. I løpet av de ...

Møterapport Tema Mamma Oslo 2016

På vegne av program komiteen, Stephanie Geisler og Randi R. Mathiesen Den 25. oktober gikk Tema Mamma Oslo av stabelen for fjerde gang. Møtet organiseres i samarbeid mellom fem legemiddelfirmaer (Amgen, Astra Zeneca, Novartis, Pierre Fabre og Roche) og brystkreft-miljøet i Oslo/Akershus. Møtet tar sikte på å samle alle som er involvert i håndtering av ...

European Hematology Association´s kongress

Av Hanne Bersvendsen, UNN European Hematology Association, EHA er den største hematologiske kongressen i Europa. I år ble den avholdt 9.-12. juni i Bella Center København som er det største kongress senteret i Skandinavia. Hva gjør en onkolog på hematologisk kongress…Norge er i en særstilling da vi har plassert ansvaret for behandling av lymfompasienter til ...

ESTRO kurs, Firenze 2016: Hode-hals-kreft

Av Thuy-Tien Maria Huynh, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Det årlige ESTRO-kurset innen behandling av hode-hals-kreft ble i år lagt til idylliske Firenze i det nordlige Italia, juni 2016. Regionhovedstaden i Toscana bød på strålende sol i behagelige temperaturer. Dyktige og engasjerte forelesere bidro til en særdeles velorganisert, strukturert og nyansert gjennomgang av behandlingsprinsipper, med ...