OnkoNytt
Universitair Medisch Centrum Groningen - hovedinngang.
Rapport fra hospitering ved ­Universitair Medisch Centrum ­Groningen (UMCG) 21.01.19-25.01.19

Einar Dale. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet UMCG i Nederland (17 millioner innbyggere) startet å behandle pasienter med protonterapi ­januar 2018. De var det første senteret i Nederland, som per i dag har tre protonsentere som er ­operasjonelle (de to andre er HollandPTC i Delft med et behandlingsrom og Maastro ­klinikken i ­Maastricht med to ...

Barcelona
Møterapporter

ESMO 2018 – et overblikk ESMO 2018 Gastro-intestinale cancere ESMO 2018 Mammacancer ESMO 2018 Lungecancer ASCO Mai 2018 – Nyheter innen kolorektal kreft Lys i mørket 15. Landskonferanse i palliasjon, Bodø, ...

LYS I MØRKET 15. Landskonferanse i palliasjon, Bodø, september 2018

Av Mathilde Haraldsen Normann, fagutviklingsstråleterapeut, Oslo Universitetssykehus. Email: matjo@ous-hf.no 12 – 14 september 2018 ble den femtende landskonferansen i palliasjon holdt i Bodø. Konferansen var fulltegnet lang tid i forveien. Arrangørene Norsk ­forening for ­palliativ medisin og Norsk palliativ forening hadde sammen med lokal­komiteen ­v/leder Ellinor Haukland fra Nordlandssykehuset Bodø et ­program hvor fore­lesninger og ...

Chicago by day
ASCO Mai 2018 – Nyheter innen kolorektal kreft

Av Hanna Abrahamsson, cand. med og PhD-kandidat, Institutt for Klinisk Medisin, Campus Ahus Kreftforskning, Universitetet i Oslo. Immuno-onkologisk presisjonsmedisin: hvordan skal man velge ut de ­rette ­pasientene for immunterapi innen kolorektal kreft? Når årets ASCO 2018 gikk av stabelen i slutten av mai på McCormick Place i Chicago – USAs største messe-senter – møttes mer enn 35 ...

München med Alpene i det fjerne.
ESMO 2018 Lungecancer

Av Henrik Horndalsveen, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Med oksygen i lungene, EGFR-hemmere på innerlomma og immunterapi i tankene var spenningen stor knyttet til hvilke nye medisinske fremskritt som skulle legges frem innen behandling av lungekreft. Og skulle vi få se Marienplatz i strålende sol? Flomlysene over Allianz Arena? Og kanskje skimte Alpene ...

ESMO 2018 Mammacancer

Av Trygve Lofterød, konstituert overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Etter 3 suksessive år på konferanse i brystkreftlegenes Mekka, San Antonio (SABCS), var det i år første gang denne brystkreftlegen deltok på ESMO. Det ble en meget ­positiv opplevelse. ESMO har mange gode up-to-date oversiktsforelesninger med dyktige foredragsholdere. I tillegg ble det på årets ...

Barcelona
ESMO 2018 Gastro-intestinale cancere

Av Hanne Hamre, overlege PhD, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus World GI-møtet, arrangert av ESMO, avvikles i Barcelona siste uka i juni hvert år. Møtet oppleves lite og intimt sammenlignet med sin enorme storebror ASCO. Man kan på dette møtet bare lene seg tilbake og ta imot gode oversiktsforelesninger om aktuelle GI-cancere, naturlig ispedd nye viktige funn ...

ESMO 2018 – et overblikk

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Oktoberfesten var akkurat avsluttet da München ble invadert av 26 000 ESMO deltagare. 19.oktober kunne Joseph Tabernero, president for European Society of medical onocology (ESMO), åpne årets konferanse – den største kreftkonferansen innen medikamentell kreftbehandling i Europa. Han gjorde det i et auditorium på ...

Norges offentlige utredninger (NOU) 2017: 16: På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende.

Av Anne-Tove Brenne, leder Norsk forening for palliativ medisin Den 20. desember 2017 fikk helseminister Bent Høie overlevert NOU 2017: 16: ”På liv og død- ­palliasjon til alvorlig syke og døende” av utvalgsleder Stein Kaasa. Stikkord er kompetanseheving og organisatoriske løft i hele helsevesenet, og pasienttilpassede forløp. Det regjeringsoppnevnte utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og ...

ESTRO 2018

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avd. for kreftbehandling, Kreftsenteret, Ullevål, Oslo universitetssykehus Sommeren hadde kommet til Barcelona da en stor gjeng leger og fysikere fra Oslo Universitetssykehus deltok på ESTRO 20-24 april 2018. ESTRO, The European Society of Radiation Oncology, inviterte for 37.gang til årskonferanse for sine mer enn 7000 medlemmer, og kunne ...