OnkoNytt
Norges offentlige utredninger (NOU) 2017: 16: På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende.

Av Anne-Tove Brenne, leder Norsk forening for palliativ medisin Den 20. desember 2017 fikk helseminister Bent Høie overlevert NOU 2017: 16: ”På liv og død- ­palliasjon til alvorlig syke og døende” av utvalgsleder Stein Kaasa. Stikkord er kompetanseheving og organisatoriske løft i hele helsevesenet, og pasienttilpassede forløp. Det regjeringsoppnevnte utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og ...

ESTRO 2018

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avd. for kreftbehandling, Kreftsenteret, Ullevål, Oslo universitetssykehus Sommeren hadde kommet til Barcelona da en stor gjeng leger og fysikere fra Oslo Universitetssykehus deltok på ESTRO 20-24 april 2018. ESTRO, The European Society of Radiation Oncology, inviterte for 37.gang til årskonferanse for sine mer enn 7000 medlemmer, og kunne ...

ASCO
ASCO 2018 – Påfyll fra noen av lungekreftsesjonene

Av Mette Sprauten, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Med ca. 40 000 deltakere, leger, sykepleiere, utstillere og media medregnet, er ASCO en liten by i seg selv, med egne «trafikkonstabler» som dirigerer til høyre og venstre når tilstrømningen til de mest populære sesjonene tetner til. Konferansen kan til tider være en overveldende opplevelse. ...

Roma
European Congress of Head and Neck Oncology 2018, Roma

Av Hanne Tøndel, overlege i onkologi, Avdeling for stråleterapi, St. Olavs Hospital. Leder i Norsk forening for hode-og halskreft (NFHHK) ECHNO (European Congress of Head and Neck Oncology) arrangeres hvert andre år og var denne gangen lagt til Roma 11.-14. april. Kongressen er multidisiplinær og inviterer både onkologer, kirurger og annet helsepersonell som jobber med ...

Vellykket nevroonkologimøte i Trondheim

Av Petter Brandal, onkolog, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus Scandinavian Neuro-Oncology Group (SNOG) arrangerer møter hvert andre år. Tredje til femte mai i år ble møtet arrangert i Trondheim. Flere internasjonale storkanoner som foredragsholdere, høy vitenskapelig kvalitet og multidisiplinæritet gjorde at møtet ble faglig interessant. Effektiv organisering og gode konferanselokaler bidro til at møtet som helhet ble ...

Del 1 LM-06
Ny spesialistutdanning

Av Mari Ystgaard, lege ved Avdeling for Kreftbehandling, Ullevål, Oslo universitetssykehus Det vil fra mars 2019 innføres ny spesialistutdanning fra leger. Deler av denne er allerede implementert (LIS 1). Her gis det en kort innføring i hva den nye ordningen innebærer, av det vi vet så langt i prosessen.  HISTORIE/BAKGRUNN Det har gjennom mange år ...

Diskusjon i auditoriet. Første rad fra venstre: Nina Aas, professor ved OUS. Til hennes høyre: Augusto Caraceni, en av to co-directors i PRC.
PALLIATIV FORSKNING I SØKELYSET: «7th International Seminar of the PRC and EAPC RN” Oslo 5.–7. oktober 2017

Av Erlend Tenden Øverbø (konst. overlege OUS) og Ragnhild Green Helgås (forskningskoordinator, Kreftklinikken, St. Olavs hospital) Palliativ, eller lindrende behandling, er en formalisering av et gammelt fagområde innen medisin. Nye medikamentelle behandlingsalternativer og nye stråleterapi-teknikker har medført at flere pasienter lever lengre med sin kreftsykdom. Til tross for denne gledelige nyheten medfører denne utviklingen også ...

9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017
9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017

Av Jarle Karlsen, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim og René van Helvoirt, overlege,  Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Den niende melanom verdenskonferansen ble lagt til kontinentet som topper forekomsten av melanom, Australia. Den ble organisert sammen med Society for Melanoma Research som dermed fikk sitt 14e internasjonale møte. Det var cirka 1000 deltagere (75 ...

WCLC 2017
Møterapport: 18th World Conference on Lung Cancer

Av Åslaug Helland, onkolog, DNR, Oslo Universitetssykehus og René van Helvoirt, onkolog, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Verdenskonferansen for lungekreft var i 2017 i Yokohama i Japan. Det er alltid både hyggelig og inspirerende å delta på disse møtene. Flere tusen lungekreftinteresserte fagfolk møtes både på forelesningen og ved posterne. I løpet av de ...

Møterapport Tema Mamma Oslo 2016

På vegne av program komiteen, Stephanie Geisler og Randi R. Mathiesen Den 25. oktober gikk Tema Mamma Oslo av stabelen for fjerde gang. Møtet organiseres i samarbeid mellom fem legemiddelfirmaer (Amgen, Astra Zeneca, Novartis, Pierre Fabre og Roche) og brystkreft-miljøet i Oslo/Akershus. Møtet tar sikte på å samle alle som er involvert i håndtering av ...