OnkoNytt
Senter for kreftbehandling (SFK), Sørlandet sykehus Kristiansand – Fra strikkepinner til 4D konform behandling, et historisk tilbakeblikk og statusrapport stråleterapi

Av fysiker Katinka Sunde, overlege René van Helvoirt og overlege Christian Kersten For 14 år siden, 01.02.01, fikk første pasient fikk strålebehandling i Kristiansand. Dermed fikk kreftpasienter i Agder fylkene et lokalt stråleterapitilbud etter mange års utredning og planlegging. Stråleterapi ved tusenårsskiftet De etablerte sentrene slet med utstyrspark av varierende alder. I 2001 var det ...

Stavanger Universitetssjukehus – Status gated strålebehandling ved brystkreft

Av fysiker Mari Hjelstuen og overlege Ingvil Mjaaland Stavanger Universitetssjukehus har siden 2006 gitt pustestyrt (respirasjonsgated) strålebehandling i dyp innpust til 670 pasienter med brystkreft. Vi benytter Deep-Inspiration-Breath-Hold (DIBH)-teknikk og audio-visuell coaching for våre pasienter. Terskelen for tillatt brystkassebevegelse i dorsoventral retning under beam-on er satt til maks 2 mm. De første årene fikk alle med ...

St Olavs Hospital HF – Nytt fra Kreftklinikken

Av klinikksjef Jo-Åsmund Lund Kreftklinikken er i ferd med å legge bak seg en svært hektisk høst, etter at vårsesongen ble roligere enn antatt. Med andre ord går aktiviteten i bølger, som vanlig. Klinikken har vært gjennom store omstillinger de siste årene, der økt poliklinisk aktivitet, langt færre sengeplasser og reduksjon i antall sykepleierstillinger/sekretærer har satt ...

Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs Hospital 20 år

Den 28. november markerte Seksjon lindrende behandling (SLB) ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital sitt 20-årsjubileum. Første del av markeringen var et seminar med omtrent 100 deltakere fra ulike klinikker ved St Olavs Hospital, fra andre sykehus, fra NTNU og fra palliative team i regionene. Direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, karakteriserte 20-årsjubilanten SLB ...

Onkologisk poliklinikk Drammen sykehus

Av avdelingsoverlege Leiv Sindre Rusten Onkologisk poliklinikk ved Drammen sykehus ble etablert i 1991. Fra en beskjeden start med to sykepleiere og en lege, har bemanningen øket gradvis til fem leger; avdelingsoverlege/seksjonsleder Leiv Sindre Rusten, onkolog Åse Hollender, onkolog Wenche Gustafson, onkolog Arne Berg og LIS Inger Johanne Zwicky Eide. I tillegg er vi blitt ...

Nyetablert kreftavdeling på Sykehuset Østfold

LIS Anette Kjær LIS Trine Gammelsrød Evensen 2014 har vært et stort jubelår for oss ansatte på kreftavdelingen ved Fredrikstad sykehus. Fra september har vi endelig blitt en selvstendig avdeling, etter å ha vært underlagt medisinsk avdeling i mange år. Kreftpoliklinikken på Moss sykehus blitt lagt ned, og all kreftbehandlingen har nå blitt samlet på ...

Aktiviteter ved Seksjon for Celleterapi

Av Dag Josefsen, overlege dr. med., avd. for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet Seksjon for Celle-terapi ble startet opp i 1987 ved Radiumhospitalet i forbindelse med at man startet opp høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) hos lymfompasienter. Seksjonsleder Gunnar Kvalheim var med å starte opp og bygge opp stamcellelab’en fra begynnelsen frem til det den er i ...