OnkoNytt
’’Longitudinal long-term outcomes after treatment for testicular cancer”

Veileder: MD Jan Oldenburg,Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF Mette Sprauten ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 19.02.16.: ’’Longitudinal long-termoutcomes after treatment for testicular cancer” Senbivirkninger etter behandling for testikkelkreft. Lege og forsker Mette Sprauten fant forhøyede serum nivåer av tungmetallet platinum, fallende testosteronnivåer og økende forekomst av kronisk tretthet ...

”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival”

Veileder: professor Olav Dahl, UiB Biveiledere: post. doc. Mette Pernille Myklebust, PhD og professor Karl Søndenaa, UiB Luka Stanisavljevic ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UiB forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) den 01.11.16: ”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival” Doktorgraden omfatter tre ganske ulike studier av tykktarmskreft. I den ...

”Brukersentrert utvikling av et digitalt smertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom”

Veileder: Professor Dagny Faksvåg Haugen (hovedveileder). Biveiledere: Professor Anders Kofod-Petersen, Professor Marianne Jensen Hjermstad og Professor Stein Kaasa. Ellen A. Andreassen Jaatun forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.09.2016.: ”Brukersentrert utvikling av et digitaltsmertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom” I denne avhandlingen har vi utviklet et digitalt smertekart ...

’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects”

  Veiledere: Overlege Gustav Lehne, Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Sigmund Brabrand ved Institutt for klinisk medisin forsvarete sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.12.2015.: ’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects” Dobbeltsidig testikkelkreft – Fra årsak til senvirkninger. I avhandlingen «Bilateral testicular germ cell cancer ...

’’Growth, inflammation, lifestyle and breast cancer”

Veiledere: Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø. Hanne Frydenberg ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 03.05.16:  ’’Growth,inflammation, lifestyle and breast cancer” Lege Hanne Frydenberg har sammen med kollegaer studert om vekstfaktorer, kvinn-elige kjønnshormoner og livsstilsvaner er relatert til ...

”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer”

Veileder: Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Vidar Gordon Flote ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 10.05.16: ”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer” Vidar Gordon Flote og medarbeidere har studert betydningen av sårbarhetsgener, nivå og sammensetning av ...

”Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors”

  Veileder: Overlege Åslaug Helland, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet Maria Moksnes Bjaanæs ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 23.06.16: ”Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors” Lungekreft er en av de vanligste kreftformene i Norge og i verden forøvring, og pasienter med lungekreft har generelt ...

’’Malignancy, Metastasis and Immune Modulation – Experimental Tumor Immune Regulation and Observational Clinical Studies in Ovarian and Colorectal Cancer”

  Veiledere: Senterleder Kjetil Taskén, Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM, Universitetet i Oslo Simer Jit Bains ved Bioteknologisenteret i Oslo forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ph.d., 29.01.2016: ’’Malignancy, Metastasis and Immune Modulation – Experimental Tumor Immune Regulation and Observational Clinical Studies in Ovarian and Colorectal Cancer” I denne avhandling har fokuset vært på ...

Systems medicine: from modeling systems perturbations to predicting drug synergies

Åsmund Flobak disputerte den 16.03.16 for ph.d.- graden ved Det medisinske fakultet, NTNU. Veileder. professor Astrid Lægreid, NTNU; professor Liv Thommesen, NTNU; forsker Tonje Strømmen Steigedal, NTNU og professor Martin Kuiper, NTNU. Arbeidet som presenteres i denne avhandlingen kan bidra til å finne mer potent og målrettet behandling av kreftsykdommer, ved å studere hvordan de ...

Cancer pain – clinical studies on prevalence and treatment with nasal fentanyl

Morten Thronæs disputerte den 15.04.16 for graden ph.d. i palliative care ved Det medisinske fakultet, NTNU. Hovedveileder: Forsker, PhD Anne Kari Knudsen, NTNU/ St. Olavs Hospital. Biveiledere: Professor Ola Dale, NTNU/ St. Olavs Hospital og Professor Stein Kaasa, NTNU/ Oslo Universitetssykehus. I denne doktorgradsavhandlingen ble det gjennomført tre studier for å bidra til å bedre behandlingen ...