OnkoNytt
Bilde 4: UCLA/Womans Cancer Research program er fremdeles aktivt: Dr Dennis Slamon til venstre, skuespiller Halle Berry i midten.
Trastuzumab – historien bak. Og kosmetikkbransjens hjelpende hånd

Av Erlend Tenden Øverbø, Lege i spesialisering i onkologi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus Forskning på kjemoterapi ebbet av utover 1980-tallet. Allerede da var tanken om at årsaken til kreftutvikling lå i cellenes gener godt kjent. Det var også en kjent hypotese at dersom man klarte å angripe kreftcellene mer målrettet, kunne man hindre kjemoterapiens ”blinde angrep” ...

Kong Olav Vs kreftforskningspris. Kreftforskningsprisen 2016 til Kjetil Taskén

Av Øyvind Rolland. Foto: Nicki Twang. Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen «Gå hjem og tenk deg om, og kom bare tilbake hvis du er helt sikker på at det er dette du vil». Slik avslutter gjerne Kjetil Taskén samtalen med en ung forsker som søker jobb i en av hans forskningsgrupper.  – Jeg selger inn prosjektet ...

Masteroppgave i helseadministrasjon: Prioritering i praksis

Av Hege Wang (masterstudent, UiO) og Eli Feiring (førsteamanuensis, UiO) hege.wang@helsedirektoratet.no Sommeren 2010 sa daværende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten: «Vi må begynne å snakke høyt om at vi ikke kan behandle alle med alt som er tilgjengelig»1. Utspillet vakte debatt. Fem år senere innførte den offentlige helsetjenesten restriksjoner på bruk av enkelte nye og meget dyre ...

Kan acetylsalisylsyre redusere dødeligheten av kolorektal kreft?

Av Simer Jit Bains I Norge er det hvert år 4000 nye tilfeller av kolorektal kreft (CRC), og insidensen er økende pga en aldrende befolkning. De siste 20 årene har vi sett en stor forbedring i behandling av avansert CRC i form av nye typer kjemoterapi og biologiske legemidler, men 5-års overlevelse er til tross for ...

’’High dose therapy with autologous stem cell transplantation for lymphoma in Norway: Utilisation and long-term effects”

Veileder: Overlege Cecilie Kiserud, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet Knut Halvor Bjøro Smeland ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 12.10.16.: ’’High dosetherapy with autologous stem cell transplantation for lymphoma in Norway: Utilisation and long-term effects” Overlevelse og seneffekter etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for lymfom HMAS er en intensiv behandlingsform, ...

’’Prognostiske og diagnostiske markører i astrocytomer WHO grad II og III”

Veiledere: Professor Sverre Helge Torp, NTNU, professor Christina Vogt, NTNU og overlege Stein Sundstrøm, St. Olavs Hospital. Rosilin Varughese ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.),4.10. 2016: ’’Prognostiske og diagnostiske markører i astrocytomer WHO grad II og III” Bakgrunn: Astrocytomer representerer en av de største utfordringene innenfor nevropatologi ...

’’Longitudinal long-term outcomes after treatment for testicular cancer”

Veileder: MD Jan Oldenburg,Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF Mette Sprauten ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 19.02.16.: ’’Longitudinal long-termoutcomes after treatment for testicular cancer” Senbivirkninger etter behandling for testikkelkreft. Lege og forsker Mette Sprauten fant forhøyede serum nivåer av tungmetallet platinum, fallende testosteronnivåer og økende forekomst av kronisk tretthet ...

”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival”

Veileder: professor Olav Dahl, UiB Biveiledere: post. doc. Mette Pernille Myklebust, PhD og professor Karl Søndenaa, UiB Luka Stanisavljevic ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UiB forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) den 01.11.16: ”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival” Doktorgraden omfatter tre ganske ulike studier av tykktarmskreft. I den ...

”Brukersentrert utvikling av et digitalt smertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom”

Veileder: Professor Dagny Faksvåg Haugen (hovedveileder). Biveiledere: Professor Anders Kofod-Petersen, Professor Marianne Jensen Hjermstad og Professor Stein Kaasa. Ellen A. Andreassen Jaatun forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.09.2016.: ”Brukersentrert utvikling av et digitaltsmertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom” I denne avhandlingen har vi utviklet et digitalt smertekart ...

’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects”

  Veiledere: Overlege Gustav Lehne, Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Sigmund Brabrand ved Institutt for klinisk medisin forsvarete sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.12.2015.: ’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects” Dobbeltsidig testikkelkreft – Fra årsak til senvirkninger. I avhandlingen «Bilateral testicular germ cell cancer ...