OnkoNytt
”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival”

Veileder: professor Olav Dahl, UiB Biveiledere: post. doc. Mette Pernille Myklebust, PhD og professor Karl Søndenaa, UiB Luka Stanisavljevic ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UiB forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) den 01.11.16: ”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival” Doktorgraden omfatter tre ganske ulike studier av tykktarmskreft. I den ...

”Brukersentrert utvikling av et digitalt smertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom”

Veileder: Professor Dagny Faksvåg Haugen (hovedveileder). Biveiledere: Professor Anders Kofod-Petersen, Professor Marianne Jensen Hjermstad og Professor Stein Kaasa. Ellen A. Andreassen Jaatun forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.09.2016.: ”Brukersentrert utvikling av et digitaltsmertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom” I denne avhandlingen har vi utviklet et digitalt smertekart ...

’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects”

  Veiledere: Overlege Gustav Lehne, Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Sigmund Brabrand ved Institutt for klinisk medisin forsvarete sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.12.2015.: ’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects” Dobbeltsidig testikkelkreft – Fra årsak til senvirkninger. I avhandlingen «Bilateral testicular germ cell cancer ...

’’Growth, inflammation, lifestyle and breast cancer”

Veiledere: Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø. Hanne Frydenberg ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 03.05.16:  ’’Growth,inflammation, lifestyle and breast cancer” Lege Hanne Frydenberg har sammen med kollegaer studert om vekstfaktorer, kvinn-elige kjønnshormoner og livsstilsvaner er relatert til ...

”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer”

Veileder: Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Vidar Gordon Flote ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 10.05.16: ”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer” Vidar Gordon Flote og medarbeidere har studert betydningen av sårbarhetsgener, nivå og sammensetning av ...

”Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors”

  Veileder: Overlege Åslaug Helland, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet Maria Moksnes Bjaanæs ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 23.06.16: ”Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors” Lungekreft er en av de vanligste kreftformene i Norge og i verden forøvring, og pasienter med lungekreft har generelt ...

’’Malignancy, Metastasis and Immune Modulation – Experimental Tumor Immune Regulation and Observational Clinical Studies in Ovarian and Colorectal Cancer”

  Veiledere: Senterleder Kjetil Taskén, Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM, Universitetet i Oslo Simer Jit Bains ved Bioteknologisenteret i Oslo forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ph.d., 29.01.2016: ’’Malignancy, Metastasis and Immune Modulation – Experimental Tumor Immune Regulation and Observational Clinical Studies in Ovarian and Colorectal Cancer” I denne avhandling har fokuset vært på ...

Systems medicine: from modeling systems perturbations to predicting drug synergies

Åsmund Flobak disputerte den 16.03.16 for ph.d.- graden ved Det medisinske fakultet, NTNU. Veileder. professor Astrid Lægreid, NTNU; professor Liv Thommesen, NTNU; forsker Tonje Strømmen Steigedal, NTNU og professor Martin Kuiper, NTNU. Arbeidet som presenteres i denne avhandlingen kan bidra til å finne mer potent og målrettet behandling av kreftsykdommer, ved å studere hvordan de ...

Cancer pain – clinical studies on prevalence and treatment with nasal fentanyl

Morten Thronæs disputerte den 15.04.16 for graden ph.d. i palliative care ved Det medisinske fakultet, NTNU. Hovedveileder: Forsker, PhD Anne Kari Knudsen, NTNU/ St. Olavs Hospital. Biveiledere: Professor Ola Dale, NTNU/ St. Olavs Hospital og Professor Stein Kaasa, NTNU/ Oslo Universitetssykehus. I denne doktorgradsavhandlingen ble det gjennomført tre studier for å bidra til å bedre behandlingen ...

Genetisk heterogenitet i levermetastaser frå colorectalcancer

Inger Marie Løes disputerte 12.04.16 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Genetic heterogeneity in liver metastases from colorectal cancer”. Løes er spesialist i onkologi frå 2010, og har i perioden 2011-2015 vore stipendiat ved Klinisk institutt 2, UiB. Ho er no overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet ...