OnkoNytt
Mutasjoner, arv og miljø

Av Åsmund Flobak, lege i spesialisering i onkologi, St. Olavs hospital, Trondheim, postdoc NTNU Hvorfor har høye mennesker større sjanse for å få kreft enn lave mennesker? Hvorfor har vi mer basalcellekarsinom enn malignt melanom, når begge kreftformer er knyttet til UV-bestråling? Og hvorfor får mennesker med medfødt kreftfremmende mutasjon i APC-genet oftere tykktarmskreft enn ...

Jeanne Louise Calment, verdens eldste person
Onko-terapeutiske milepæler

Av Erlend Tenden Øverbø, konst.overlege OUS Jeanne Louise Calment ble født 21 februar i 1875. Hun innehar, følge Guinness Rekordbok, verdensrekorden i antall leveår. Året etter hun ble født ble Tolstoy`s Anna Karenina publisert og Alexander Bell patenterte telefonen. Fru Calment (hun giftet seg med en slektning med samme etternavn) var også vitne til konstruksjonen ...

Finnes det håp i håpløsheten?

Av Vibeke Lohne, professor i akuttsykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledningsvis et tankekors: Det er ikke nødvendigvis en styrke å kunne mye om håp. Selv har jeg en dr grad i håp. Likevel strevet jeg daglig med håpet da min mann ble diagnostisert med Glioblastom grad IV. Liv og lære går ikke alltid ...

Når Hippokrates går på helsa løs

Av Kathrine F. Vandraas, Lege i spesialisering, Radiumhospitalet Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste er et mantra vi kjenner godt. Så var det kanskje ikke Hippokrates som sa det, men uansett opphavsmann så er meningsbyrden for onkologer særlig stor. Vi jobber i skjæringspunktet mellom liv og død, blant mennesker i livskrise og lidelsen kan være ...

Røykeslutt ved kreftsykdom og kreftbehandling- en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler

Astrid Nylenna, Fungerende avd. direktør, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet. astrid.nylenna@helsedir.no Anna Naume Solem, Rådgiver, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Tobakksrøyk er den viktigste enkeltårsak til kreftsykdom i verden. Røyking øker risiko for en rekke kreftformer og har negativ effekt på behandling og prognose ved allerede etablert kreftsykdom. Veiledning kombinert med godkjente legemidler øker sjansen for å ...

Røyking dreper!

Kristin Byrkje, spesialrådgiver i Kreftforeningen Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge både blant kvinner og menn. Røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft, men også for tidlig død og tap av friske leveår i Norge. Stort forebyggingspotensiale Hovedparten av lungekrefttilfellene kan forebygges – røyking er årsak til om lag 85 ...

Brev fra NOF styret til Legeforeningen

Stein Sundstrøm (leder), Andreas Stensvold, Anne Turid Bjørnevik, Arne Stenrud Berg og Thomas Kilvær Alternativt forslag fra Norsk Onkologisk Forening (NOF) om vinkling på den helsepolitiske debatt; fokus på ”Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten”. ”Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten” har fått en sentral rolle i utviklingen av ...

Røyking hos kreftpasienter: langt større negative konsekvenser enn opprinnelig antatt

R.P. van Helvoirt, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Kristiansand. Bjørn Henning Grønberg, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim Tobakkrøykingens historie På forskjellige utskjæringer i gamle templer i Mexico og Sentral Amerika som dateres tilbake til 900-tallet kan man se prester som røyker (figur 1). Forgjengere til dagens ...

Pasienttilgangsavtaler – et verktøy for å oppnå et mer fleksibelt syn på verdien av legemidler over hele livssyklus?

  Karianne Johansen, Legemiddelindustrien (LMI) Det er en økende anerkjennelse i samfunnet, hos myndigheter og politikere samt aktørene i helsetjenesten om viktigheten av å fremme innovasjon, å kunne gi pasienter rask tilgang til nye lovende medisiner og forbedret behandling, samtidig som man sikrer at dette gir en nytteverdi for pengene og en mer bærekraftig håndtering av helsetjenestens ...

Ny datateknologi ved St. Olavs Hospital HF: Skreddersydd system for pasienten

Av Jørn Fremstad (f.v.), Kommunikasjonsrådgiver. Kommunikasjonsavdelingen, St. Olavs Hospital HF Jo-Åsmund Lund, Klinikksjef. Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF En strømlinjeformet og mest mulig smertefri vei gjennom sykehuset, fra du blir syk til du er ferdigbehandlet. Dette målet blir lettere å nå ved hjelp av et nytt og unikt dataverktøy utviklet av St. Olavs Hospital og Hemit. Elektronisk ...