OnkoNytt
Nasjonalt fond for ny kreftmedisin

Av Jónas Einarsson, Konstituert Direktør, Oslo Cancer Cluster Det norske helsevesenet bygger på to viktige prinsipper; at kvaliteten på behandlingen er høy og at tilgangen til god behandling er lik for hele befolkningen. Nye og kostbare kreftlegemidler utfordrer disse prinsippene, og det siste årets mange debatter og medieoppslag rundt bruk av nye kreftmedisiner viser at ...

Krafttak for kliniske studier

Av Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig, Oslo Cancer Cluster Kliniske studier gir norske pasienter tilgang til livsviktig utprøvende kreftbehandling. I tillegg er studiene en forutsetning for å utvikle nye kreftmedisiner og diagnoseverktøy. Oslo Cancer Cluster ønsker flere kliniske kreftstudier i Norge. Derfor tar vi et krafttak nå. Fram til 2011 så man en dramatisk nedgang i ...