OnkoNytt
Krafttak for kliniske studier

Av Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig, Oslo Cancer Cluster Kliniske studier gir norske pasienter tilgang til livsviktig utprøvende kreftbehandling. I tillegg er studiene en forutsetning for å utvikle nye kreftmedisiner og diagnoseverktøy. Oslo Cancer Cluster ønsker flere kliniske kreftstudier i Norge. Derfor tar vi et krafttak nå. Fram til 2011 så man en dramatisk nedgang i ...