OnkoNytt
AXL – et potensielt mål innen kreftbehandling?

Av Marius Lund-Iversen, Overlege, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus AXL er et protein som er del av TAM (tyro, axl, mer) familien innenfor tyrosin kinase reseptorer. Genet som koder for proteinet er lokalisert på kromosom 19q13.2 og består av 20 eksoner. Proteinet ble beskrevet med navnet axl første gang i 1991 etter at det ble isolert i celler ...

CCBIO satser på biomarkører

Av Lars A. Akslen, senterleder, Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Norwegian Centre of Excellence, University of Bergen Bedre og mer skreddersydd kreftbehandling er en overordnet målsetting for norsk helsevesen. Biomarkører som redskap for å identifisere pasienter til slik terapi er et satsningsfelt: det gir resultater for pasientene, mindre overbehandling, og det er kostnadseffektivt for samfunnet. Det nyopprettede CCBIO ...

PI3K-Akt-mTOR signalering og anthracyklinresistens

Av Synnøve Yndestad1 og Hans Petter Eikesdal1,2 1 Brystkreftgruppen, Mohn kreftforskningslaboratorium, Klinisk institutt 2, Medisinsk-odontologisk fakultet,UiB. 2 Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus Introduksjon Metastatisk mammacancer er fremdeles i 2014 en inkurabel sykdom, men samtidig en sykdom man kan leve med i alt fra få måneder til mange år. Især hormonreseptor (HR) positiv (østrogenreseptor (ER) og/eller progesteronreseptor (PGR) ...

Doktorgrad: Classification, pathophysiology and treatment in Cancer Cachexia

Veileder: Stein Kaasa. Medveileder: Frank Skorpen og Pål Klepstad. Cand.med. Tora Skeidsvoll Solheim ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved NTNU den 28.02.14. Kakeksi er en svært vanlig tilstand hos kreftpasienter og har meget alvorlige konsekvenser både for sykelighet og overlevelse. Kakeksi er kjennetegnet ved progressivt ...

Doktorgrad: Life-course epidemiology in breast cancer: Importance of weight change through life and reproductive history for risk and survival from breast cancer. Prospective studies of Norwegian women.

Veileder: Professor Pål Richard Romundstad og professor Lars Johan Vatten, begge NTNU. Mirjam Delange Kaminka Alsaker disputerte for PhD-graden ved NTNU 10.03.14. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis og en av hovedårsakene til kreftrelatert død. I Norge er risikoen for å få brystkreft ca 9 % frem til 80 års alder. Heldigvis ...

Doktorgrad: Endret genuttrykk ved eggstokkreft og betydning for prognose og overlevelse

Veileder: Professor emeritus Kaare M. Gautvik, Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo Cand. med. Bente Vilming Elgaaen ved Institutt for klinisk medisin  forsvarte sin avhandling: ”Gene expression in ovarian carcinoma and correlation with prognostic factors and survival – A study of mRNA and miRNA profiling and differentiality.” for graden philosophiae doctor ...

Doktorgrad: Histopatologi og overlevelse ved høygradig astrocytom

Veileder: Professor Sverre Helge Torp og professor Christina Vog, NTNU og overlege Stein Harald Sundstrøm, St. Olavs Hospital. Stud.med. PhD Andreas Hanssønn Habberstad (Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU). Disputas fant sted i Auditoriet ved MTFS, Trondheim den 28.02.2014. Høygradige astrocytomer er de vanligste og mest ondartete kreftsvulstene som oppstår i hjernen. De deles ...

Doktorgrad: Voksenlivet etter lymfekreft og leukemi i barneårene

Veileder: Professor emerita Sophie D. Fosså, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Cand.med. Hanne Mari Hamre ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling: ”Fatigue and Gonadal Function in Adult Long-term Survivors after Lymphoma and Acute Lymphoblastic Leukemia in Childhood.” for graden philosophiae doctor (PhD) ved UiO den 06.12.13. Informasjon om livet etter kreft ...

Doktorgrad: Markører for hypoksi i lungekreftsvulster og prognose

Veileder: Professor Roy Bremnes, Biveileder professor Lill-Tove Busund, Biveileder post. doc. Sigve Andersen Marte Eilertsen disputerte for PhD-graden ved Universitetet i Tromsø 14.03.14. Tittelen på avhandlingen er ”Tumor hypoxia and hypoxic markers in non-small cell lung cancer”. Markører assosiert med hypoksi i lungekreftsvulster kan trolig brukes til å identifisere pasienter med ulik prognose etter operasjon ...

Adaptiv stråleterapi

Einar Dale, overlege dr. med, OUS Stråleterapi er et felt i stadig utvikling. Fram til begynnelsen av 90-tallet baserte man planleggingen på simulatorinnstilling, dvs inntegning av målvolum og definering av strålefelt ut fra konvensjonelle røntgenbilder. Utover 90-tallet ble CT for alvor tatt i bruk til doseplanlegging. Denne teknologien gjorde det mulig å tegne inn målvolum ...