OnkoNytt
Gunnar Tanum, spesialrådgiver OUS: Tverrfaglighet og kvalitet må aldri tapes av syne i pasientbehandlingen

Intervjuet av Stephanie Geisler – Mitt liv som onkolog startet med et vikariat som assistentlege ved Radiumhospitalet i januar 1980. Bortsett fra sideutdannelsen gjennomførte jeg hele spesialistutdanningen der. Doktorgraden innenfor hematologi ble tatt samme sted. Fra 1991 arbeidet jeg som overlege, vesentlig innenfor GI cancer. I tillegg til legeutdannelse er jeg også økonom fra BI. ...

Kjell Magne Tveit, Strategidirektør, for kreft i Helsedirektoratet og avdelingsleder i Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus: Økningen i medikamentell behandling har trolig gått utover effektiv strålebehandling og palliasjon

Intervjuet av Stephanie Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Etter avsluttet turnustjeneste ble jeg stipendiat ved Institutt for kreftforskning og tok doktorgrad på melanom innen temaet ”persontilpasset medisin” i 1982. Jeg fortsatte på Radiumhospitalet som assistentlege og ble spesialist i onkologi i 1987. Under spesialistutdanningen ble jeg konstituert som overlege med ansvar for for GI-cancer. ...

En ”pilegrimsferd” til partikkelfysikkens Mekka: CERN

Jan Folkvard Evensen, Avd. for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, OUS Introduksjon Ikke overraskende gikk fjorårets nobelpris i fysikk til Francois Englert og Peter Higgs. De fikk prisen for i 1964 å ha forutsagt eksistensen av Higgs-feltet som ved eksitasjon manifesterer seg som den såkalte Higgs partikkelen. De var imidlertid ikke alene om denne bragd. ...

Reisebrev fra Down Under

Av Kirsten Marienhagen, seksjonsoverlege ved stråleterapiavdelingen i Tromsø Endelig tid til overlegepermisjon, også for meg. Her i Tromsø er det to leire: De som holder seg hjemme og da helst vil ha overlegepermisjon om våren, for å kunne nyte et hvert finværsminutt ute på ski og ellers dykke ned i fag og forskning, og de ...

Vurdering av kostnadseffektivitet av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten

Av seksjonssjef Kristin Svanqvist, Legemiddeløkonomisk avdeling, Statens legemiddelverk. Bakgrunn Når nye legemidler skal tas i bruk er første steget markedsføringstillatelse. Markedsføringstillatelser blir gitt av nasjonale legemiddelmyndigheter og gir legemidler markedsadgang. Det neste steget er å vurdere hvilke pasientgrupper innen det godkjente bruksområdet som skal få dette finansiert av staten. Dette krever god samhandling mellom helsemyndigheter, ...

Bør ny kreftbehandling tas i bruk? – Helseøkonomiske analyser i prioriteringsdebatten

Forfattere: LMI – Markedstilgangsutvalget Helseøkonomiske analyser benyttes ofte for å gi informasjon i prioriteringssammenheng. Begreper som kostnadseffektivitet og kostnad per QALY er gjengangere i prioriteringsdebatten, og det hevdes ofte at nye kreftlegemidler er dyre og har en for høy kostnad per QALY. Markedstilgangutvalget består av 12 medlemmer med fagekspertise fra ulike firmaer. Ansvarlig person i ...

Norge på føflekktoppen

Av Kreftforeningen Føflekkreft og annen hudkreft har økt dramatisk de siste tiårene. Norge er nå blant de landene i verden som har flest tilfeller av føflekkreft per innbygger. Om våren og sommeren satser Kreftforeningen derfor intensivt på forebygging. Føflekkreft og annen hudkreft har økt dramatisk de siste tiårene. Spesielt stor er økningen for dem over ...

Global helse og onkologi

Av Elisabeth Darj, gynekolog, spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer, professor i global helse, NTNU. Elisabeth Darj was recruited from Uppsala University in Sweden, as the first professor in Global Health at NTNU in Trondheim. Work experiences Since graduating from the Medical School at Umeå University in Sweden I have always worked clinically and I am ...

Spesialitetskomiteene

Av Line Sagerup, LIS, og Ingvild Mjaaland, seksjonsoverlege, begge Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus For hver enkelt spesialitet har sentralstyret i Legeforeningen oppnevnt en spesialitetskomité. Men hva gjør egentlig disse spesialitetskomiteene? Spesialitetskomiteens oppgaver Spesialitetskomiteene er rådgivende organ for Legeforeningen i spørsmål om utdanning av legespesialister, i samarbeid med de fagmedisinske foreningene. Spesialitetskomiteene har ...

Politikk kamuflert som vitenskap

Av Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. t.b.wyller@medisin.uio.no Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av en artikkel tidligere publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (1) I Tidsskriftet nr. 21/2012 sto en liten annonse fra Statens legemiddelverk der det ble kunngjort at ipilimumab (Yervoy) ikke er kostnadseffektivt ved avansert melanom fordi behandlingen koster 1 million ...