OnkoNytt
Stein Kaasa, viseadministrerende direktør og fagdirektør ved St. Olavs Hospital siden 2013: «Vi må bli flinkere til å jobbe mer integrert opp mot andre spesialiteter og sammen med kommunehelsetjenesten»

Intervjuet av Eva Hofsli Hva er din bakgrunn? – Jeg studerte medisin i Oslo og i Denver, Colorado (2 år), og ble ferdig lege i 1980. I 1989 ble jeg spesialist i onkologi, og samme år disputerte jeg ved Universitetet i Oslo med en grad innen lungekreft. I 1993 kom jeg til Trondheim som landets ...

Gunnar Tanum, spesialrådgiver OUS: Tverrfaglighet og kvalitet må aldri tapes av syne i pasientbehandlingen

Intervjuet av Stephanie Geisler – Mitt liv som onkolog startet med et vikariat som assistentlege ved Radiumhospitalet i januar 1980. Bortsett fra sideutdannelsen gjennomførte jeg hele spesialistutdanningen der. Doktorgraden innenfor hematologi ble tatt samme sted. Fra 1991 arbeidet jeg som overlege, vesentlig innenfor GI cancer. I tillegg til legeutdannelse er jeg også økonom fra BI. ...

Kjell Magne Tveit, Strategidirektør, for kreft i Helsedirektoratet og avdelingsleder i Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus: Økningen i medikamentell behandling har trolig gått utover effektiv strålebehandling og palliasjon

Intervjuet av Stephanie Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Etter avsluttet turnustjeneste ble jeg stipendiat ved Institutt for kreftforskning og tok doktorgrad på melanom innen temaet ”persontilpasset medisin” i 1982. Jeg fortsatte på Radiumhospitalet som assistentlege og ble spesialist i onkologi i 1987. Under spesialistutdanningen ble jeg konstituert som overlege med ansvar for for GI-cancer. ...

Tone Ikdahl, prosjektdirektør og dr med: Leder for å bidra til å skape best mulig forhold

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg studerte i Oslo og var ferdig i 1988. Begynte som stipendiat hos Anne-Lise Børresen-Dale ved Institutt for kreftforskning før jeg gikk i turnus. Deretter fullførte jeg doktorgraden om molekylære studier av brystkreft og gjorde meg nesten ferdig med spesialitet i genetikk ved Avdeling for medisinsk ...

Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen siden 2007: Føler meg stolt over å ha bakgrunn fra onkologi

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg har studert i Bergen, med spesialistutdanning i Bergen og jeg disputerte også i Bergen. Etter det klinisk virksomhet som onkolog i nesten 30 år samt leder i helsevesenet på forskjellige nivå siden 1987. Jeg har jobbet i Trondheim og  vært med på  å bygge  opp ...

Johan Tausjø, pensjonist, tidligere avdelingsoverlege: Som glad pensjonist får jeg mer tid til Etiopia-prosjektet

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg studerte medisin i Aberdeen i Skottland og ble ferdig i 1970. Etter at jeg kom tilbake til Norge tok jeg tilleggskurset og jobbet samtidig som assistentlege på Radiumhospitalet. Interessen for onkologi ble vekket, men jeg hadde fra før planer om å bli kirurg, og reiste ...

Sigurd Ørstavik, medisinsk direktør, Takeda Nycomed: Norske onkologer har mye å være stolt av

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva førte til at du bestemte deg for å jobbe i legemiddelindustrien? – Etter ett år i legemiddelindustrien begynte jeg som lege i spesialisering. Jeg trivdes veldig bra i min jobb på sykehuset. Men jeg fikk et tilbud fra Takeda Nycomed som jeg oppfattet som spennende og ga muligheter til ...

Roar Johansen, spesialist i onkologi og kommunalt ansatt onkolog: Verdsatt og kan påvirke egen arbeidssituasjon

Av Stephanie B. Geisler Hva førte til at du bestemte deg for å jobbe som kommunalt ansatt onkolog og hva gjør du? – Jeg oppdaget annonsen om at det skulle opprettes et kommunalt onkologisk team i Nesodden kommune og at det i forbindelse med dette ble søkt etter en onkolog i 20 % stilling. Etter 6 ...

Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris Kreftsenter: Mer tid til pasientene og bedre målstyring internt

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva førte til at du bestemte deg for å jobbe i det private? – Etter noen spennende og lærerike år ved Radiumhospitalet endret gradvis min opplevelse av hverdagen ved OUS seg. Da jeg så muligheten for større innflytelse på min egen arbeidssituasjon, valgte jeg å forhøre meg hos Aleris Helse. ...