OnkoNytt
Et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet og kreft

Av Karine Haukaa1 og Trine Stub2 1Medisinerstudent ved UiT Norges Arktiske Universitet 2 Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – NAFKAM Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet Mange kreftpasienter bruker alternativ behandling. De ønsker ofte å diskutere det med kreftlege/sykepleier, men helsepersonell tar ofte ikke opp temaet. Samtidig vet man lite om hvordan ...

PETREMAC Studien

Av Hans Petter Eikesdal, overlege og seniorforsker ved Kreftavdeling, Haukeland Universitets Sykehus. Brystkreftgruppen ved Haukeland sykehus i Bergen har de siste 25 årene kjørt kliniske studier hos pasienter med lokalavansert brystkreft, der målet har vært å identifisere prediktive biomarkører for behandlingseffekt av ulike typer kjemoterapi. Dagens behandling av lokalavansert brystkreft er neoadjuvant kjemoterapi med 4 ...

PRADA-Hjertestudie hos brystkreft pasienter på Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Av Siri Lagethon Heck1,2,3, Geeta Gulati1,2,3, Anne Hansen Ree3,4, Berit Gravdehaug5, Helge Røsjø2,3,6, Kjetil Steine1,3, Åse Bratland7, Pavel Hoffmann8, Jürgen Geisler3,4, Torbjørn Omland1,2,3 1Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, 2Senter for hjertesviktforskning, 3Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, 4Kreftavdelingen, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, 5Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Akershus universitetssykehus, 6Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, ...

”Symptom management in patients with advanced cancer and the role of computer assistance”

Hovedveileder: Stein Kaasa Biveileder: Florian Strasser David Blum: Symptom management in patients with advanced cancer and the role of computer assistance Pasienter med langtkommet kreft opplever en rekke symptomer. Disse symptomene er ofte underrapportert og underbehandlet. For å håndtere disse symptomene anbefales systematisk kartlegging og klassifisering i palliativ behandling og i onkologi, men det er fortsatt nødvendig ...

’’Depression and depressibe symptoms in patients with advanced cancer – classification, assessment and treatment”

Hovedveileder: Anne Kari Knudsen Biveileder: Marianne Jensen Hjermstad Biveileder: Stein Kaasa Elene Janberidze: Depression and depressibe symptoms in patients with advanced cancer – classification, assessment and treatment Depresjon og depressive symptomer er en belastning for pasienter med langtkommen kreft. Anslag som er gjort av forekomsten av depresjon hos pasienter med langtkommen kreft, varierer veldig; fra 3 til 58 %. ...

’’Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer”

Professor Anna Bofin var hovedveileder. Professor Lars Vatten og overlege/forsker Anne Irene Hagen var biveiledere. Monica Jernberg Engstrøm er spesialist i generell kirurgi og bryst- og endokrinkirurgi. Hun disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim den 13. mars 2015. Arbeidet ble gjort ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Professor Anna Bofin var hovedveileder, og professor ...

Mannen på broen

Kong Olav Vs kreftforskningspris tildelt Rolf Bjerkvig / Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen   I 1993 ble det sagt seks ord til Rolf Bjerkvig som fikk avgjørende betydning for hans karriere: «Rolf, vi vil satse på deg». 20 år senere er det samme stemmen som tildeler ham kreftforskningsprisen. Institutt for biomedisin og Haukeland sjukehus er forbundet med en innbygget glassbro. ...

Kommentar: Alternerende elektriske felter – standard ved primærbehandling av glioblastom?

Peter Brandal I artikkelen av Eivind Storaas og medforfattere som blir publisert i dette nummeret av OnkoNytt diskuterer man glioblastomers biologi og behandling. Fokuset er det nye behandlingsprinsippet med alternerende elektriske felter hvis virkningsmekanisme sannsynligvis er å forstyrre mitosen. Man har i mange år diskutert betydningen av kirurgi for glioblastompasienters prognose. Selv om den infiltrative biologien gjør ...

Current Status of Tumor Treating Fields (TTF) Therapy (Optune™, formerly NovoTTF™-100A System) for Glioblastoma

Eivind Storaas, MD1. Turnuslege, sykehuset i Vestfold, eivisto@gmail.com Adrian Kinzel. Medical Director Europe, Germany, Novocure Uri Weinberg . VP of Research & Development, Switzerland, Novocure ABBREVIATIONS CNS: central nervous system FDA: Food and Drug Administration HR: hazard ratio ITT: intention to treat kHz: kilohertz; frequency equivalent to 1000 cycles per second mITT: modified intention to ...

Røyking hos kreftpasienter: langt større negative konsekvenser enn opprinnelig antatt

R.P. van Helvoirt, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Kristiansand. Bjørn Henning Grønberg, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim Tobakkrøykingens historie På forskjellige utskjæringer i gamle templer i Mexico og Sentral Amerika som dateres tilbake til 900-tallet kan man se prester som røyker (figur 1). Forgjengere til dagens ...