OnkoNytt
Sigurd Ørstavik, medisinsk direktør, Takeda Nycomed: Norske onkologer har mye å være stolt av

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva førte til at du bestemte deg for å jobbe i legemiddelindustrien? – Etter ett år i legemiddelindustrien begynte jeg som lege i spesialisering. Jeg trivdes veldig bra i min jobb på sykehuset. Men jeg fikk et tilbud fra Takeda Nycomed som jeg oppfattet som spennende og ga muligheter til ...

Roar Johansen, spesialist i onkologi og kommunalt ansatt onkolog: Verdsatt og kan påvirke egen arbeidssituasjon

Av Stephanie B. Geisler Hva førte til at du bestemte deg for å jobbe som kommunalt ansatt onkolog og hva gjør du? – Jeg oppdaget annonsen om at det skulle opprettes et kommunalt onkologisk team i Nesodden kommune og at det i forbindelse med dette ble søkt etter en onkolog i 20 % stilling. Etter 6 ...

Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris Kreftsenter: Mer tid til pasientene og bedre målstyring internt

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva førte til at du bestemte deg for å jobbe i det private? – Etter noen spennende og lærerike år ved Radiumhospitalet endret gradvis min opplevelse av hverdagen ved OUS seg. Da jeg så muligheten for større innflytelse på min egen arbeidssituasjon, valgte jeg å forhøre meg hos Aleris Helse. ...

Livsstilsendringer for kreftpasienter under behandling med cellegift – lar det seg gjennomføre?

Av Karianne Vassbakk Brovold, Mastergrad i Idrettsvitenskap, PhD stipendiat I januar 2013 startet en livsstilsintervensjonsstudie ved Senter for kreftbehandling (SFK) i Kristiansand for kreftpasienter som mottar kjemoterapi. Målet er å undersøke om livsstilsendringer lar seg gjennomføre for kreftpasienter som er under behandling.  ”Hva kan jeg gjøre?”  Utgangspunktet for studien var at mange pasienter gjennom flere ...

Krafttak for kliniske studier

Av Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig, Oslo Cancer Cluster Kliniske studier gir norske pasienter tilgang til livsviktig utprøvende kreftbehandling. I tillegg er studiene en forutsetning for å utvikle nye kreftmedisiner og diagnoseverktøy. Oslo Cancer Cluster ønsker flere kliniske kreftstudier i Norge. Derfor tar vi et krafttak nå. Fram til 2011 så man en dramatisk nedgang i ...

Aktiviteter ved Seksjon for Celleterapi

Av Dag Josefsen, overlege dr. med., avd. for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet Seksjon for Celle-terapi ble startet opp i 1987 ved Radiumhospitalet i forbindelse med at man startet opp høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) hos lymfompasienter. Seksjonsleder Gunnar Kvalheim var med å starte opp og bygge opp stamcellelab’en fra begynnelsen frem til det den er i ...

MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis – from Bed to Bench to Byte to Bedside, Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (AHUS)

Av Anne Hansen Ree, professor II, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UIO Støttet av Norges forskningsråd I november 2011 lanserte Forskningsrådet programmet Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet for å øke kunnskapsgrunnlaget for kliniske beslutningsprosesser i kreftbehandling innen viktige temaer som behandlingseffekt, behandlingssikkerhet og kostnadseffektivitet. Dette er også svært aktuelle temaer innen den politiske debatten ...

Resymé av Oslo Cancer Cluster’s møte om Nyrekreft

Av Jon Reidar Iversen, overlege, Avd. for kreftbehandling, OUS Ullevål Oslo Cancer Cluster arrangerte 10.april 2013 R&D Network:”Renal cell carcinoma-treatment and future challenges” i Oslo. Det var invitert både norske og utenlandske foredragsholdere. GSK var sponsor for møtet. Undertegnede var møteleder og har blitt oppfordret til å gi et lite referat fra møtet. Det var ...