OnkoNytt
ASCO Annual Meeting 2015 – I

Av Hanna Elisabet Dillekås og Elisabet Berg Fjelltveit. Begge Lege i spes. kat. b, Helse Bergen HF Det årlige møtet til ASCO er den store hendelsen i den onkologiske verden. 30 000 besøkende fra over 100 land samles for å dele ny forskning og diskutere aktuelle utfordringer innen vårt fag. Kreftavdelingen på Haukeland sendte i ...

Møtereferat fra ”Cancer in young women: Pregnancy and fertility”

  Av Hanne StensheimKonst. overlege, PhD, Avdeling for kreftbehandling, Ullevål Oslo Universitetssykehus HF I februar var jeg så heldig å få delta på et jubileumssymposium i Leuven, Belgia, med tittelen ”Cancer in young women: Pregnancy and fertility”. For vel ti år siden møtte initiativtager til møtet, professor Frédéric Amant, en gravid pasient som han diagnostiserte med ...

Rapport fra OnkoLiS 2015

Linn Kruse, Ida Elisabeth Andersen og Gitte Mjåland, LiS ved Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand OnkoLiS er en to dagers nasjonal undervisningskonferanse for leger i spesialisering i onkologi. Møtet arrangeres årlig på Gardermoen, og er kostnadsfritt for deltakerne gjennom et samarbeid mellom Norsk onkologisk forening (NOF) og legemiddelindustrien. Årets arrangement var det sjette i ...

Møteresymé fra årets AACR (American Association for Cancer Research) møte i Philadelphia, USA (18.-22. April 2015)

Av Jürgen Geisler, Professor Dr. med. Anne Hansen Ree, Professor Dr. med. Oddbjørn Straume, Overlege, Dr. philos. Stian Knappskog, Dr. philos., Seniorforsker Affiliasjon, forfattere: Anne Hansen Ree, Professor Dr. med., Overlege, Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus (AHUS) & Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Campus AHUS Oddbjørn Straume, Overlege, Dr. philos., Onkologisk Avd., Haukeland Universitetssykehus, ...

Report on ESTRO/EANM course on Molecular Imaging and Radiation Oncology

  Av Einar Dale, clinical oncologist. Oslo universtity hospital, Radiumhospitalet The last year or so, I have been thinking about attending ESTRO’s ‘PET course’. The only trouble has been the requirement that an oncologist and a nuclear medicine physician from the same institution should attend the course together. For me, this has seemed as a good ...

Disparities in the Estimates of Benefits and Harms of Mammography: Are the Numbers Really Different?*

Robert A. Smith, American Cancer Society, Atlanta, GA 30345 Medical University of Vienna, Vienna, Austria Key words: Breast cancer, Methodology, Modeling, biostatistics, Cancer surveillance and screening Financial support: American Cancer Society Corresponding author: Robert A. Smith American Cancer Society 250 Williams St, Suite 600 Atlanta, GA 30303 Phone: 404-329-7610 Fax: 404-327-6404 Email: robert.smith@cancer.org Conflicts of ...

Møteresymé, Tema Mamma Oslo

Den 23. oktober gikk Tema Mamma Oslo av stabelen for andre gang. Møtet organiseres i samarbeid mellom seks legemiddelfirma (Astra Zeneca, GlaxoSmithKline, Novartis, Pierre Fabre, Roche, Takeda Nycomed) og brystkreft-miljøet i Oslo. Av Stephanie Geisler   Møtet tar sikte på å samle alle som er involvert i håndtering av brystkreftpasienter til et tverrfaglig møte av ...

Brystkreftens historie

Erik Wist, leder NBCG Opprinnelsen til ordet cancer krediteres oftest til den greske legen Hippokrates (460 -370 f. Kr.). Han brukte begrepene carcinos og carcinoma for å beskrive tumores og sår (ulcera). Disse ordene refererer seg til ordet for krabbe; sannsynligvis p.g.a. likhetene mellom en krabbe og de fingerlignende utløperne fra en cancer. Den romerske ...

Spesialitetskomiteene

Av Line Sagerup, LIS, og Ingvild Mjaaland, seksjonsoverlege, begge Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus For hver enkelt spesialitet har sentralstyret i Legeforeningen oppnevnt en spesialitetskomité. Men hva gjør egentlig disse spesialitetskomiteene? Spesialitetskomiteens oppgaver Spesialitetskomiteene er rådgivende organ for Legeforeningen i spørsmål om utdanning av legespesialister, i samarbeid med de fagmedisinske foreningene. Spesialitetskomiteene har ...

Onkologisk forum – Fra årlig møte til interesseorganisasjon

Av Tone Ikdahl, Leder Onkologisk Forum I år er det 31 år siden Stein Gundersen og Jan Vincents Johannessen tok initiativ til å opprette Onkologisk Forum. De to så at det manglet en felles nasjonal arena for profesjoner, sykehus, forskningsinstitusjoner, universitetsmiljøer og industri som hadde et engasjement i kampen mot kreft. Jan Vincents laget logo og ...