OnkoNytt
Roma
European Congress of Head and Neck Oncology 2018, Roma

Av Hanne Tøndel, overlege i onkologi, Avdeling for stråleterapi, St. Olavs Hospital. Leder i Norsk forening for hode-og halskreft (NFHHK) ECHNO (European Congress of Head and Neck Oncology) arrangeres hvert andre år og var denne gangen lagt til Roma 11.-14. april. Kongressen er multidisiplinær og inviterer både onkologer, kirurger og annet helsepersonell som jobber med ...

9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017
9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017

Av Jarle Karlsen, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim og René van Helvoirt, overlege,  Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Den niende melanom verdenskonferansen ble lagt til kontinentet som topper forekomsten av melanom, Australia. Den ble organisert sammen med Society for Melanoma Research som dermed fikk sitt 14e internasjonale møte. Det var cirka 1000 deltagere (75 ...

WCLC 2017
Møterapport: 18th World Conference on Lung Cancer

Av Åslaug Helland, onkolog, DNR, Oslo Universitetssykehus og René van Helvoirt, onkolog, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Verdenskonferansen for lungekreft var i 2017 i Yokohama i Japan. Det er alltid både hyggelig og inspirerende å delta på disse møtene. Flere tusen lungekreftinteresserte fagfolk møtes både på forelesningen og ved posterne. I løpet av de ...

Reisebrev fra Afrika

Av Guro Bergsli Bogen, medisinstudent NTNU Som medisinstudent ved NTNU har man på fjerdeåret mulighet til å reise ut av Trondheim for å lære medisin et annet sted, gjerne på et annet språk. Noen reiser til Minnesota, andre til Stockholm eller Montpellier. For meg var Afrika et selvsagt valg, det var jo menneskene og det ...

Lawrence H. Einhorn og cisplatin

Torgrim Tandstad Professor Lawrence H. Einhorn besøkte Norge nå i juli. Han er kanskje den onkologen i verden som har reddet flest liv. I 1973 begynte han ved Indiana University Hospital, som den første spesialisten i medisinsk onkologi. Allerede året etter startet han studier med cisplatin, et stoff som til da hadde feilet, grunnet toksisitet, ...

Mestringskurs i Hålandsdalen

Mona Friberg Da Kjell Tore Solvang, foredragsholder og eventyrer, planla å ro Norge på langs var det forskjellige årsaker. Det første var at han hadde vært utsatt for en bilulykke med skader i nakke og armer og at han trente for å komme tilbake til sitt normale liv. Det andre var at han ville ro for en ...

En million åretak

Mona Friberg I forrige nummer av Onkonytt kunne vi lese om Kjell Tore Solvang, foredragsholder og eventyrer, som startet å ro fra Hvaler ved svenskegrensen den 2. mai med mål om å nå Kirkenes den 30. august. I en alder på 58 år tilbakela han en strekning på 3300 knallharde kilometer med mer enn en million åretak. ...

«Cisplatin-sommeren» ved Radiumhospitalet 1978

Av Olbjørn Klepp, klinisk gammelonkolog, prof emeritus Et dramatisk paradigmeskifte innen (testikkel-) kreft-behandlingen i Norge  Testikkelkreft var en hyppig dødsårsak for unge, norske menn Gjennom 1960-og 70-tallet var antall tilfeller av testikkelkreft sterkt stigende i Norge, både på grunn av biologisk betinget insidensøkning av (fortsatt) ukjent årsak, og det sterkt økende antall unge menn som ...

International Year of Light 2015 and PDT (Photodynamic therapy)

  Jan Folkvard Evensen. Avdeling for kreftbehandling. Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Introduksjon År om annet tilegner UNESCO året en eller annen vitenskap/aktivitet. År 2005 ble tilegnet fysikk (World year of physics 2005). Man markerte da at det var 100 år siden Einsteins ”annus mirabilis”. I 1905 publiserte han tre arbeider som alle var ...

Kampen om tungtvannet

Jan Folkvard Evensen. Avdeling for kreftbehandling Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Mot slutten av første episode av NRKs serie ”Kampen om tungvannet” blir vi presentert for 5 personer: Carl Friedrich von Weizsäcker, Erich Bagge, Otto Hahn, Werner Heisenberg og Kurt Diebner. Det fikk meg til å tenke på et bekjentskap jeg gjorde i ...