OnkoNytt
Stein Olav Kvaløy – æresmedlem av Onkologisk forening

Av Harald Holte og Arne Kolstad Stein Kvaløy er gift med sin Siri og har tre voksne barn. Han studerte medisin ved Universitet i Gent, Belgia og ved Universitetet i Oslo og avla embetseksamen her i 1973. Etter turnustjeneste ved Lillehammer Fylkessykehus og i Myre i Vesterålen tjenestegjorde han i Forsvarets Sanitet i ett år. ...

Årets onkolog 2013: Overlege Jan Folkvard Evensen

Overlege Jan Folkvard Evensen har en sjelden egenskap: han kan få tørre fysiske ligninger til å bli morsomme!  Før han startet med medisinerstudiene i Oslo, hadde han allerede studert matematikk og fysikk i 3 år – og han fortsatt med det parallelt med medisinerstudiene slik at han tok hovedfag i fysikk med følgende tittel:  Undersøkelse ...

Ung forsker pris 2013 tildelt Kristina Lindemann

Av R. van Helvoirt på vegne av komiteen Kristina Lindemann er født 1979, tok medisinsk embetseksamen i 2005 og ble spesialist i gynekologi og obstetrikk i 2012. Hun tok medisinsk doktorgrad i Tyskland i 2005 og disputerte for PhD på Universitetet i Oslo i 2010. Hun er nå førsteamanuensis og arbeider som overlege på Avdeling for gynekologisk kreft, ...

Olav Dahl. Foto: Alexander Hagstadius.
Kong Olav Vs kreftforskningspris tildelt Olav Dahl

Av Kreftforeningen Olav Dahl har levert. Gjennom hele karrieren har han og teamet lett etter muligheter og åpninger for å løse biter av kreftgåten. I 1976 startet han sin forskning på stråling. Den gangen ble ikke rektumkreftpasienter med tilbakefall tilbudt stråling, fordi man antok at det ikke ville ha noen effekt. Det samme gjaldt pasienter ...