OnkoNytt
Nytt fra NBCG

Erik Wist og Bjørn Naume (leder og nestleder NBCG). Norsk Bryst Cancer Gruppe har rundet 30 år godt og vel, men ingen midtlivskrise er på gang. Brystkreftfeltet er i stadig endring både når det gjelder kirurgi, cytostatikabehandling, endokrin behandling og stråleterapi. Over den siste tiden er en rekke nye prosedyrer og behandlinger tatt i bruk. Det ...