OnkoNytt
Strålebehandling ved lungekreft, en god historie likevel

Av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi Sørlandet sykehus Leder arbeidsgruppen Nasjonale retningslinjer for strålebehandling av lungekreft Introduksjon I motsetning til de fleste andre tumorgruppene, var det lite endring i lungekreftoverlevelsen fram til cirka år 2000. Mange lungeleger og de aller fleste thoraxkirurgene betraktet kirurgi som den eneste potensielt kurative behandling for ikke-småcellet lungekreft og ...

Nytt om systemisk lungekreftbehandling

Av Odd Terje Brustugun, overlege dr med, OUS De fleste lungekreftpasienter vil før eller siden få tilbud om systemisk behandling. I denne artikkelen gjennomgår jeg noen eksempler på nyvinninger innen dette feltet, men for en detaljert oversikt over behandlingsanbefalingene må man gå til handlingsprogrammet for lungekreft. Dette blir regelmessig oppdatert, og ligger både på Helsedirektoratets ...

Nytt fra NBCG

Erik Wist og Bjørn Naume (leder og nestleder NBCG). Norsk Bryst Cancer Gruppe har rundet 30 år godt og vel, men ingen midtlivskrise er på gang. Brystkreftfeltet er i stadig endring både når det gjelder kirurgi, cytostatikabehandling, endokrin behandling og stråleterapi. Over den siste tiden er en rekke nye prosedyrer og behandlinger tatt i bruk. Det ...