OnkoNytt
Resymé fra Onkologisk Forum 2014 (utvalgte foredrag): Individualized systems medicine (ISM)

Av Olli Kallioniemi, Institute for Molecular Medicine University of Helsinki, Finland (FIMM) Resymé skrevet av Stephanie Geisler Professor Olli Kallioniemi, M.D., Ph.D. er professor og direktør av Institute for Molecular Medicine Finland. Han ble M.D. i 1984, Ph.D. i 1988 ved Universitetet Tampere in Finland. Han var postdoc ved UC San Francisco i 1990-1992 og var ...

Resymé fra Onkologisk Forum 2014 (utvalgte foredrag): Immunotherapy in cancer, what we have learned and perspectives

Resymé skrevet av Stephanie Geisler. Professor Alexander .M. Eggermont er direktør av Institutt Gustave Roussy, Villejuif, Frankrike hvor han leder et av Europas fremste kreftforsknings senter med over 400 forskere. Han har tidligere innehatt stillingen som leder av avdelingen for kirurgi ved Erasmus Universitetet, Rotterdam, og var ECCO president fra 2007 til 2009. Han er nåværende president av “European ...

Til Onkonytt fra Styret i Onkologisk Forum

Onkologisk Forum er Norges viktigste samlingspunkt for alle relevante fagmiljøer innen kreftomsorgen, fra utredning og behandling av pasienter med kreftsykdommer til basal- og klinisk forskning. Også i år var mer enn 500 personer samlet for å delta på det 32. OF som ble avholdt på ærverdige Holmenkollen Parkhotell i Oslo. Styret i OF er veldig ...

Ung forskerpris 2014

Av Tom Dønnem, Arne Wibe, Andres Sundan Professor Emmet McCormack, Department of Clinical Science, Haukeland Universitetssykehus Emmet McCormack (født 1977) peker seg ut blant de nominerte til prisen. McCormack har vist en imponerende publikasjonsaktivitet med flere arbeider i høyet ansette onkologiske og hematologiske tidsskrifter slik som blant annet i Blood, Cancer Research og Cell Stem ...

Årets Onkolog 2014

Prisen for 2014 ble delt ut til René van Helvoirt, Sørlandet Sykehus under årets Onkologisk Forum. René har gjort et fortjenestefullt arbeid for norsk onkologi. Som innflytter til Norge fra Nederland med bakgrunn i radiotherapy er han en av få onkologer i Norge med rendyrket stråleterapibakgrunn. Denne kompetansen har vært sentral og viktig for Sørlandet ...

Resymé fra Onkologisk Forum 2014 (utvalgte foredrag): Partikkelterapi i Norge

Av Olav Mella, professor og avdelingsoverlege ved kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Bergen Det har lenge vært kjent at energiavgivelsen fra elektrisk ladede partikler var annerledes enn for fotoner. På 1940-tallet ble det foreslått at protoner kunne utnyttes til pasientbehandling, gjennom å utnytte at energideponeringen var lavere enn for fotoner både i forkant og etterkant av ...

Nye tidlig diagnostiske biomarkører for mesotheliom og lungekreft, Cancer-Biomarker-HUNT studien.

Robin Mjelle, Trygve Andreassen, Vincenzo Lagani, Ioannis Tsamardinos, Tone Bathen, Oluf Dimitri Røe I denne posteren som ble publisert ved IMIG (International Mesothelioma Interest Group) i Cape Town, Sør-Afrika 22-24 oktober 2014, sier vi noe om bakgrunn, studiedesign samt noen tidlige funn. Studien er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag HF, NTNU, Aalborg Universitetssygehus, University of Crete ...

BI Cancer Research Award 2014

På høstens Onkologisk forum delte Norsk lungekreftgruppe for tredje gang ut et stipend (BI Cancer Research Award) i form av en pris til ”Årets beste poster”. Prisbeløpet er på totalt kr 40.000,- og er donert av legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim. Formålet med prisen er å stimulere til forskning innen fagområdet lungekreft, for økt oppmerksomhet om sykdommen, ...

Doktorgrad: ’’The Role of the Axl Receptor Tyrosine Kinase in Breast Cancer”

Crina Elena Tiron disputerer fredag 20. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Brystkreft er den vanligste krefttypen hos kvinner og kommer som nummer to når det gjelder dødelighet, nest etter lungekreft. 90 prosent av dødsfallene skyldes metastaser, som er spredning av kreftceller fra den opprinnelige kreftsvulsten (tumor). Disse kreftcellene vil så ...

Doktorgrad: ”Identification of patients with high and low risk of progression of urothelial carcinoma of the urinary bladder stage Ta and T1”

Målfrid Mangrud disputerer torsdag 5. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Kreft i urinblæren er den fjerde hyppigste krefttypen blant norske menn og noe mindre hyppig blant kvinner. I Norge får hvert år i underkant av 1500 personer denne diagnosen. Valg av behandling og oppfølging av disse pasientene hviler i stor ...