OnkoNytt
Intervju med Halfdan Sørbye

Intervjuet av Eva Hofsli ’’Det må legges bedre til rette for at klinikere  kan drive forskning” Halfdan Sørbye, onkolog ved Haukeland Universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Bergen Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg studerte medisin i Bergen, og hadde planer om å ta preklinikken i Bergen for deretter å dra videre til Trondheim og ...

Lawrence H. Einhorn og cisplatin

Torgrim Tandstad Professor Lawrence H. Einhorn besøkte Norge nå i juli. Han er kanskje den onkologen i verden som har reddet flest liv. I 1973 begynte han ved Indiana University Hospital, som den første spesialisten i medisinsk onkologi. Allerede året etter startet han studier med cisplatin, et stoff som til da hadde feilet, grunnet toksisitet, ...

Mestringskurs i Hålandsdalen

Mona Friberg Da Kjell Tore Solvang, foredragsholder og eventyrer, planla å ro Norge på langs var det forskjellige årsaker. Det første var at han hadde vært utsatt for en bilulykke med skader i nakke og armer og at han trente for å komme tilbake til sitt normale liv. Det andre var at han ville ro for en ...

En million åretak

Mona Friberg I forrige nummer av Onkonytt kunne vi lese om Kjell Tore Solvang, foredragsholder og eventyrer, som startet å ro fra Hvaler ved svenskegrensen den 2. mai med mål om å nå Kirkenes den 30. august. I en alder på 58 år tilbakela han en strekning på 3300 knallharde kilometer med mer enn en million åretak. ...

Røykeslutt ved kreftsykdom og kreftbehandling- en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler

Astrid Nylenna, Fungerende avd. direktør, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet. astrid.nylenna@helsedir.no Anna Naume Solem, Rådgiver, Avd. Forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Tobakksrøyk er den viktigste enkeltårsak til kreftsykdom i verden. Røyking øker risiko for en rekke kreftformer og har negativ effekt på behandling og prognose ved allerede etablert kreftsykdom. Veiledning kombinert med godkjente legemidler øker sjansen for å ...

Røyking dreper!

Kristin Byrkje, spesialrådgiver i Kreftforeningen Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge både blant kvinner og menn. Røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft, men også for tidlig død og tap av friske leveår i Norge. Stort forebyggingspotensiale Hovedparten av lungekrefttilfellene kan forebygges – røyking er årsak til om lag 85 ...

”Symptom management in patients with advanced cancer and the role of computer assistance”

Hovedveileder: Stein Kaasa Biveileder: Florian Strasser David Blum: Symptom management in patients with advanced cancer and the role of computer assistance Pasienter med langtkommet kreft opplever en rekke symptomer. Disse symptomene er ofte underrapportert og underbehandlet. For å håndtere disse symptomene anbefales systematisk kartlegging og klassifisering i palliativ behandling og i onkologi, men det er fortsatt nødvendig ...

’’Depression and depressibe symptoms in patients with advanced cancer – classification, assessment and treatment”

Hovedveileder: Anne Kari Knudsen Biveileder: Marianne Jensen Hjermstad Biveileder: Stein Kaasa Elene Janberidze: Depression and depressibe symptoms in patients with advanced cancer – classification, assessment and treatment Depresjon og depressive symptomer er en belastning for pasienter med langtkommen kreft. Anslag som er gjort av forekomsten av depresjon hos pasienter med langtkommen kreft, varierer veldig; fra 3 til 58 %. ...

’’Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer”

Professor Anna Bofin var hovedveileder. Professor Lars Vatten og overlege/forsker Anne Irene Hagen var biveiledere. Monica Jernberg Engstrøm er spesialist i generell kirurgi og bryst- og endokrinkirurgi. Hun disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim den 13. mars 2015. Arbeidet ble gjort ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Professor Anna Bofin var hovedveileder, og professor ...

Årets Onkolog 2015

Av S. Sundstrøm Prisen for 2014 ble delt ut til Tor Jensen, Sykehuset Telemark, avdeling Skien under årets Onkologisk Forum. Tor har gjort en enestående jobb med å etablere og drive onkologisk service i Telemark Fylke siden årtusenskiftet. Han har drevet med onkologi siden slutten av -90 tallet, den første tiden innenfor Medisinsk avdeling der ...