OnkoNytt
MR scanning, del 2:

Diffusjons vektet imaging og «diffusion tensor imaging» Av Thierry Huisman, Professor i radiologi og barneradiologi, Johns Hopkins, Baltimore USA Oversatt av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi, Sørlandet sykehus, Kristiansand Introduksjon Diffusjons vektet imaging (DWI) er en avansert funksjonell MR teknikk som har brakt en revolusjon innen billeddiagnostikk. Selv om teknikken allerede ble beskrevet i ...

Diagnostisk Enhet – UNN Tromsø

Et pilotprosjekt for bedre utredning av alvorlig sykdom med uspesifikk debutmanifestasjon. Av Mats Irgen Olsen, kst overlege Diagnostisk Enhet og Hematologisk Seksjon UNN Tromsø. Det som meget feilaktig er blitt lansert som UNNs Dr House-klinikk finner høy andel alvorlig sykdom blant våre pasienter med uklare symptomer. Vi presenterer våre erfaringer og refleksjoner etter de første ...

Lymfeknutemetastaser ca. prostata FACBC PET 1.
FACBC PET/CT ved cancer prostata

Av Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris Kreftsenter. Prof. Frode Willoch, leder for Aleris Kreftsenter og fagansvarlig radiolog og nukleærmedisiner ved Radiologisk avdeling, professor ved Universitetet i Oslo. Wolfgang Picker, fagansvarlig radiolog for prostatadiagnostikk ved Aleris Kreftsenter. For få år tilbake var palliativ hormonbehandling det eneste tilbudet til pasienter med PSA stigning etter strålebehandling for ...

Figur 12: T2-weighted and FLAIR image of a 12-year-old male with intraventricular meningioma; the intraventricular tumor shows a T2- and FLAIR-hyperintense signal. The hyperintense intraventricular tumor is easy to see on the FLAIR image because of the suppression of CSF signal.
MR scanning, del 1: Historie, virkningsprinsipp, T1 og T2 weighted imaging, signallokalisasjon og kontrast

Av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi, Sørlandet sykehus Magnetic resonance imaging (MRI / MR) spiller en stadig økende rolle i kreftdiagnostikk, stråleterapiplanlegging og i oppfølging av behandlede pasienter. Kunnskap om teknikken er dermed meget viktig for alle leger som behandler kreftpasienter. I denne første delen om MR forklares virkningsprinsippet og det omtales standard billedfremstilling ...