OnkoNytt
Screening for lungecancer med lavdose CT

Av Haseem Ashraf 1,2. 1) Bildediagnostisk avdeling, Akershus Universitets Sykehus, Norge. 2) Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Universitets Hospital, Danmark. Foto: Rabana Maqsood. Lungecancer screening har vist lovende resultater etter at en stort studie med over 50.000 deltakere har vist redusert dødelighet ved bruk av lavdose CT screening. Flere europeiske studier, heriblant en studie fra Danmark, undersøker ...

Focus on Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Av Shane O’Hanlon MB BCh BAO MRCPI LLB DGM MSc. Consultant Physician in Elderly Care (Oncogeriatrics and Surgical Liaison). The Royal Berkshire NHS Foundation Trust, Reading, Great Britain. shane.ohanlon@royalberkshire.nhs.uk CGA is a holistic assessment of older people, with a plan for addressing any needs. It has been used by geriatricians for many years, and has recently ...

Akseleratorfysikk

  Jan Folkvard Evensen. Avdeling for kreftbehandling Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Introduksjon Fra tid til annen ser jeg i ”matematikk og fysikk biblioteket” mitt. Jeg har samlet og lest en mengde matematisk naturvitenskaplig litteratur siden tenårene. Forleden kom jeg over en dansk bok med tittelen ”Cyclotronen og andre Acceleratorer” fra 1962, med ...

Gentesting for arvelig kreft

  Hildegunn Høberg-Vetti, leder, Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft, Haukeland universitetssjukehus, Helse Vest Lars Fredrik Engebretsen, seksjonsoverlege, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus Innledning Arvelig kreft kan defineres som kreftsykdom som er forårsaket av en nedarvet genfeil i et kreftgen med høy penetrans, dvs at de fleste med genfeilen utvikler sykdom(1). Vanligvis er ...

Papillært thyroideakarsinom og BRAF mutasjon

  Av Hans Kristian Haugland. Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus, Leder Norsk Forening for Klinisk Cytologi hans.haugland@helse-bergen.no Innledning Kreft i skjoldbruskkjertelen er forholdsvis uvanlig. Forekomsten er imidlertid på fremmarsj både for kvinner og menn, med en økning på rundt 50 % i Norge de siste 60 år. I 2013 fikk 349 personer påvist malign sykdom i ...

Patologenes rolle i persontilpasset medisin

Av Ying Chen, Leder – Den norske patologforening Patologifaget har alltid hatt en nøkkelrolle i diagnostikk av kreft. Antall krefttilfeller øker, og det diagnostiseres nå ca. 30.000 nye krefttilfeller i Norge hvert år. Nesten alle kreftdiagnoser baserer seg på undersøkelse av vevs- og celleprøver som er sendt til landets patologiavdelinger. Diagnosene baserer seg fortsatt på ...

MR scanning, del 2:

Diffusjons vektet imaging og «diffusion tensor imaging» Av Thierry Huisman, Professor i radiologi og barneradiologi, Johns Hopkins, Baltimore USA Oversatt av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi, Sørlandet sykehus, Kristiansand Introduksjon Diffusjons vektet imaging (DWI) er en avansert funksjonell MR teknikk som har brakt en revolusjon innen billeddiagnostikk. Selv om teknikken allerede ble beskrevet i ...

Diagnostisk Enhet – UNN Tromsø

Et pilotprosjekt for bedre utredning av alvorlig sykdom med uspesifikk debutmanifestasjon. Av Mats Irgen Olsen, kst overlege Diagnostisk Enhet og Hematologisk Seksjon UNN Tromsø. Det som meget feilaktig er blitt lansert som UNNs Dr House-klinikk finner høy andel alvorlig sykdom blant våre pasienter med uklare symptomer. Vi presenterer våre erfaringer og refleksjoner etter de første ...

Lymfeknutemetastaser ca. prostata FACBC PET 1.
FACBC PET/CT ved cancer prostata

Av Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris Kreftsenter. Prof. Frode Willoch, leder for Aleris Kreftsenter og fagansvarlig radiolog og nukleærmedisiner ved Radiologisk avdeling, professor ved Universitetet i Oslo. Wolfgang Picker, fagansvarlig radiolog for prostatadiagnostikk ved Aleris Kreftsenter. For få år tilbake var palliativ hormonbehandling det eneste tilbudet til pasienter med PSA stigning etter strålebehandling for ...

Figur 12: T2-weighted and FLAIR image of a 12-year-old male with intraventricular meningioma; the intraventricular tumor shows a T2- and FLAIR-hyperintense signal. The hyperintense intraventricular tumor is easy to see on the FLAIR image because of the suppression of CSF signal.
MR scanning, del 1: Historie, virkningsprinsipp, T1 og T2 weighted imaging, signallokalisasjon og kontrast

Av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi, Sørlandet sykehus Magnetic resonance imaging (MRI / MR) spiller en stadig økende rolle i kreftdiagnostikk, stråleterapiplanlegging og i oppfølging av behandlede pasienter. Kunnskap om teknikken er dermed meget viktig for alle leger som behandler kreftpasienter. I denne første delen om MR forklares virkningsprinsippet og det omtales standard billedfremstilling ...