OnkoNytt
Æresmedlem NOF 2016

Styret og NOF gratulerer Steinar Aamdal! Steinar har sin grunnutdanning fra Østerrike og Tyskland. Han begynte på Radiumhospitalet i 1976, og har vært der siden, med unntak av noen år utenlands. Doktor graden ble tatt i 1986 ved OUS. Han ble spesialist i onkologi fra 1987. De første år hadde han ansvar for lungekreft, men hele ...

Årets Onkolog 2016

Prisen for 2016 ble tildelt Ingvil Mjaaland, Universitetssykehuset i Stavanger. Ingvil er utdannet i Tyskland, Universitetet i Würzburg, og tok sin spesialitet i Tyskland med hovedfokus innen stråleterapi, «Strahlentherapie und Onkologie». Hun avla også sin doktorgrad i Tyskland. Ingvil er en av få i Norge som har en solid stråleterapi bakgrunn, hvilket hun tok med seg ...

Referat: Faggruppemøtet i nevroonkologi

Av Tora Skeidsvoll Solheim, St. Olav Faggruppemøtet i nevroonkologi var i år godt besøkt, og både onkologer, nevrokirurger, endokrinologer, nevrologer, patologer, radiologer og sykepleierevar tilstede. Hovedtemaet i år var det Nasjonale handlingsprogram for behandling av hjernesvulster. Dette handlingsprogrammet har vært under bearbeidelse i noen tid og forventes ferdigstilt i ila første halvår av 2017. Torstein ...

Referat: Faggruppemøte Norsk Bryst Cancer gruppe (NBCG)

Av Steinar Lundgren, overlege, St. Olavs Hospital, professor, NTNU Hanne Dillekås fra Haukeland sykehus presentert spennende data fra deres studie (Dillekås H 2016) som analyserte faren for residiv, muligens provosert avbrystrekonstruksjon (stimulering av ”dormant” mikrometastaser) hos brystkreft pasienter. Det kunne se ut som at tidligere rekonstruksjon var bedre enn sen rekonstruksjon (også vist av Isert ...

Referat: Lymfom gruppemøte

Av Karin Inger Martina Fahl Wader, overlege, St. Olavs Hospital Årets lymfomprogram ble innledet av Unn-Merete Fagerli ved Kreftklinikken, St Olavs Hospital med en fin oversiktsforelesning om ”State of the art”behandling av Hodgkins lymfom. Vi fikk en systematisk gjennomgang av biologi, diagnostikk og prognostiske faktorer. PET/CT har gitt ny presisjon i stadieinndeling og responsevaluering, og åpner ...

Referat: Faggruppemøte NGICG og NNTG

Av Ingunn Hatlevoll, overlege, St. Olavs Hospital I år var det kolorektalgruppa i NGICG som hadde ansvar for programmet på møtet 17.11.16. Første del av programmet hadde multidisiplinært team (MDT) møte som tema. Frank Pfeffer (Bergen), Hartwig Kørner (Stavanger) og Rolv-Ole Lindsetmo (Tromsø) holdt hvert sitt innlegg med forskjellige vinklinger etterfulgt av plenumsdiskusjon. Vi fikk ...

Referat: Faggruppemøte Norsk Melanomgruppe

Av Jarle Karlsen, overlege, St. Olavs Hospital Faggruppemøte for melanom, 17.11.16, var godt besøkt og lokalet vi hadde fått tildelt var til tider for lite, noe som taler for økt interesse for det som skjer på melanom. Hovedinnlegget var fra Jeffrey Gerschenwald, MD Anderson som hadde det første innlegget på plenumsforelesningen samme dag. Tema på ...

Referat: Lungekreft

Av Bjørn H. Grønberg, overlege og forsker, St. Olavs Hospital, NTNU Et hovedtema var bruk av PET CT ved lungekreft. Radiolog og nukleærmedisiner Mariane Myrtue fra St. Olavs Hospital ga en oversikt over indikasjoner. PET CT er anbefalt ved utredning og staging ved potensielt kurabel lungekreft. Ved St. Olavs Hospital bygges det lokaler til syklotron ...

Hilsen fra Onkologisk Forum (OF)

Av Åslaug Helland, på vegne av styret i Onkologisk Forum Hanne Dillekås fra Haukeland sykehus presentert spennende data fra deres studie (Dillekås H 2016) som analyserte faren for residiv, muligens provosert av brystrekonstruksjon (stimulering av ”dormant” mikrometastaser) hos brystkreft pasienter. Det kunne se ut som at tidligere rekonstruksjon var bedre enn sen rekonstruksjon (også vist ...

Kong Olav Vs kreftforskningspris. Kreftforskningsprisen 2016 til Kjetil Taskén

Av Øyvind Rolland. Foto: Nicki Twang. Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen «Gå hjem og tenk deg om, og kom bare tilbake hvis du er helt sikker på at det er dette du vil». Slik avslutter gjerne Kjetil Taskén samtalen med en ung forsker som søker jobb i en av hans forskningsgrupper.  – Jeg selger inn prosjektet ...