OnkoNytt
Kliniske onkologiske studier i Norge

Av Eva Hofsli, Spesialist i onkologi, overlege St. Olavs Hospital, førstemananuensis NTNU, eva.hofsli@stolav.no Oversikten viser studier som for tiden inkluderer kreftpasienter i Norge og som er registrert i ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/) per 20. mai 2015. Søkeordene som er benyttet er «cancer» og «Norway». Studiene er gruppert under type cancer. Både medisinske og kirurgiske studier presenteres. Colorectal Cancer Nordic ...

”Metastatic colorectal cancer – implications of single nucleotide polymorphisms and circulating microRNAs on treatment outcome”

Hovedveileder: Professor Elin Kure, Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus Medveiledere: Overlege dr.med. Tone Ikdahl, Akershus universitetssykehus og Professor Kjell Magne Tveit, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Cand. med. Janne Beathe Kjersem disputerte 11. juni 2015 for PhD graden ved Institutt for klinisk medisin med avhandlingen: I Norge registreres det omtrent 4000 nye ...

”Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer”

Veileder: Professor Michael Bretthauer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo Øyvind Holme, gastroenterolog ved Sørlandet sykehus Kristiansand, disputerte for PhD graden ved Universitetet i Oslo den 2. juni 2015: Screening reduserer forekomst og dødelighet av tarmkreft Tykktarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Årlig får nesten 4000 ...

”Malignant lymphoma in primary Sjögren’s syndrome”

Veileder Professor Roald Omdal Cand. med. Svein Joar A. Johnsen disputerte fredag 9. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Primært Sjögrens syndrom er en autoimmun sykdom som fører til kronisk betennelse i spytt- og tårekjertler. Det er en økt forekomst av lymfekreft (B-celle lymfom), spesielt av subtypen MALT-lymfom og er oftest ...

’’Advanced flow cytometry to study signaling pathways and predict outcome in B cell malignancies”

Veiledere: Professor Anne Husebekk, overlege Arne Kolstad, og seniorforsker June H. Myklebust. Egil Støre Blix forsvarte 16. januar 2015 avhandlingen “Advanced flow cytometry to study signaling pathways and predict outcome in B cell malignancies” for ph.d.- graden i medisin ved Universitetet i Tromsø. Risikofaktorer for tidlig død av lymfekreftsykdommene småcellet lymfocyttært lymfom og marginalsone lymfom ...

Kampen om tungtvannet

Jan Folkvard Evensen. Avdeling for kreftbehandling Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Mot slutten av første episode av NRKs serie ”Kampen om tungvannet” blir vi presentert for 5 personer: Carl Friedrich von Weizsäcker, Erich Bagge, Otto Hahn, Werner Heisenberg og Kurt Diebner. Det fikk meg til å tenke på et bekjentskap jeg gjorde i ...

Fra Svinesund til Russer-grensen «På viljen løs – mål og konsekvenser» Mestring……

www.roferd.no Kjell Tore Solvang har som landslagssjef for våre padlere vært med på å vinne tre OL-gull, fire VM-gull samt fire EM-gull. Han er den mestvinnende treneren i Norge noensinne innen sommeridretter. Han bidro også til at SK Brann tok sitt etterlengtede gull i 2007 – etter 43 år! Å jobbe i en prestasjonskultur med utøvere på dette nivået, ...

Onkologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Ole Kristian D. Andersen, seksjonsoverlege 1. April 1997 med opprettelsen av seksjon for onkologi, hadde jeg gleden av å bli den første onkolog ved den gang Vestfold sentralsykehus. Onkologisk kreftbehandling hadde inntil da blitt ivaretatt av overlege Blichfeldt, hematolog og revmatolog i samarbeide med infeksjonsmedisisner Per Bjark, og med besøk fra DNR ved Herman Høst ...

Hilsen fra Avdeling for Kreftbehandling og Medisinsk fysikk, HUS

Anne Turid Bjørnevik, overlege Vi arbeider ved den regionale onkologiske avdelingen i Helse Vest som er hovedsenter for ikke-kirurgisk kreftbehandling for en befolkning på ca. 1 090.000. Kreftavdelingen oppleves som en travel, men god og meningsfull arbeidsplass, med god trivsel hos medarbeiderne. Avdelingen har 2 sengeposter med til sammen 62 senger, i helger 42 senger. Ved ...

Avd. for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset HF, Bodø

Astrid Dalhaug, avdelingsleder,konstituert avdelingsoverlege Da er det virkelig på tide med en situasjonsrapport fra oss i Bodø! Vår avdeling består av 4 enheter: Enhet for blodsykdommer og kreft, Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vi er organisert i Medisinsk klinikk. Innen onkologi gir vi et tilbud til pasienter tilhørende Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, dvs nedslagsfelt ...