OnkoNytt
Onkologi i Etiopia – Nå er vi endelig i gang!

Av Johan Tausjø I februar i 2013 kom en delegasjon fra Norge til Addis Abeba for å markere den offisielle starten på Spesialist utdannings programmet i Onkologi ved Onkologisk Avdeling, Black Lion Hospital og Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Addis Abeba. Dette markerte starten på norsk onkologisatsing i Etiopia. Åpningen av programmet  27. februar ble avholdt i auditoriet ...

Doktorgrad: «Epidemiological and genetic aspects of testicular germ cell tumors: Population based cohort and genetic association studies»

Kristine Engen Andreassen forsvarte sin avhandling  “Epidemiological and genetic aspects of testicular germ cell tumors: Population based cohort and genetic association studies.” for graden PhD ved UiO den 29.08.13. Forekomsten av testikkelkreft i Norge er av de høyeste i verden. Til sammenligning er den dobbelt så høy som i Sverige. De siste 50 år har man sett en sterk økning ...

Doktorgrad: «Germline genetic polymorphisms and morphological grading in malignant lymphomas: Impact on susceptibility and patient outcome»

Olav Eric Yri forsvarte sin avhandling ”Germline genetic polymorphisms and morphological grading in malignant lymphomas: Impact on susceptibility and patient outcome.” for graden PhD ved UiO den 04.10.13. Lege Olav Erich Yri har i sin doktorgradsavhandling funnet faktorer som kan ha betydning i utviklingen av ulike typer av lymfekreft og for effekt av cellegiftbehandling av ...

Doktorgrad: «Evaluation of palliative treatment in patients with cancer of the oesophagus – Interventions, symptoms and patient-reported outcome in studies of different design»

Cecilie Delphin Amdal forsvarte sin avhandling  “Evaluation of palliative treatment in patients with cancer of the oesophagus – Interventions, symptoms and patient-reported outcome in studies of different design.” for graden PhD ved UiO den 13.09.13. Uhelbredelig spiserørskreft gir mange plager og kort forventet levetid, men lege og forsker Cecilie Delphin Amdal har vist at en ny behandlingskombinasjon ...

Doktorgrad: «Treatment and outcome of anal cancer in Norway»

Anne Gry Bentzen forsvarte sin avhandling “Treatment and outcome of anal cancer in Norway” for graden PhD ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet den 13.06.13. Avhandlingen er basert på komplette nasjonale tall på behandlingsresultat fra pasienter som ble behandlet for anal cancer fra 2000-07 og en oppfølgingsstudie av langtidsoverlevere for kartlegging av uønskede seneffekter. ...

Doktorgrader: «Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia»

Dag Torfoss forsvarte sin avhandling ”Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia” for graden PhD ved UiO den 21.03.13. Lege og forsker Dag Torfoss har i sin avhandling Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia oppsummert studier med penicillin og aminoglykosid ved feber etter cellegiftbehandling. Alle studiene viser at penicillin og aminoglykosid er ...

Doktorgrad: «Novel therapeutic strategies in sarcoma»

Hege Oma Ohnstad forsvarte sin avhandling ”Novel therapeutic strategies in sarcoma.” for graden PhD ved UiO den 21.05.13. Potensielt nye behandlingsstrategier i ben- og bløtvevskreft Cand. med. Hege Oma Ohnstad har i sin doktorgradsavhandling beskrevet nye strategier som kan forbedre behandling av kreftpasienter med sjeldne ben- og bløtvevssvulster. Med dagens behandling av ben- og bløtvevskreft har ...

Doktorgrad: «Analyses and clinical relevance of tumor-related single cells in blood and bone marrow in breast cancer»

Randi Margit Ruud Mathiesen forsvarte sin avhandling “Analyses and clinical relevance of tumor-related single cells in blood and bone marrow in breast cancer.” for graden PhD ved UiO den 23.05.13. Enkeltkreftceller hos brystkreftpasienter: Lege og forsker Randi M. R. Mathiesen har vist at pasienter med store brystkreftsvulster hvor standard brystkreftbehandling ikke utrydder enkeltkreftceller i benmargen, har ...

Tone Ikdahl, prosjektdirektør og dr med: Leder for å bidra til å skape best mulig forhold

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg studerte i Oslo og var ferdig i 1988. Begynte som stipendiat hos Anne-Lise Børresen-Dale ved Institutt for kreftforskning før jeg gikk i turnus. Deretter fullførte jeg doktorgraden om molekylære studier av brystkreft og gjorde meg nesten ferdig med spesialitet i genetikk ved Avdeling for medisinsk ...

Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen siden 2007: Føler meg stolt over å ha bakgrunn fra onkologi

Intervjuet av Stephanie B. Geisler Hva er din bakgrunn/spesialistutdanning? – Jeg har studert i Bergen, med spesialistutdanning i Bergen og jeg disputerte også i Bergen. Etter det klinisk virksomhet som onkolog i nesten 30 år samt leder i helsevesenet på forskjellige nivå siden 1987. Jeg har jobbet i Trondheim og  vært med på  å bygge  opp ...