OnkoNytt
Korona / Corona: Draft guidelines for radiotherapy in the Covid-19 pandemic situation, Peter Mac, Australia

Hverdagen på hver eneste onkologiske avdeling I landet er berørt av den pågående pandemien. Vi må allerede nå ta prioriteringsvalg. Innenfor stråleterapi er det behandlingssituasjoner som kan avstås fra eller settes på vent og er det endringer som kan gjennomføres når det gjelder fraksjonering. Vedlagt er et meget relevant utkast for anbefalinger som vi har ...