OnkoNytt
Referat: Faggruppemøte NGICG og NNTG

Av Ingunn Hatlevoll, overlege, St. Olavs Hospital I år var det kolorektalgruppa i NGICG som hadde ansvar for programmet på møtet 17.11.16. Første del av programmet hadde multidisiplinært team (MDT) møte som tema. Frank Pfeffer (Bergen), Hartwig Kørner (Stavanger) og Rolv-Ole Lindsetmo (Tromsø) holdt hvert sitt innlegg med forskjellige vinklinger etterfulgt av plenumsdiskusjon. Vi fikk ...

Referat: Faggruppemøte Norsk Melanomgruppe

Av Jarle Karlsen, overlege, St. Olavs Hospital Faggruppemøte for melanom, 17.11.16, var godt besøkt og lokalet vi hadde fått tildelt var til tider for lite, noe som taler for økt interesse for det som skjer på melanom. Hovedinnlegget var fra Jeffrey Gerschenwald, MD Anderson som hadde det første innlegget på plenumsforelesningen samme dag. Tema på ...

Referat: Lungekreft

Av Bjørn H. Grønberg, overlege og forsker, St. Olavs Hospital, NTNU Et hovedtema var bruk av PET CT ved lungekreft. Radiolog og nukleærmedisiner Mariane Myrtue fra St. Olavs Hospital ga en oversikt over indikasjoner. PET CT er anbefalt ved utredning og staging ved potensielt kurabel lungekreft. Ved St. Olavs Hospital bygges det lokaler til syklotron ...

Noen tanker om ord og fremtiden til leger

Av Frode Jordal, Onkolog, Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold Hva vil det si å kommunisere? Store norske leksikon definerer kommunikasjon som «det å dele tanker med andre individer, på en overlagt og uforbeholden måte».  Formulert på en mer primitiv måte: Si hva du tenker, og ikke hold tilbake! Eller enda enklere: Vær ærlig. Hva kan da gå galt? ...

Rapport: ASCO Immunterapi har kommet for å bli

Av Aline Carmen Porojnicu, Overlege, dr. med. Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus. På årets ASCO møte har immunterapi blitt betraktet som the ”advance of the year”. Vi hører om stadig nye pasientgrupper som profiterer på denne behandlingen samt spennende strategier for å forbedre effekten. Vi har lært at pasienter med føflekkreft drar betydelig nytte av immunterapi: ...

ASCO årsmøtet 2016 Gastrointestinal cancer

Av Ghazwan Al-Haidari, MD., MRCP (UK), Overlege onkolog Kreftsenteret, OUS, Ullevål I USAs tredje største byen, Chicago, ble det i perioden 3.-7. juni avholdt årsmøtet til ASCO (American Society of Clinical Oncology). Møtet samlet over 30000 onkologi fagfolk fra hele verden. Det er 23 presentasjonslinjer som går parallelt i de diverse onkologi retninger. På gastrointestinal ...

Rapport ASCO GI 2016

Av Ingunn Hatlevoll Årets ASCO GI ble som tidligere år avholdt i San Fransisco 21.-23. januar. For mitt vedkommende var det første gang på flere år jeg deltok, etter at det ble slutt på industrisponsede kongressreiser. I en travel klinisk hverdag er det godt å komme bort noen dager og bare motta og kan absolutt ...

ESTRO kurs, London 2015 «Hematological malignancies»

Av Martin Maisenhölder Strålebehandling av lymfomer er vanskelig å standardisere. Internasjonalt er det hematologer som behandler lymfomer noe som gjenspeiles på internasjonale kongresser der strålebehandlingen hovedsakelig omtales i grove trekk. I Norge har nasjonalt handlingsprogram for lymfomer blitt brukt (1). «International Lymphoma Radiation Oncology Group» (ILROG) ble stiftet i 2010 og er en verdensomspennende organisasjon ...

Møterapport: OnkoLiS 2016

Av Irini Ktoridou-Valen, LIS ved Avdeling for Kreftbehandling og Medisinsk fysikk, HUS, Bergen. Årets høydepunkt for fremtidens onkologer i Norge, OnkoLiS, ble for syvende gang arrangert med stor suksess, ved Scandic Oslo Airport Hotell, Gardemoen den 4.-5. februar. Det var samlet mer enn 90 deltakere fra hele landet. Tema var urogenitale cancere. God stemning spredte seg i ...

ASCO Annual Meeting 2015 – II

  Inger Johanne Zwicky Eide, Lege i spesialisering. Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus Chicago med sine 2,7 millioner innbyggere ligger ved kysten av Lake Michigan i Midtvesten. Den er USAs tredje største by og møter deg med en ruvende skyline av skyskrapere opp mot 300-400 meters høyde. I denne byen arrangeres den årlige kongressen til den amerikanske ...