OnkoNytt
Nytt fra Norsk forening for palliativ medisin

Eva Gravdahl Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) ble stiftet i år 2000 og ble godkjent som spesialforening i Den norske legeforening i juni 2001. Foreningen har per dags dato 122 registrerte medlemmer. Foreningens virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Spesialistkurs for leger Foreningen arbeider for å fremme utviklingen av palliativ medisin ...

Nytt frå Norsk lungekreftgruppe (NLCG)

O.t. Brustugun Norsk lungekreftgruppe samlar legespesialistar med interesse for lungekreft, og det tverrfaglege gjer seg også gjeldande i samansetjinga av styret for NLCG, med patolog, radiolog, torakskirurg, onkolog og lungelege representert. Ei av hovudoppgåvene til NLCG er utarbeiding og oppdatering av «Handlingsprogrammet for utredning og behandling av lungekreft, thymom og mesoteliom». Me har i år endra ...

The Interactive Performance Status Program

To increase the awareness of consistent ECOG Performance Status (ECOG PS) evaluation, Eli Lilly & Company in UK has together with  Dr Tim Benepal (Consultant Medical Oncologist, St. George’s Hospital, London), Naomi Horne Macmillan (Lead Lung Cancer Nurse, Llangdough Hospital, Cardiff) and Dr Robert Rintoul (Consultant Chest Physician in Thoracic Oncology, Papworth Hospital, Cambridge) developed ...

Kommentar: ECOG funkjonsstatus – begrenset klinisk verdi hos eldre kreftpasienter

Gabor Liposits Både ASCO og ESMO har geriatrisk onkologi øverst på prioriteringslisten, og det utarbeides strategier for å tilpasse seg et raskt stigende antall eldre kreftpasienter 1, 2,3. 1 av 8 amerikanere er over 65 år, i 2030 blir det 1 av 5. Gjennomsnittlig gjenværende levealder er omtrent 18.5 år i denne aldersgruppe. Den hurtigst ...

Focus on Performance Status

David Alsadius1 M.D., Ph.D., Hanne Studsgaard Mikkelsen2, Mariusz Lukanowski2 M.D., Lars-Petter Strand3 B.Pharm 1 Eli Lilly Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 42, P.O. Box 721. SE -169 27 Solna, Sweden 2 Eli Lilly Danmark A/S, Lyskær 3E, 2. tv. 2730 Herlev, Denmark 3 Eli Lilly Norge AS, Grenseveien 99, Postboks 6090, Etterstad, 0601 Oslo, Norway ...

Praktisk stråleterapi: Kompensasjon for pauser i strålebehandlingsserier

René van Helvoirt Senter for kreftbehandling, Kristiansand Denne artikkelen ble trykket i Onkonytt for flere år tilbake. Siden dette er viktig kunnskap å ha for de som jobber med stråleterapi, siden det har kommet mange nye onkologer og LiS i Onkonytt’s lesergruppe og siden Onkonytt artikler nå også er på nett og er søkbare, følte vi ...

Immunologiske sjekkpunkthemmere – en snart utdatert oversikt

Elin Aamdal. Lege i spesialisering og stipendiat ved Avdeling for kreftbehandling,  Oslo Universitetssykehus Immunterapi er blitt omtalt som den nye behandlingsmodaliteten for kreft, og det snakkes om et paradigmeskifte innenfor kreftbehandling (1). Særlig gjelder dette en type medikamenter som på engelsk kalles immune checkpoint inhibitors, på norsk immunologiske sjekkpunkthemmere eller kontrollpunkthemmere, som i løpet av kort tid har endret behandlingsmuligheter ...

Strålebehandling med karbonioner bør bli et satsningsområde for Norge

Olav Dahl, Jon Espen Dale, Marianne Brydøy. Kreftavdelingen Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen  Det har skjedd en rivende utvikling innen medikamentell kreftbehandling de siste årene. Parallelt har det skjedd en betydelig utvikling innen teknikker for doseplanlegging og levering av fotonstråling til pasienter. Fra 1995 har vi gått gjennom faser med fokus på konformal stråling, intensitetsmodulert ...

Hva når pasienten spør om alternativ behandling?

  Av Vinjar Fønnebø. Professor i forebyggende medisin, og direktør for Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), som ligger ved UIT Norges Arktiske Universitet. Rettigheter Foto: Vinjar Fønnebø: © nifab.no.   Rundt halvparten av kreftpasienter gjør bruk av alternative behandlingstjenester eller –produkter i løpet av sitt sykdomsforløp. I november 2014 viste en undersøkelse vi ...

Nyrecellekreft anno 2015 – en oppdatering på medikamentell behandling

Christoph Müller1 Anne Helene Køstner1, Frede Donskov2 1Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus Kristiansand 2Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark  Innledning Effektiv medikamentell behandling av nyrecellekreft er ikke eldre enn ti år. Åtte medikamenter bidrar i dag til forlenget overlevelse av pasienter med metastatisk nyrecellekreft. I løpet av de siste årene har man oppnådd en konsolidering av ...