OnkoNytt
Hjernevibrasjoner – et nytt vindu for å studere hjernekreft?

Siri Fløgstad Svensson. Avdeling for diagnostisk fysikk, Oslo universitetssykehus Kyrre Eeg Emblem. Avdeling for diagnostisk fysikk, Oslo universitetssykehus Hvorfor reagerer noen hjernesvulster så dårlig på kreftbehandling? Forskningsgruppen ‘MRI in Clinical Cancer Therapy’ ved Avdeling for diagnostisk fysikk, Oslo universitetssykehus (OUS) har tatt i bruk en ny avbildningsteknikk hvor man kombinerer magnetisk resonans (MR) og vibrasjoner ...

Figur 1. Glioblastom i høyre temporallappsregion. MR-bilde i T1-vektet sekvens med kontrast som viser utseende av et glioblastom med en kontrastladende svulst med sentralt henfall. Copyright forfatterne.
Mot nye behandlinger for hjernekreft – kunsten å utnytte heterogenitet i svulsten

Kirsten Kierulf-Vieira. LiS1, Båtsfjord kommune Erlend Skaga. LiS1, Sykehuset Østfold Einar Osland Vik-Mo. Seksjonsoverlege, Hjernesvulstseksjonen /Ass. gruppeleder , Vilhelm Magnus-laboratoriet, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus Glioblastom er den vanligste og mest aggressive formen for hjernekreft. Allerede ved diagnose­tidspunktet befinner det seg kreftceller over hele hjernen. Kreftceller med stamcelle-lignende egenskaper utgjør en del av disse cellene, og disse er resistente mot vanlig behandling. En ...

Figur 4: ESR spektrometer. Prøven anbringes sentralt i elektromagneten midt i bildet hvor mikrobølger ledes inn via en bølgeleder (Wikipedia).
Stråleuhellet på Kjeller 1982

Jan Folkvard Evensen. Spesialist i onkologi, tidligere overlege ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Da jeg tømte kontoret etter en lang karriere fant jeg en gul kassett av typen radiologene i fordums dager fikk røntgenfilm i: Kodak X-Omat RP, 24 x 30 cm X-ray film. Jeg hadde merket den «Stråle­uhellet på Kjeller». Den inneholdt en rekke rapporter om ...

Bilde 1: Marie Curie og Antoine Bequerel
Franske Fraksjoner

Erlend Tenden Øverbø. Konst. Overlege, Avdeling for Kreftbehandling, OUS Kreftbehandling kan forenklet deles inn i tre hovedgrupper. Kirurgi ble en etablert behandling ­etter oppdagelsen av anestesien på 1850-tallet. Willam Halsted`s berømte radikale mastektomi på 1890-tallet er regnet som første kurative behandling av en kreftsvulst. Medikamentell kreft­behandling består generelt av hormonbehandling (oppdaget på 1940/50-tallet), kjemoterapi (oppdaget i ­forbindelse ...

Presentasjon av poster med tittelen Circulating angiogenic factors predict metastatic liver progression i rectal cancer patients given curative-intent oxaliplatin-containing neoadjuvant therapy.
Reisebrev fra American Association for Cancer Research (AACR) 2019 Atlanta, USA – 29.03.19 til 03.04.19

Sebastian Meltzer. Lege i spesialisering og postdoktor, kreftavdelingen, Ahus Blant forblåste relikvier fra de olympiske leker i Atlanta i 1996, barket tusenvis av kreftforskere fra hele verden sammen for å løse kreftgåter i slutten av mars i år. Årets AACR-møte gikk av stabelen i Atlanta, Georgia fra 29. mars til 3. april. Møtet hadde spesielt fokus på ...

Universitair Medisch Centrum Groningen - hovedinngang.
Rapport fra hospitering ved ­Universitair Medisch Centrum ­Groningen (UMCG) 21.01.19-25.01.19

Einar Dale. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet UMCG i Nederland (17 millioner innbyggere) startet å behandle pasienter med protonterapi ­januar 2018. De var det første senteret i Nederland, som per i dag har tre protonsentere som er ­operasjonelle (de to andre er HollandPTC i Delft med et behandlingsrom og Maastro ­klinikken i ­Maastricht med to ...

Barcelona
Møterapporter

ESMO 2018 – et overblikk ESMO 2018 Gastro-intestinale cancere ESMO 2018 Mammacancer ESMO 2018 Lungecancer ASCO Mai 2018 – Nyheter innen kolorektal kreft Lys i mørket 15. Landskonferanse i palliasjon, Bodø, ...

Figur 10: Skjelettscintigram som viser metastasering, men utenom fokuset i høyre acetabulum og et fokus i nedre del av sacrum er det ingen sikre funn andre steder i ­bekkenet eller lumbalt.
Ikke glem å tenke selv: 4 kasuistikker.

Av René van Helvoirt, overlege, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Med jevne mellomrom mottar stråleterapiavdelinger henvisninger som ­inne­holder en nokså konkret bestilling for hva som skal bestråles. I en ­travel hverdag er det fare for at en slik konkret bestilling tas for god fisk og at ­pasienten ­behandles deretter. I de fleste av disse ...

Leger tar livet sitt

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Leger har høyere risiko for selvmord enn alle andre ­yrkesgrupper, inkludert andre høyt utdannede. Dette har vi visst i mange år og det er et gjennomgående funn på tvers av verdensdeler, uten at man fullt ut har forstått årsakene bak det. Det finnes ...

– Vi prøver å finne markører, enten i svulst eller fra blod, slik at vi, ut fra alle som har samme karakteristika og har fått et gitt medikament tidligere, kan si hvem som vil og hvem som ikke vil ha nytte av et bestemt legemiddel. Foto: Nicki Twang
Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018 til Vessela Kristensen

Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen Av Øyvind Rolland, kommunikasjonsrådgiver Kreftforeningen – Det meste ligger foran meg – Jeg tror en god forsker må ha det en god borger må ha: Nysgjerrighet på hvordan ting egentlig er, og evnen til å se gjennom flere lag av sannheter og muligheter til man forstår hvordan det hele virkelig ...