OnkoNytt
Figur 4: ESR spektrometer. Prøven anbringes sentralt i elektromagneten midt i bildet hvor mikrobølger ledes inn via en bølgeleder (Wikipedia).
Stråleuhellet på Kjeller 1982

Jan Folkvard Evensen. Spesialist i onkologi, tidligere overlege ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Da jeg tømte kontoret etter en lang karriere fant jeg en gul kassett av typen radiologene i fordums dager fikk røntgenfilm i: Kodak X-Omat RP, 24 x 30 cm X-ray film. Jeg hadde merket den «Stråle­uhellet på Kjeller». Den inneholdt en rekke rapporter om ...

Bilde 1: Marie Curie og Antoine Bequerel
Franske Fraksjoner

Erlend Tenden Øverbø. Konst. Overlege, Avdeling for Kreftbehandling, OUS Kreftbehandling kan forenklet deles inn i tre hovedgrupper. Kirurgi ble en etablert behandling ­etter oppdagelsen av anestesien på 1850-tallet. Willam Halsted`s berømte radikale mastektomi på 1890-tallet er regnet som første kurative behandling av en kreftsvulst. Medikamentell kreft­behandling består generelt av hormonbehandling (oppdaget på 1940/50-tallet), kjemoterapi (oppdaget i ­forbindelse ...

Presentasjon av poster med tittelen Circulating angiogenic factors predict metastatic liver progression i rectal cancer patients given curative-intent oxaliplatin-containing neoadjuvant therapy.
Reisebrev fra American Association for Cancer Research (AACR) 2019 Atlanta, USA – 29.03.19 til 03.04.19

Sebastian Meltzer. Lege i spesialisering og postdoktor, kreftavdelingen, Ahus Blant forblåste relikvier fra de olympiske leker i Atlanta i 1996, barket tusenvis av kreftforskere fra hele verden sammen for å løse kreftgåter i slutten av mars i år. Årets AACR-møte gikk av stabelen i Atlanta, Georgia fra 29. mars til 3. april. Møtet hadde spesielt fokus på ...

Universitair Medisch Centrum Groningen - hovedinngang.
Rapport fra hospitering ved ­Universitair Medisch Centrum ­Groningen (UMCG) 21.01.19-25.01.19

Einar Dale. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet UMCG i Nederland (17 millioner innbyggere) startet å behandle pasienter med protonterapi ­januar 2018. De var det første senteret i Nederland, som per i dag har tre protonsentere som er ­operasjonelle (de to andre er HollandPTC i Delft med et behandlingsrom og Maastro ­klinikken i ­Maastricht med to ...

Barcelona
Møterapporter

ESMO 2018 – et overblikk ESMO 2018 Gastro-intestinale cancere ESMO 2018 Mammacancer ESMO 2018 Lungecancer ASCO Mai 2018 – Nyheter innen kolorektal kreft Lys i mørket 15. Landskonferanse i palliasjon, Bodø, ...

Figur 10: Skjelettscintigram som viser metastasering, men utenom fokuset i høyre acetabulum og et fokus i nedre del av sacrum er det ingen sikre funn andre steder i ­bekkenet eller lumbalt.
Ikke glem å tenke selv: 4 kasuistikker.

Av René van Helvoirt, overlege, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Med jevne mellomrom mottar stråleterapiavdelinger henvisninger som ­inne­holder en nokså konkret bestilling for hva som skal bestråles. I en ­travel hverdag er det fare for at en slik konkret bestilling tas for god fisk og at ­pasienten ­behandles deretter. I de fleste av disse ...

Leger tar livet sitt

Av Kathrine F. Vandraas, lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Leger har høyere risiko for selvmord enn alle andre ­yrkesgrupper, inkludert andre høyt utdannede. Dette har vi visst i mange år og det er et gjennomgående funn på tvers av verdensdeler, uten at man fullt ut har forstått årsakene bak det. Det finnes ...

– Vi prøver å finne markører, enten i svulst eller fra blod, slik at vi, ut fra alle som har samme karakteristika og har fått et gitt medikament tidligere, kan si hvem som vil og hvem som ikke vil ha nytte av et bestemt legemiddel. Foto: Nicki Twang
Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018 til Vessela Kristensen

Gjengis med tillatelse fra Kreftforeningen Av Øyvind Rolland, kommunikasjonsrådgiver Kreftforeningen – Det meste ligger foran meg – Jeg tror en god forsker må ha det en god borger må ha: Nysgjerrighet på hvordan ting egentlig er, og evnen til å se gjennom flere lag av sannheter og muligheter til man forstår hvordan det hele virkelig ...

Programkomitéen for Stråleterapimøtet 2018, fra høyre: Turi Danielsen, Linda H. Djupvik, Ingvil Mjaaland, Sverre G. Levernes, ­Theo Baas, Kristin V. Reinertsen, Jomar Frengen og Mari H. B. Hjelstuen. Helt til venstre i bildet er Birgitte O. Skeistrand fra arrangementskomitéen. Foto: Ståle Ølberg
Norsk Stråleterapimøte 2018 – tema brystkreft

Av Kristin V. Reinertsen, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus og Ingvil Mjaaland, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Stavanger Universitetssykehus (i samarbeid med KVIST gruppen). I september i år møttes 122 onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter i Oslo til det årlige Stråleterapimøtet – den eneste nasjonale arena der disse tre yrkesgruppene i stråleterapi er samlet. Årets ...

Figur 1: Grafisk fremstilling av andel tilfeller av a) eggstokkreft, b) kolorektal kreft og c) brystkreft som skyldes arvelige faktorer. Ved eggstokkreft er i all hovedsak den arvelige predisposisjonen forårsaket av medfødt genfeil i et høypenetrant kreftgen, mens ved kolorektal kreft og brystkreft er familiær kreftopphopning av multifaktoriell etiologi vesentlig hyppigere forekommende enn dominant arvelig kreft.
Gentesting for arvelig kreft anno 2018

Av Hildegunn Høberg-Vetti, overlege og leder av Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus og Lars Fredrik Engebretsen, overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital Innledning Arvelig kreft kan defineres som kreftsykdom som er forårsaket av en nedarvet genfeil i et kreftgen med høy penetrans, dvs. at de fleste med genfeilen ...