OnkoNytt
9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017
9th World Congress of Melanoma, Brisbane 2017

Av Jarle Karlsen, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim og René van Helvoirt, overlege,  Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Den niende melanom verdenskonferansen ble lagt til kontinentet som topper forekomsten av melanom, Australia. Den ble organisert sammen med Society for Melanoma Research som dermed fikk sitt 14e internasjonale møte. Det var cirka 1000 deltagere (75 ...

WCLC 2017
Møterapport: 18th World Conference on Lung Cancer

Av Åslaug Helland, onkolog, DNR, Oslo Universitetssykehus og René van Helvoirt, onkolog, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Verdenskonferansen for lungekreft var i 2017 i Yokohama i Japan. Det er alltid både hyggelig og inspirerende å delta på disse møtene. Flere tusen lungekreftinteresserte fagfolk møtes både på forelesningen og ved posterne. I løpet av de ...

Figur 1. Immunogen celledød. Cytotoksisk celleskade gjennom til dømes oxaliplatin (1) fører til utslepp av tumorantigen frå døyande tumorceller (2). Desse antigena blir tekne opp av dendrittiske celler (3) og presenterte for cytotoksiske T-celler (4), som blir aktiverte. Dette resulterer i klonal proliferasjon av aktuelle T-cellepopulasjonar (5), som i prinsippet kan gå til åtak på systemiske tumormanifestasjonar (6).
Ny studie ved metastatisk colorectal cancer (mCRC): METIMMOX: Colorectal Cancer METastasis – Shaping Anti-Tumor IMMunity by OXaliplatin

Av Anne Hansen Ree, overlege ved Avdeling for onkologi, Akershus universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Kontakt: a.h.ree@medisin.uio.no Samandrag Omtrent halvparten av CRC-pasientar opplever systemisk sjukdomsdisseminasjon, og dei fleste er da ikkje lenger i kurativ setting. Data frå våre eigne tidlegare studiar tyder på at oxaliplatin i FLOX-regimet, i tillegg ...

Figur 1: Skjematisk illustrasjon av nanopartiklene som inneholder cellegift, og som danner små mikrobobler med gass. Nanopartiklene er ca 150 nm i diameter, og mikroboblene ca 2-3 µm.
Ultralyd-mediert levering av nanomedisin – med bedre behandling av kreft og sykdommer i hjernen som mål

Av Sofie Snipstad, sivilingeniør, Postdoc, Institutt for fysikk, NTNU Forsker, SINTEF Bioteknologi og nanomedisin Tradisjonell kreftbehandling Til tross for store fremskritt innen kreftforskning de siste tiårene, er kreft fortsatt en ledende dødsårsak og en tredjedel av alle nordmenn vil oppleve å bli kreftsyke. En utfordring i behandling med cellegift er at cellegiften sprer seg til ...

Mutasjoner, arv og miljø

Av Åsmund Flobak, lege i spesialisering i onkologi, St. Olavs hospital, Trondheim, postdoc NTNU Hvorfor har høye mennesker større sjanse for å få kreft enn lave mennesker? Hvorfor har vi mer basalcellekarsinom enn malignt melanom, når begge kreftformer er knyttet til UV-bestråling? Og hvorfor får mennesker med medfødt kreftfremmende mutasjon i APC-genet oftere tykktarmskreft enn ...

Figur 1. Oversikt over prosjektet «Brain Metastases in Norway – Improved Classification and Treatment» med delprosjekter
«Hjernemetastaser i Norge» – presentasjon av et flersidig forskningsprosjekt

Av Olav Erich Yri og Marianne Lislerud Smebye, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Å få påvist hjernemetastaser oppleves ofte som en svært dramatisk hendelse for kreftpasienter. For behandlende lege kan det være utfordrende å velge hvilken behandling som bør gis. Internasjonale behandlingsanbefalinger for hjernemetastaser er til dels vage og basert på relativt få studier av ...

Jeanne Louise Calment, verdens eldste person
Onko-terapeutiske milepæler

Av Erlend Tenden Øverbø, konst.overlege OUS Jeanne Louise Calment ble født 21 februar i 1875. Hun innehar, følge Guinness Rekordbok, verdensrekorden i antall leveår. Året etter hun ble født ble Tolstoy`s Anna Karenina publisert og Alexander Bell patenterte telefonen. Fru Calment (hun giftet seg med en slektning med samme etternavn) var også vitne til konstruksjonen ...

Finnes det håp i håpløsheten?

Av Vibeke Lohne, professor i akuttsykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledningsvis et tankekors: Det er ikke nødvendigvis en styrke å kunne mye om håp. Selv har jeg en dr grad i håp. Likevel strevet jeg daglig med håpet da min mann ble diagnostisert med Glioblastom grad IV. Liv og lære går ikke alltid ...

Når Hippokrates går på helsa løs

Av Kathrine F. Vandraas, Lege i spesialisering, Radiumhospitalet Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste er et mantra vi kjenner godt. Så var det kanskje ikke Hippokrates som sa det, men uansett opphavsmann så er meningsbyrden for onkologer særlig stor. Vi jobber i skjæringspunktet mellom liv og død, blant mennesker i livskrise og lidelsen kan være ...

Anna Winge
Immunterapi i behandling av malignt melanom og håndtering av bivirkninger

Av Anna K. Winge-Main, Spesialist i onkologi, Overlege med fagansvar for malignt melanom ved Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS HF Immunterapi har medført et paradigmeskifte i kreftbehandling de siste par årene. Med antistoffer mot cytotoksisk T-lymfocytt antigen- 4 (CTLA-4), programmed cell death-protein 1 (PD-1) eller dens ligand (PD-L1), potensieres kroppens eget immunforsvar i reaksjonen mot ...