OnkoNytt
Doktorgrad: «Analyses and clinical relevance of tumor-related single cells in blood and bone marrow in breast cancer»

Randi Margit Ruud Mathiesen forsvarte sin avhandling “Analyses and clinical relevance of tumor-related single cells in blood and bone marrow in breast cancer.” for graden PhD ved UiO den 23.05.13. Enkeltkreftceller hos brystkreftpasienter: Lege og forsker Randi M. R. Mathiesen har vist at pasienter med store brystkreftsvulster hvor standard brystkreftbehandling ikke utrydder enkeltkreftceller i benmargen, har ...

Endelig elektronisk!

Av Jan F Nygård, Lena Holmstrøm og Siri Larønningen. Kreftregisteret. Etter over 60 år med papir kan Kreftregisteret nå bli hel-elektronisk, til glede og nytte for både leger og kreftpasienter. Etter over 60 år med papir kan Kreftregisteret nå bli hel-elektronisk, til glede og nytte for både leger og kreftpasienter. Kreftregisteret har helt siden 1953 samlet inn ...

Fysisk trening og kreft

Av Sveinung Berntsen1, Birgitta Johansson2,3, Christian Kersten4, Inger Thormodsen5, Olav Mella5, Maria Hellbom6, Pernille Højman7, Peter Nygren2,3, Sussanne Börjeson8, Truls Raastad9, Karin Nordin2,5. 1 Universitetet i Agder 2 Universitetet i Uppsala 3 Universitetssykehuset i Uppsala 4 Sørlandet sykehus HF 5 Haukeland universitetssjukehus 6 Lund universitetssykehus 7 Rigshospitalet/ Universitetet i København 8 Linköping Universitetssykehus 9 Norges idrettshøgskole Kan trening og strategier for adferdsendring under ...

The end of Radiotherapy

M. van Vulpen M.D. PhD, Inaugurational speech M. van Vulpen M.D. PhD, 19th June 2012, Imaging division, University Medical Center Utrecht To the esteemed Rector Magnificus, my dear colleagues, dear colleagues from Europe, the United States and Canada, dear patients and patient-group advocates, my dear family and friends, dear audience, Inroduction The end of Radiotherapy. Even the ...

Doktorgrad: «Nytte av strålebehandling etter operasjon for bløtvevskreft»

Nina Louise Jebsen disputerte 24.05.2013 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Adjuvant Radiotherapy in Extremity and Trunk Wall Soft Tissue Sarcoma – Scandinavian Sarcoma Group Experience. Bløtvevssarkom er en sjelden kreftform med ca 250 nye tilfeller per år i Norge og som oppstår i ulike typer bløtvev (bindevev, muskler, fett o.l.). Svulstene kan ...

Livsstilsendringer for kreftpasienter under behandling med cellegift – lar det seg gjennomføre?

Av Karianne Vassbakk Brovold, Mastergrad i Idrettsvitenskap, PhD stipendiat I januar 2013 startet en livsstilsintervensjonsstudie ved Senter for kreftbehandling (SFK) i Kristiansand for kreftpasienter som mottar kjemoterapi. Målet er å undersøke om livsstilsendringer lar seg gjennomføre for kreftpasienter som er under behandling.  ”Hva kan jeg gjøre?”  Utgangspunktet for studien var at mange pasienter gjennom flere ...

MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis – from Bed to Bench to Byte to Bedside, Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (AHUS)

Av Anne Hansen Ree, professor II, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UIO Støttet av Norges forskningsråd I november 2011 lanserte Forskningsrådet programmet Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet for å øke kunnskapsgrunnlaget for kliniske beslutningsprosesser i kreftbehandling innen viktige temaer som behandlingseffekt, behandlingssikkerhet og kostnadseffektivitet. Dette er også svært aktuelle temaer innen den politiske debatten ...