OnkoNytt
Doktorgrad: «Evaluation of palliative treatment in patients with cancer of the oesophagus – Interventions, symptoms and patient-reported outcome in studies of different design»

Cecilie Delphin Amdal forsvarte sin avhandling  “Evaluation of palliative treatment in patients with cancer of the oesophagus – Interventions, symptoms and patient-reported outcome in studies of different design.” for graden PhD ved UiO den 13.09.13. Uhelbredelig spiserørskreft gir mange plager og kort forventet levetid, men lege og forsker Cecilie Delphin Amdal har vist at en ny behandlingskombinasjon ...

Doktorgrad: «Treatment and outcome of anal cancer in Norway»

Anne Gry Bentzen forsvarte sin avhandling “Treatment and outcome of anal cancer in Norway” for graden PhD ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet den 13.06.13. Avhandlingen er basert på komplette nasjonale tall på behandlingsresultat fra pasienter som ble behandlet for anal cancer fra 2000-07 og en oppfølgingsstudie av langtidsoverlevere for kartlegging av uønskede seneffekter. ...

Doktorgrader: «Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia»

Dag Torfoss forsvarte sin avhandling ”Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia” for graden PhD ved UiO den 21.03.13. Lege og forsker Dag Torfoss har i sin avhandling Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia oppsummert studier med penicillin og aminoglykosid ved feber etter cellegiftbehandling. Alle studiene viser at penicillin og aminoglykosid er ...

Doktorgrad: «Novel therapeutic strategies in sarcoma»

Hege Oma Ohnstad forsvarte sin avhandling ”Novel therapeutic strategies in sarcoma.” for graden PhD ved UiO den 21.05.13. Potensielt nye behandlingsstrategier i ben- og bløtvevskreft Cand. med. Hege Oma Ohnstad har i sin doktorgradsavhandling beskrevet nye strategier som kan forbedre behandling av kreftpasienter med sjeldne ben- og bløtvevssvulster. Med dagens behandling av ben- og bløtvevskreft har ...

Doktorgrad: «Analyses and clinical relevance of tumor-related single cells in blood and bone marrow in breast cancer»

Randi Margit Ruud Mathiesen forsvarte sin avhandling “Analyses and clinical relevance of tumor-related single cells in blood and bone marrow in breast cancer.” for graden PhD ved UiO den 23.05.13. Enkeltkreftceller hos brystkreftpasienter: Lege og forsker Randi M. R. Mathiesen har vist at pasienter med store brystkreftsvulster hvor standard brystkreftbehandling ikke utrydder enkeltkreftceller i benmargen, har ...

Endelig elektronisk!

Av Jan F Nygård, Lena Holmstrøm og Siri Larønningen. Kreftregisteret. Etter over 60 år med papir kan Kreftregisteret nå bli hel-elektronisk, til glede og nytte for både leger og kreftpasienter. Etter over 60 år med papir kan Kreftregisteret nå bli hel-elektronisk, til glede og nytte for både leger og kreftpasienter. Kreftregisteret har helt siden 1953 samlet inn ...

Fysisk trening og kreft

Av Sveinung Berntsen1, Birgitta Johansson2,3, Christian Kersten4, Inger Thormodsen5, Olav Mella5, Maria Hellbom6, Pernille Højman7, Peter Nygren2,3, Sussanne Börjeson8, Truls Raastad9, Karin Nordin2,5. 1 Universitetet i Agder 2 Universitetet i Uppsala 3 Universitetssykehuset i Uppsala 4 Sørlandet sykehus HF 5 Haukeland universitetssjukehus 6 Lund universitetssykehus 7 Rigshospitalet/ Universitetet i København 8 Linköping Universitetssykehus 9 Norges idrettshøgskole Kan trening og strategier for adferdsendring under ...

The end of Radiotherapy

M. van Vulpen M.D. PhD, Inaugurational speech M. van Vulpen M.D. PhD, 19th June 2012, Imaging division, University Medical Center Utrecht To the esteemed Rector Magnificus, my dear colleagues, dear colleagues from Europe, the United States and Canada, dear patients and patient-group advocates, my dear family and friends, dear audience, Inroduction The end of Radiotherapy. Even the ...

Doktorgrad: «Nytte av strålebehandling etter operasjon for bløtvevskreft»

Nina Louise Jebsen disputerte 24.05.2013 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Adjuvant Radiotherapy in Extremity and Trunk Wall Soft Tissue Sarcoma – Scandinavian Sarcoma Group Experience. Bløtvevssarkom er en sjelden kreftform med ca 250 nye tilfeller per år i Norge og som oppstår i ulike typer bløtvev (bindevev, muskler, fett o.l.). Svulstene kan ...

Livsstilsendringer for kreftpasienter under behandling med cellegift – lar det seg gjennomføre?

Av Karianne Vassbakk Brovold, Mastergrad i Idrettsvitenskap, PhD stipendiat I januar 2013 startet en livsstilsintervensjonsstudie ved Senter for kreftbehandling (SFK) i Kristiansand for kreftpasienter som mottar kjemoterapi. Målet er å undersøke om livsstilsendringer lar seg gjennomføre for kreftpasienter som er under behandling.  ”Hva kan jeg gjøre?”  Utgangspunktet for studien var at mange pasienter gjennom flere ...