OnkoNytt
Doktorgrad: «Nytte av strålebehandling etter operasjon for bløtvevskreft»

Nina Louise Jebsen disputerte 24.05.2013 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Adjuvant Radiotherapy in Extremity and Trunk Wall Soft Tissue Sarcoma – Scandinavian Sarcoma Group Experience. Bløtvevssarkom er en sjelden kreftform med ca 250 nye tilfeller per år i Norge og som oppstår i ulike typer bløtvev (bindevev, muskler, fett o.l.). Svulstene kan ...

Livsstilsendringer for kreftpasienter under behandling med cellegift – lar det seg gjennomføre?

Av Karianne Vassbakk Brovold, Mastergrad i Idrettsvitenskap, PhD stipendiat I januar 2013 startet en livsstilsintervensjonsstudie ved Senter for kreftbehandling (SFK) i Kristiansand for kreftpasienter som mottar kjemoterapi. Målet er å undersøke om livsstilsendringer lar seg gjennomføre for kreftpasienter som er under behandling.  ”Hva kan jeg gjøre?”  Utgangspunktet for studien var at mange pasienter gjennom flere ...

MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis – from Bed to Bench to Byte to Bedside, Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (AHUS)

Av Anne Hansen Ree, professor II, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UIO Støttet av Norges forskningsråd I november 2011 lanserte Forskningsrådet programmet Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet for å øke kunnskapsgrunnlaget for kliniske beslutningsprosesser i kreftbehandling innen viktige temaer som behandlingseffekt, behandlingssikkerhet og kostnadseffektivitet. Dette er også svært aktuelle temaer innen den politiske debatten ...