OnkoNytt
MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis – from Bed to Bench to Byte to Bedside, Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (AHUS)

Av Anne Hansen Ree, professor II, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UIO Støttet av Norges forskningsråd I november 2011 lanserte Forskningsrådet programmet Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet for å øke kunnskapsgrunnlaget for kliniske beslutningsprosesser i kreftbehandling innen viktige temaer som behandlingseffekt, behandlingssikkerhet og kostnadseffektivitet. Dette er også svært aktuelle temaer innen den politiske debatten ...